Aidon Energy Arena

 

ENERGY ARENA

Driftsstyrning

Smarta mätare ger ovärderlig information under vinterns utmaningar

Det rikliga snöfallet kring årsskiftet och i början av året har orsakat en hel del problem. Träd har fallit på elledningar och orsakat allvarliga störningar i eldistributionen. Elnätsbolaget Savon Voima Verkko som har verksamhet i Norra och Södra Savolax, samt Mellersta Finland, har haft stora utmaningar på grund av vinterförhållandena. Savon Voima Verkko opererar i områden med glest mellan husen, skogar och långa luftledningar. Bolaget har i snabb takt grävt ner kablar i marken, men de har fortfarande en hel del luftledningar som är exponerade för stormar och snörelaterade skador, och även denna vinter har tung snö orsakat oss problem, berättar driftsingenjör Timo Kiiski.

Att gräva ner kablar är dock inte det enda sättet på vilket man kan lösa de distributionsproblem som vintern orsakar: samspelet mellan smarta elmätare och nätövervakningssystemet underlättar och påskyndar lokaliseringen, identifieringen och reparationen av fel i låg- och mellanspänningsnätet.

Svåridentifierbara fel i mellanspänningsnätet

Ett träd som på grund av snö brutit av en mellanspänningslinje eller lutar sig mot den kan orsaka olika slags störningar. Snö har bra isoleringsförmåga och om ledningen i en mellanspänningslinje går av, är det inte säkert att reläskyddet på transformatorstationen aktiveras. I sådana situationer hjälper data från fjärravläsningssystem en hel del, eftersom mätare i samma transformatorsområde då signalerar om att det finns en spänningsobalans och skickar felmeddelanden. På detta sätt får kontrollrummet omedelbart information om felet och kan begränsa det till ett visst område. Reparationsarbetet påskyndas avsevärt eftersom det inte går åt en massa tid till att lokalisera felet i terrängen, utan reparationsarbetet kan påbörjas direkt.

Farliga nollfel

När det gäller lågspänningsnätet är det ett typiskt fenomen att snötunga träd faller på luftledningar och bryter av kablarnas upphängningslinor. Om en upphängningslina går av kan detta orsaka ett farligt nollfel, i fall lastledningarna fortfarande är påkopplade och har spänning. När smarta mätare direkt larmar i kontrollrummet om nollfel kan supporten snabbt reagera på larmen och på så sätt undvika större skador, samt eliminera potentiellt farliga situationer.

Information skapar en smidigare vardag för nätbolaget och dess kunder

Savon Voima Verkko är en aktiv föregångare när det kommer till att implementera ny teknik. Idag har ca 90 000 av bolagets 117 000 mätpunkter utrustats med Aidons teknik. Närmare 80 procent av mätarna har PGM-funktionen (Power Grid Management) som möjliggör automation i lågspänningsnät. Utöver Aidons smarta mätare och ABB:s DMS (Distribution Management System) använder sig Savon Voima även Tietos GridWise lägesbildssystem som innehåller positionsdata i realtid, samt  en kartapplikation för mobila enheter. Denna helhet behandlar och förmedlar automatiskt larm från mätenheter, inklusive läge och uppgiftsbeskrivning till dem som arbetar på fältet. Med hjälp av samma app kan de även återrapportera till nätbolaget när arbetet är utfört.

– Status- och larmdata från smarta mätare är en väsentlig del av vår nätverksamhet. Vi har till exempel tiotals fall med avbrutna ledningar i mellanspänningsnätet varje år. Det skulle vara mycket svårt att identifiera dessa situationer utan mätare, berättar Timo Kiiski.

Nätbolagets viktigaste uppgift är att garantera en tillförlitlig eldistribution till kunderna med så få störningar som möjligt. Eftersom samhället och kundernas vardag i allt högre grad är beroende av el, framhävs även vikten av aktuell information.

– Ju effektivare lägesbilder av störningar vi får desto snabbare kan vi informera kunderna om störningarnas omfattning och förväntade längd, säger Timo Kiiski.

2018-02-01

Relaterade artiklar

 

Driftsstyrning

Spara tid med arbetsflöden direkt i Aidon One

Pensionera de tryckta arbetsordrarna och få ett effektivare fältarbete. – Skapa arbetsordrar i tjänsten Aidon…

Läs mer
 

Driftsstyrning

Varning direkt i din mobil vid elfel

Aidon One larmar dig genast om ett problem upptäcks i ditt elnät. – Vid allvarliga…

Läs mer
 

Driftsstyrning

Smarta mätare – driftchefens nya ögon

Framtidens intelligenta mätsystem erbjuder stora möjligheter bortom ren mätdatainsamling och mäthantering. Förbättrad och mer granulär…

Läs mer
 

Driftsstyrning

När du vill ha 100 procent till fakturering

– Aidon One hjälper dig att få 100 procent av faktureringsvärdena från elmätaren. Då kan du…

Läs mer

Aidon Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad på det senaste inom smarta nät genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.


Strävan mot 100 procent SLA

Ladda ner vårt whitepaper Prestandan avgörande för leveranssäkerheten i framtidens smarta nät gratis här!

Driftsstyrning i det smarta nätet

Ladda ner vårt whitepaper Proaktiv driftsstyrning och förbättrad avbrottshantering i framtidens smarta nät gratis här!

Kontakta oss

Har du en fråga eller ett tips att dela med dig av? Hör av dig till oss.