Aidon Energy Arena

 

ENERGY ARENA

Artikelarkiv: Elmätning

 

Elmätning

Fyra nätbolag väljer Aidon i samarbete

Bra kombination av kvalitet, pris och engagemang var avgörande när elnätsbolagen i Kalmar, Oskarshamn, Borgholm och Ålem i gemensam upphandling valde Aidon som partner för…

Läs mer
 

Elmätning

Säkra leveranser efter dina behov

Ömsesidig leveransplanering försäkrar kunden att de alltid har tillräckligt med mätare för sina planerade installationer. En rullande 12-månadersplan, Delivery Planning Agreement, även kallad DPA, är…

Läs mer
 

Elmätning

Jönköping Energi väljer Aidon

Efter drygt ett års planering och utvärdering väljer Jönköping Energi Aidon som leverantör av nästa generations mätsystem. – Detta är den sista pusselbiten vi behöver…

Läs mer
 

Elmätning

Tekniska verken i Linköping väljer Aidon

Efter pilotprojekt och utvärdering väljer Tekniska verken Aidons systemlösning för el-, fjärrvärme- och vattenmätning. – Den tekniska lösningen var viktig och att Aidon med stort…

Läs mer
 

Elmätning

Snabbare felavhjälpning med nya mätare

– Vi kommer att få bättre kontroll över systemet och högre elkvalitet i vårt lågspänningsnät med snabbare felavhjälpning, säger Anders Sandeberg, projektledare när Ale El, Härryda…

Läs mer
 

Elmätning

Ystad Energi väljer Aidon – och får två för en

Inbyggd koncentrator och ett koncept gjort för framtiden. Det var viktiga faktorer när Ystad Energi valde Aidons system för nya elmätare. I höst börjar utrullningen…

Läs mer
 

Elmätning

Härjeåns Nät väljer Aidon

– Nu får vi ett system som ger oss stabila mätvärden. Med gamla systemet har det varit tungjobbat att få in värden i tid och…

Läs mer
 

Elmätning

Tre nätägare väljer Aidon

Elektra Nät, Blåsjön Nät och Hofors Elverk väljer Aidon som leverantör av mätare med kommunikations- och insamlingssystem. Aidons kunnighet och möjlighet till avrop av Elinorrs…

Läs mer
 

Elmätning

”Mot framtiden, vi byter elmätare”

Artiklar i lokaltidningen, skyltar på bilarna, information på webbplatsen och brev till alla kunder. – Jag tror inte någon i vårt område missar att vi…

Läs mer
 

Elmätning

Söderhamn väljer Aidon

Söderhamn Nära väljer Aidon för att leva upp till de nya funktionskraven på elmätare som regeringen beslutat om. – Söderhamn Nära är en mycket kompetent…

Läs mer
 

Elmätning

Om du får drömma fritt, vad skulle du önska dig i en produkt ifrån Aidon?

I maj arrangerade Aidon ett tvådagarsevent för elnätsbranschen. Då passade vi på att ställa en knepig fråga till några av deltagarna: Om du får drömma…

Läs mer
 

Elmätning

Så fick 164 000 abonnenter i Norge nya elmätare

God planering och effektiv helpdesk för montörerna var framgångsfaktorer när Eidsiva gav 164 000 abonnenter nya elmätare. Eidsiva är ett norskt nätbolag som ägs av 27…

Läs mer
 

Elmätning

Skellefteå Kraft Elnät väljer Aidon för en total AMM-systemuppdatering

Skellefteå Kraft Elnät kommer, tillsammans med Aidon, fortsätta förnyelseprocessen av deras smarta mätsystem. Sommaren 2016 undertecknade Skellefteå Kraft Elnät och Aidon ett avtal för leverans…

Läs mer
 

Elmätning

Aidon levererar Norrtälje Energis nya mätsystem

Den 22 januari möttes Norrtälje Energi och Aidon för att ta i hand och därmed offentliggöra det samarbetsavtal som tecknats företagen sinsemellan. Avtalet avser en…

Läs mer
 

Elmätning

Tre elnätsföretag i samarbete har valt Aidons mätlösning med fokus på datainsamling

Tre elnätsbolag, Ale El, Härryda Energi och Kungälv Energi, har valt Aidon som leverantör av deras kommande generation smarta mätlösningar. Leveransen avser 51 000 elmätare. Istället…

Läs mer
 

Elmätning

Synergier genom samarbete: Fem elnätsbolag i Skaraborg ska etablera ett delat mätsystem

