Aidon Energy Arena

 

ENERGY ARENA

Driftsstyrning

Smarta mätare – driftchefens nya ögon

Framtidens intelligenta mätsystem erbjuder stora möjligheter bortom ren mätdatainsamling och mäthantering. Förbättrad och mer granulär mätdata, mer frekvent och kvalitativ datainsamling och bättre förutsättningar att analysera och använda informationen skapar nya möjligheter inte bara för elbolagens mätansvariga utan även för andra nyckelfunktioner som nätplanering, kundtjänst och inte minst nätbolagets driftcentral. Här lägger de nya smartare mätarna grunden för förbättrad avbrottshantering och mer proaktiv driftsstyrning, med ökad leveranskvalitet och en förbättrad kundupplevelse som resultat.

Nätbolagets förmåga att möta slutanvändarens förväntningar på en tillförlitlig elleverans beskriver vi som leveranskvalitet. En god kundupplevelse handlar både om att användaren ska kunna förlita sig på elleveransens ständiga tillgänglighet och en försäkran om att spänningen hålls på rätt nivåer.

Dagens utmaning: saknande information från lågspänningsnätet

Elnätsägaren har huvudansvaret för elkvaliteten i sitt elnät, från inmatnigspunkt till slutanvändarens anslutningspunkt. Utmaningen är att medan SCADA-systemen ger en bra bild av allt som händer i högspänningsdelen av nätet hamnar lågspänningsnätet, där slutkonsumenten befinner sig, under driftchefens radar. För elkvalitetsmätningar tvingas man förlita sig på data som samlats in i efterhand,
i anslutningspunkter högre upp i nätet. Med trubbiga verktyg för att monitorera den verkliga kundupplevelsen blir det upp till konsumenten att larma om störningar och kvalitetsproblem. Detta tvingar nätbolaget till manuella kontrollmätningar för att verifiera eller avfärda problemen. Den manuella hanteringen innebär en merkostnad för den ansvariga driftenheten. Ett större problem ligger i att kontrollmätningen görs i efterhand och inte när elen verkligen levererades och problemet uppstod. När kvalitetsproblemen ofta är momentana blir resultatet en kvalitetsuppföljning baserad på historisk mätdata av dålig kvalitet.

Driftinformation från varje mätare

Lösningen till driftchefens accelererande utmaningar finns hos nya smarta mätsystem som samlar avgörande driftinformation om onormala spänningsnivåer, fasfel, strömavbrott, misstänkta nolledarbrott osv in från varje enskild mätare. Information som löpande återförs till nätbolaget och gör det möjligt att övervaka elkvaliteten i realtid. Genom automatisering kan problem i nätet åtgärdas i god tid innan slutkunden behöver slå larm eller ström- och spänningsvariationerna fått påverkan på utrustning och individer. Med nya mätare som inte bara samlar in utan också lagrar data kommer även möjligheten att i efterhand gå tillbaka och hämta upp information, för att styrka eller revidera upplevelsen av en dålig elleverans. Förbättrad information om vad som verkligen hänt i nätet ger dessutom en fingervisning om kommande underhållsbehov, laststyrning och behov av förstärkningar i nätet. Allt för att löpande minimera avbrott och förbättra leveranskvaliteten.

För den driftcentral som tidigare behövt förlita sig på andrahandsinformation från användare och data från hög- och mellanspänningsnätet innebär de nya smarta mätarna och intelligenta näten en revolution. Reaktiv felsökning och analys baserad på historisk data kan ersättas av proaktiv realtidsövervakning. Fokus i driftssäkringen flyttas från att i efterhand försöka åtgärda problem i nätet till att aktivt ta kontrollen över elkvaliteten och därigenom kundupplevelsen.

2019-10-18

Relaterade artiklar

 

Driftsstyrning

Borgå Elnät halverade antalet montörsbesök

Halverat antal montörsbesök och snabbare felavhjälpning. Det är två positiva effekter av att Borgå Elnät…

Läs mer
 

Driftsstyrning, Elmätning

Säkerhet viktigt när Sundsvall Elnät väljer Aidon

Efter ett lyckat pilotprojekt valde Sundsvall Elnät Aidon som leverantör av ett nytt mätsystem. – Vi…

Läs mer
 

Driftsstyrning

Spara tid med arbetsflöden direkt i Aidon One

Pensionera de tryckta arbetsordrarna och få ett effektivare fältarbete. – Skapa arbetsordrar i tjänsten Aidon…

Läs mer
 

Driftsstyrning

Varning direkt i din mobil vid elfel

Aidon One larmar dig genast om ett problem upptäcks i ditt elnät. – Vid allvarliga…

Läs mer

Aidon Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad på det senaste inom smarta nät genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.


Strävan mot 100 procent SLA

Ladda ner vårt whitepaper Prestandan avgörande för leveranssäkerheten i framtidens smarta nät gratis här!

Driftsstyrning i det smarta nätet

Ladda ner vårt whitepaper Proaktiv driftsstyrning och förbättrad avbrottshantering i framtidens smarta nät gratis här!

Kontakta oss

Har du en fråga eller ett tips att dela med dig av? Hör av dig till oss.