Aidon Energy Arena

 

ENERGY ARENA

Janne Hartikainen, chef för kundrelationer på Vanda Energi Elnät

Driftsstyrning, Elmätning

AMM bidrar till säkrare drift för Vanda Energi Elnät

Vanda Energi Elnät AB distribuerar el till 118 000 kunder i Vanda, den fjärde största staden i Finland och en del av Helsingfors huvudstadsregion. I oktober 2013 satte Vanda Energi Elnät sin nya Aidon AMM-lösning i drift efter ett par månaders pilot. Vid starten omfattades 63 000 mätpunkter och efter tre år har antalet utökats med ytterligare 20 000 mätpunkter. Tillväxten beror dels på att gamla befintliga mätenheter har bytts ut, dels på att innevånarantalet i Vanda växer vilket innebär att 3 000 till 4 000 nya kunder ansluter sig till nätet varje år.

Tillförlitlighet viktigt i kravställningen

Förväntningar på det nya systemet var höga i upphandlingsfasen, berättar Janne Hartikainen, chef för kundrelationer på Vanda Energi Elnät. Det gällde särskilt tillförlitligheten i lösningen. Efter att AMM-lösningen nu varit i drift i tre år visar erfarenheterna att förväntningarna har uppfyllts mycket väl.

– Vi når höga SLA-nivåer som bekräftas av att 99,4 procent av de mätdata som samlas in som regel har registrerats i systemet klockan 05:00 nästa morgon.

För kommunikation av AMM använder Vanda Energi Elnät både en trådlös mesh-lösning och en trådbunden RS-lösning. Masterenheten samlar in data från de mätenheter som den är kopplad till och förmedlar sedan den samlade informationen via mobilnätet. De mätenheter som är placerade på enskilda platser i nätet förmedlar sina mätdata direkt till det centrala systemet via mobilnätet.

Utökad kontroll av lågspänningsnätet med PGM

Förutom systemets tillförlitlighet och prestanda när det gäller avläsning, betonar Hartikainen vikten av att använda den automatiskt insamlade mätinformationen (AMM) i elnätsbolagets övriga verksamhet.

– Ett exempel är informationen från mätenheten som bidrar till att spåra felmätning eller felaktiga anslutningar i mätenheterna ute hos våra kunder. Det är en viktig del i vår kvalitetskontroll för att säkerställa att faktureringen till kunderna blir korrekt.

PGM-underspänningslarm på Trimble DMS

I omkring 25 procent av de smarta mätenheterna i Vanda Energi Elnät är PGM-funktionen för nätverksövervakning av lågspänningsnätet aktiverad. Funktionen används för att upptäcka fel och avvikelser i kundernas elleveranser, som spänningsavvikelser och nolledarfel. Skulle det uppstå något fel i en kunds elleverans upptäcker de smarta mätarna avvikelsen och skickar en varningssignal till driftcentralens Trimble DMS-system och visar även vilken typ av fel och var i nätet det har skett. Att få tidiga signaler om nolledarfel är särskilt viktigt för att kunna eliminera de risker det innebär i form av fara för personskada eller skador på fastigheter.

AMM la grunden för en ny verksamhetsmodell

Elmätare som traditionellt främst har använts i faktureringssyfte utgör idag en viktig del av nätdriften i Vanda. På motsvarande sätt har de ansvarsområden som är relaterade till AMM, den före detta mätavdelningen på Vanda Energi Elnät, organisatoriskt nu delats upp i Anslutningstjänster respektive Nättjänster. Anslutningstjänster tar hand om de fysiska åtgärderna i samband med anslutning av nya kunder inklusive installation och förvaltning av mätenheterna så länge de är i drift. Nättjänster fokuserar i sin tur på avläsning och förädling av mätdata så att driftavdelningen kan använda informationen för att spåra och åtgärda fel i nätet.

Enligt Hartikainen gör denna nya verksamhetsmodell att arbetet blir mer effektivt och tack vare det har behovet av fältresurser minskat med 50 procent jämfört med före starten 2013. Att effektiviteten har ökat beror på tillgängligheten och utnyttjandet av AMM-informationen som hjälper drift- och fältpersonalen att planera och utföra arbetet mer självständigt, så att mindre tid går till att leta fel och problem. I och med att systemet i sig har hög tillförlitlighet leder det dessutom till att driften kräver mycket mindre uppmärksamhet än tidigare.

 

2016-10-12

Relaterade artiklar

 

Driftsstyrning

Borgå Elnät halverade antalet montörsbesök

Halverat antal montörsbesök och snabbare felavhjälpning. Det är två positiva effekter av att Borgå Elnät…

Läs mer
 

Driftsstyrning, Elmätning

Säkerhet viktigt när Sundsvall Elnät väljer Aidon

Efter ett lyckat pilotprojekt valde Sundsvall Elnät Aidon som leverantör av ett nytt mätsystem. – Vi…

Läs mer
 

Driftsstyrning

Spara tid med arbetsflöden direkt i Aidon One

Pensionera de tryckta arbetsordrarna och få ett effektivare fältarbete. – Skapa arbetsordrar i tjänsten Aidon…

Läs mer
 

Driftsstyrning

Varning direkt i din mobil vid elfel

Aidon One larmar dig genast om ett problem upptäcks i ditt elnät. – Vid allvarliga…

Läs mer

Aidon Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad på det senaste inom smarta nät genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.


Strävan mot 100 procent SLA

Ladda ner vårt whitepaper Prestandan avgörande för leveranssäkerheten i framtidens smarta nät gratis här!

Driftsstyrning i det smarta nätet

Ladda ner vårt whitepaper Proaktiv driftsstyrning och förbättrad avbrottshantering i framtidens smarta nät gratis här!

Kontakta oss

Har du en fråga eller ett tips att dela med dig av? Hör av dig till oss.