Fem nätbolag bestående av Skara Energi, Lidköping Energi, VänerEnergi, Götene Elförening och Tidaholm Energi har ingått ett samarbete gällande nästa generation smarta elmätare. Gemensamt har…

Läs mer
 

Elmätning

Från 300-600 månadsvisa manuella avläsningsjobb till helt automatiserad avläsning – Västervik Miljö och Energi först i mål med nya generationens mätare

Västervik Miljö och Energi är det elnätsbolag som blir först ut i Sverige med att gå i mål med mätarbytet till nya smarta elmätare. 12…

Läs mer
 

Elmätning

700 000 mätare på två år – Hafslunds utrullning är i sin slutfas

Norge blir smartare i ett snabbt tempo. Vid slutet av 2018 kommer 2,9 miljoner nya smarta mätare att vara i bruk runt om i landet.…

Läs mer
 

Elmätning

Skellefteå Kraft Elnät, halvvägs genom utrullningen

För drygt två år sedan undertecknade Skellefteå Kraft Elnät och Aidon ett kontrakt för leverans av den nya generationens AMM-system bestående av smarta elmätare, en…

Läs mer
 

Elmätning

VänerEnergi väljer Aidon i upphandlingen av nya mätare

Avgörande för VänerEnergi när de valde att upphandla Aidons smarta elmätare genom Sinfra var kostnadseffektivitet och bra teknikprestanda. Nu ser de fram emot ett modernt…

Läs mer
 

Elmätning

Regeringen bekräftar: planen för funktionskraven ligger fast

Den interna utredningen på Miljö- och energidepartementet, angående behovet av att anmäla förordningsförändringar i de kommande funktionskraven för elmätare till EU-kommissionen, är nu färdig. Till…

Läs mer
 

Elmätning

Bred politisk enighet om nya funktionskrav – exklusiv intervju med Ibrahim Baylan

Nya funktionskraven för smarta elmätare är snart på plats. Aidon har pratat med energiminister Ibrahim Baylan (S) och Centerpartiets energipolitiska talesperson Rickard Nordin (C) från…

Läs mer
 

Elmätning

Varbergsortens Elkraft ser fram emot ett smidigare system och bredare funktionalitet

Varbergsortens Elkraft ser flera fördelar med Aidons mätsystem och har därför valt att inleda ett samarbete nu när de gamla mätarna ska bytas ut. Här…

Läs mer
 

Elmätning

Regeringens besked angående de nya funktionskraven

Energimarknadsinspektionens rapport ”Funktionskrav på elmätare - Författningsförslag” har nu landat hos regeringen och det råder stor enighet om vikten av att få de nya funktionskraven…

Läs mer
 

Elmätning

Jakten på mervärden bortom förbättrad mätdata

Vi har kommit till femte och sista artikeln i vår serie baserad på intervjuer med beslutsfattare och ansvariga projektledare i svenska elnätsbolag. Den här månaden…

Läs mer
 

Elmätning

Hur går arbetet med funktionskraven, Ei?

Energimarknadsinspektionen fick i början av året i uppdrag av Regeringen att tillsammans med Swedac förbereda underlag för den detaljerade regleringen av de nya funktionskraven. I den…

Läs mer
 

Elmätning

Svenska elnätsbolag: Det här har vi lärt oss sen sist!

Vår utfrågning av beslutsfattare och ansvariga projektledare i svenska elnätsbolag fortsätter. Det är nu närmare tio år sen merparten av alla elmätare byttes ut senast…

Läs mer
 

Elmätning

De viktigaste framgångsfaktorerna i övergången till nästa generations elmätare

I vår ambition att ta tempen på hur svenska elnätsbolag ser på övergången till nästa generations smarta elmätare och mätsystem har vi kommit till frågan…

Läs mer
 

Elmätning

Så förbereder sig Sveriges elnätsbolag för det smarta nätet

Är du precis som vi på Aidon nyfiken på var Sveriges elnätsbolag befinner sig på resan mot framtidens smarta nät? Då ska du följa vår…

Läs mer
 

Elmätning

Vi tar tempen på den svenska elnätsmarknaden

Den svenska elmarknaden befinner sig i ett spännande skede. Utrullningen av nästa generations elmätare och mätsystem är en viktig hörnsten i utvecklingen mot framtidens smarta…

Läs mer
 

Elmätning

Steg för steg mot ett modernt och flexibelt energisystem

Norska Eidsiva Netts elnät försörjer närmare 160 000 abonnenter i 20 kommuner i Hedmark och Oppland. I oktober 2014 tecknade elnätsbolaget avtal med Aidon om…

