Aidon Energy Arena

 

ENERGY ARENA

Driftsstyrning

Finska Elenia förbereder sig för framtiden med ny lösning för behovsanpassad laststyrning

Energimarknaden står inför en förändring de närmaste åren som innebär att kunderna får en viktigare roll. Elenia, Finlands näst största energidistributör, förbereder sig för en vändpunkt på elmarknaden genom att installera en helt ny generation intelligent mätlösning i sina nät. Lösningen har utvecklats i samarbetet med finska Telia och Aidon, specialiserade på teknologi inom energimätning. Installationerna av de nya smarta mätarna har påbörjats i olika delar av Elenias nätområde.

Förändringarna inom elproduktion, överföring och energilagring håller på att omforma dagens kraftsystem och elmarknad. Exempel på det är att tillväxten inom vind- och solkraft fortsätter samtidigt som kundernas elanvändning förändras.

I framtiden kommer allt högre krav ställas på att kunna upprätthålla god balans mellan olika energikällor. I bra väder kommer vind- och solenergi att generera produktionstoppar. Under kalla perioder skapas istället förbrukningstoppar på grund av exempelvis behoven av uppvärmning av fastigheter.

– Enbart dagens tekniska lösningar kommer inte att räcka till. Vi behöver innovation och nytänkande för att kunna täcka framtida behov. Det är därför vi förbereder oss för den allt större inverkan som övergången till nya energisystem innebär och som vi redan har börjat se effekterna av. Vi gör det genom att testa nästa generations smarta mätsystem, säger Ville Sihvola, Account Director på Elenia Oy.

Elenia kommer under året att installera cirka 30 000 av nästa generations smarta mätare. De nya mätarna kommer att ersätta första generationens mätare, som når slutet av sin 15-åriga livscykel.

Senaste tekniken och förändrade kundbehov skapar nya möjligheter

– Finland ligger internationellt sett i framkant när det gäller utveckling av tjänster inom smarta nät. Elenia har varit föregångare i detta arbete för att möta de nya behov som vi ser finns hos våra kunder, menar Sihvola.

Framtidens smarta nät kommer enligt Ville Sihvola också att möjliggöra en snabbare tillgång för slutkund att kunna utnyttja möjligheterna med laststyrning efter behov. Målet är att en avsevärd andel av konsumtionen ska kunna täckas genom behovsanpassad omfördelning av laster över nätet.

– Med den nya smarta mätlösningen blir det möjligt att erbjuda våra kunder realtidstjänster. Det innebär att kunderna i framtiden kommer att kunna se sin förbrukning nästan i realtid, till exempel när de har satt igång bastun. Telias leverans till Elenia omfattar en ny generation elmätare med fjärravläsning.

– Det nya i lösningen är anslutningarna i nära realtid till mätarna, vilket gör det lättare än idag att utveckla nya tjänster för slutkonsumenter och företag. Med nästa generations energiavläsning och underhållstjänster, kommer det till exempel bli möjligt att tillsammans med kund säkerställa en tillräcklig elförsörjning vid toppförbrukning. Vår roll i arbetet är att hjälpa våra kunder att digitalisera sin verksamhet, säger Offering Manager Helena Peipponen i Telia.

Petteri Heinänen arbetar som Business Unit Director på Aidon:

– Det är mycket bra att Elenia har valt den senaste tekniska plattformen, utvecklad i Finland. Den nya generation smarta mätare och avancerade radiokommunikationslösning som de använder är utformad för att möta behoven i framtidens smarta nät.

 

2017-04-27

Relaterade artiklar

 

Driftsstyrning

Spara tid med arbetsflöden direkt i Aidon One

Pensionera de tryckta arbetsordrarna och få ett effektivare fältarbete. – Skapa arbetsordrar i tjänsten Aidon…

Läs mer
 

Driftsstyrning

Varning direkt i din mobil vid elfel

Aidon One larmar dig genast om ett problem upptäcks i ditt elnät. – Vid allvarliga…

Läs mer
 

Driftsstyrning

Smarta mätare – driftchefens nya ögon

Framtidens intelligenta mätsystem erbjuder stora möjligheter bortom ren mätdatainsamling och mäthantering. Förbättrad och mer granulär…

Läs mer
 

Driftsstyrning

När du vill ha 100 procent till fakturering

– Aidon One hjälper dig att få 100 procent av faktureringsvärdena från elmätaren. Då kan du…

Läs mer

Aidon Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad på det senaste inom smarta nät genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.


Strävan mot 100 procent SLA

Ladda ner vårt whitepaper Prestandan avgörande för leveranssäkerheten i framtidens smarta nät gratis här!

Driftsstyrning i det smarta nätet

Ladda ner vårt whitepaper Proaktiv driftsstyrning och förbättrad avbrottshantering i framtidens smarta nät gratis här!

Kontakta oss

Har du en fråga eller ett tips att dela med dig av? Hör av dig till oss.