Aidon Energy Arena

 

ENERGY ARENA

Driftsstyrning

Det är lätt att tro att bytet till nästa generations smarta mätare är en fråga bara för elnätsbolagens mätansvariga. Men framtidens intelligenta mätsystem skapar nya möjligheter även för andra nyckelfunktioner som nätplanering, kundtjänst och inte minst nätbolagets driftcentral. Här lägger de nya smartare mätarna grunden för förbättrad avbrottshantering och mer proaktiv driftsstyrning, med ökad leveranskvalitet och en förbättrad kundupplevelse som resultat.

Driftsstyrning

Borgå Elnät halverade antalet montörsbesök

Halverat antal montörsbesök och snabbare felavhjälpning. Det är två positiva effekter av att Borgå Elnät började använda tjänsten Aidon One som ger dem överblick över både elnät och gatljus på …

Läs mer
 

Driftsstyrning, Elmätning

Säkerhet viktigt när Sundsvall Elnät väljer Aidon

Efter ett lyckat pilotprojekt valde Sundsvall Elnät Aidon som leverantör av ett nytt mätsystem. – Vi har varit väldigt noggranna i utvärderingen, där säkerheten varit en…

Läs mer
 

Driftsstyrning

Spara tid med arbetsflöden direkt i Aidon One

Pensionera de tryckta arbetsordrarna och få ett effektivare fältarbete. – Skapa arbetsordrar i tjänsten Aidon One. Då sparar du enormt mycket tid när teknikern kan…

Läs mer
 

Driftsstyrning

Varning direkt i din mobil vid elfel

Aidon One larmar dig genast om ett problem upptäcks i ditt elnät. – Vid allvarliga fel kan våra tekniker åka ut direkt för att fixa…

Läs mer
 

Driftsstyrning

Smarta mätare – driftchefens nya ögon

Framtidens intelligenta mätsystem erbjuder stora möjligheter bortom ren mätdatainsamling och mäthantering. Förbättrad och mer granulär mätdata, mer frekvent och kvalitativ datainsamling och bättre förutsättningar att…

Läs mer
 

Driftsstyrning

När du vill ha 100 procent till fakturering

– Aidon One hjälper dig att få 100 procent av faktureringsvärdena från elmätaren. Då kan du skicka korrekta fakturor till alla dina kunder, säger Riku Lassila,…

Läs mer
 

Driftsstyrning, Smarta elnät

Ta med dig hela nätet var du vill

Aidon One är den enda tjänst du behöver för att få överblick över ditt nät, ett kraftfullt verktyg för att administrera allt från elmätare och…

Läs mer
Loading...
Läs alla artiklar i kategori driftstyrning

Aidon Energy Arena

Aidon Energy Arena kommer inte längre att uppdateras men sajten kommer att vara tillgänglig fram till februari 2022. Alla nya artiklar kommer att publiceras på www.aidon.com/sv.

Driftsstyrning i det smarta nätet

Ladda ner vårt whitepaper Proaktiv driftsstyrning och förbättrad avbrottshantering i framtidens smarta nät gratis här!