Läs mer
 

Elmätning

Så gör Aidon för att säkerställa hög SLA

Olika förutsättningar gäller för olika elnätsområden, oavsett om skillnaden är avståndet mellan mätpunkterna, mätarnas placering, geografi, bebyggelse eller signalförhållanden. För att kunna uppnå och säkerställa…

Läs mer
 

Elmätning

Ett steg närmare nya funktionskrav, men en bit kvar till mål – Eis nya uppdrag 2017

När Regeringen strax innan årsskiftet kom med sin proposition om funktionskrav på nya elmätare (2016/17:73) var det ett viktigt steg i rätt riktning. Men än…

Läs mer
 

Elmätning

Hitta nycklarna till högre SLA

Idag är det inte ovanligt att stora delar av mätvärdena saknas när det är dags för elnätsbolagen att summera och avräkna kundernas elförbrukning. Det innebär…

Läs mer
 

Elmätning

Lagrådsremiss Funktionskrav på elmätare

I lagrådsremissen föreslås ändringar i ellagen (1997:857) som innebär en utvidgning av elanvändarnas rätt att få timmätning av sin elförbrukning redovisad utan att debiteras de…

Läs mer
 

Driftsstyrning, Elmätning

AMM mer än bara en smart mätlösning för finska Nivos

På vägen i upphandlingsprocessen för en AMM-lösning insåg Nivos Oy att köpet av ett fjärravläsningssystem i själva verket var en investering i automatisering av lågspänningsnätet.…

Läs mer
 

Driftsstyrning, Elmätning

Från rådata till strategisk informationsresurs

När dagens elmätare ersätts av intelligenta sensorer kan det allt smartare elnätet erbjuda betydligt mer information än någonsin tidigare. Mer frekvent och kvalitativ datainsamling av…

Läs mer
 

Driftsstyrning, Elmätning

AMM bidrar till säkrare drift för Vanda Energi Elnät

Vanda Energi Elnät AB distribuerar el till 118 000 kunder i Vanda, den fjärde största staden i Finland och en del av Helsingfors huvudstadsregion. I…

Läs mer
 

Elmätning

Vad innebär Eis funktionskrav i praktiken? #4

Vi har kommit till sista delen i vår genomgång av de krav på nya elmätare som Energimarknadsinspektionen lagt fram och som regeringen väntas fatta beslut…

Läs mer
 

Elmätning

Vad innebär Eis funktionskrav i praktiken? #3

Tanken bakom Eis krav är att de ska ligga till grund för att dels skapa förutsättningar för en utvecklad energimarknad, dels främja utvecklingen av smarta…

Läs mer
 

Elmätning

Vad innebär Eis funktionskrav i praktiken? #2

Vi fortsätter vår fördjupning i Eis kravförslag med ambitionen att tydliggöra vad dessa nya funktionskrav på framtidens elmätare innebär i praktiken. Syftet med de konkreta…

Läs mer
 

Elmätning

Vad innebär Eis funktionskrav i praktiken? #1

Bakgrunden till att Energimarknadsinpektionens (Ei) formulerade sina nya funktionskrav för elmätsystem var att det skulle bidra till att: skapa lika förutsättningar för kunder, elhandlare och…

Läs mer
 

Elmätning

Aidon tar ett stadigt grepp om den nordiska marknaden

De nordiska marknaderna tog ett rejält kliv mot en smartare elmarknad under 2015. I Norge valde ett stort antal elnätsföretag AMM-leverantör inom ramen för den…

Läs mer
 

Elmätning

Därför ser Energimarknadsinspektionens krav ut som de gör

Energimarknadsinpektionens (Ei) föreslagna krav beskriver den förväntade funktionaliteten hos framtidens smarta mätare och mätsystem. För att kunna tolka kraven är det värdefullt att inte bara…

Läs mer
 

Elmätning, Smarta elnät

7 frågor till Energimarknadsinspektionen om framtidens elmätare

Tidigare i år lämnade Energimarknadsinspektionen över sin rapport ”Funktionskrav på framtidens elmätare” till regeringen. I utredningen föreslås ett antal konkreta funktionskrav som ökar möjligheterna att…

Läs mer

Aidon Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad på det senaste inom smarta nät genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.


Strävan mot 100 procent SLA!

Ladda ner vårt whitepaper Prestandan avgörande för leveranssäkerheten i framtidens smarta nät gratis här!

Kontakta oss

Har du en fråga eller ett tips att dela med dig av? Hör av dig till oss.