Aidon Energy Arena

 

ENERGY ARENA

Elmätning

Därför ser Energimarknadsinspektionens krav ut som de gör

Energimarknadsinpektionens (Ei) föreslagna krav beskriver den förväntade funktionaliteten hos framtidens smarta mätare och mätsystem. För att kunna tolka kraven är det värdefullt att inte bara känna till deras exakta formulering utan att också förstå de underliggande drivkrafterna för Ei:s kravställning och varför kraven ser ut som de gör.

Enligt Ei:s rapport är ett av de övergripande målen med den nya kravställningen att uppmuntra till en snabbare utveckling mot smartare elnät i Sverige. Ett annat syfte är att reglera funktionaliteten i nästa generations mätsystem så att likartade förutsättningar skapas för alla berörda aktörer: kunder, elhandelsbolag och energitjänsteföretag i hela landet. En tredje förväntan är att man genom att säkerställa att de nya funktionskraven ligger väl i linje med inriktningen inom EU, ska kunna minimera risken för att kommande förändringar påverkar kravbilden. Det betyder i princip att om striktare krav och direktiv skulle tillkomma i framtiden så förväntas de ligga i linje med de rekommenderade funktionskraven.

På en mer konkret nivå, innebär Ei:s föreslagna krav att framtidens mätare ska möjliggöra följande:

  • Underlätta för slutkund att få tillgång till mätinformation, t.ex. i syfte att kunna ta del av marknadens prissignaler och agera därefter
  • Uppmuntra till minskad energianvändning och en ökad integration av lokal produktion.
  • Främja en tillförlitlig och effektiv nätdrift

Detta har summerats i de åtta krav som utgör Ei:s förslag på de funktionalitet alla nya mäter som installeras i Sverige från och med 1 januari 2017 leva upp till.

Som specialister på smarta mätsystem och framtiden smarta nät har vi på Aidon tittat närmare på kraven och vad de kommer innebära i form av funktionalitet. Vårt mål är att säkerställa att vi inte bara lever upp till Ei:s absoluta minimumkrav utan att vi utvecklar våra produkter så att de fullt ut mäter marknadens förväntningar på funktion och prestanda. Vi tror att den analys och de insikter vi gjort har ett värde inte bara internt utan också för en bredare publik. I början på nästa år inleder vi därför en artikelserie där vi kommer gå igenom de åtta punkterna på Ei:s lista på en funktionell och praktisk nivå. Vi kommer även dela med oss av våra specialisters tolkning av kraven med förhoppning att vi på så sätt kan bidra till en bredare förståelse för resonemanget bakom de nya funktionskraven.

2015-12-15

Relaterade artiklar

 

Elmätning

Emmaboda Elnät väljer Aidon och ansluter sig till Kalmar Energis systemmiljö

Emmaboda Elnät går nu samma väg som de fyra andra elnätsbolagen i Kalmarregionen och väljer…

Läs mer
 

Elmätning

Plug-and-play när Gislaved bytte elmätare

Bytet till Aidons elmätare var tänkt att pågå i flera år, men eftersom införandet av…

Läs mer
 

Elmätning

Smidigt byte i Norrtälje när mätaren hittar vägen själv

Efter ett år har Norrtälje nu bytt sina 16 000 mätare till ett mätarsystem från Aidon.…

Läs mer
 

Driftsstyrning, Elmätning

Säkerhet viktigt när Sundsvall Elnät väljer Aidon

Efter ett lyckat pilotprojekt valde Sundsvall Elnät Aidon som leverantör av ett nytt mätsystem. – Vi…

Läs mer

Aidon Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad på det senaste inom smarta nät genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.


Strävan mot 100 procent SLA

Ladda ner vårt whitepaper Prestandan avgörande för leveranssäkerheten i framtidens smarta nät gratis här!

Driftsstyrning i det smarta nätet

Ladda ner vårt whitepaper Proaktiv driftsstyrning och förbättrad avbrottshantering i framtidens smarta nät gratis här!

Kontakta oss

Har du en fråga eller ett tips att dela med dig av? Hör av dig till oss.