Aidon Energy Arena

 

ENERGY ARENA

Elmätning

Ett steg närmare nya funktionskrav, men en bit kvar till mål – Eis nya uppdrag 2017

När Regeringen strax innan årsskiftet kom med sin proposition om funktionskrav på nya elmätare (2016/17:73) var det ett viktigt steg i rätt riktning. Men än finns en hel del detaljarbete kvar för att vi ska kunna vara helt säkra på vad som kommer att krävas. Vi bad Tommy Johansson på Energimarknadsinspektionen att förklara vad myndighetens nya uppdrag omfattar och vad det innebär för elnätsbolagen. 

Inför årsskiftet kom Regeringen med sitt formella besked, som många väntat på för att kunna få en tydligare vägvisning om hur framtida funktionskrav på elmätare kommer att se ut. Huvudbudskapet i Regeringens proposition är att ”alla, eller det stora flertalet av de åtta funktionskrav som Energimarknadsinspektionen har föreslagit ska införas”. Ansatsen är alltså tydlig att merparten av de föreslagna funktionskraven kommer att införas, men än är en bit kvar till mål. I det regleringsbrev för 2017 som Regeringen tar fram för varje myndighet får Ei i uppdrag att, tillsammans med Swedac, förbereda underlag för den detaljerade regleringen av de nya funktionskraven. I uppdraget ingår även att, med hänsyn till de remissvar som lämnats, ta ställning till om något eller några av de föreslagna kraven ska tas bort. Ei har fått fram till 1 november på sig att genomföra uppdraget.

I väntan på detaljerna kring de nya funktionskraven

Beslutet har redan dragit ut på tiden och många marknadsaktörer hade väntat sig att ett definitivt beslut skulle komma i början av 2017. Vissa elnätsbolag har valt att ändå påbörja sina upphandlingar av nya smarta elmätare och AMM-lösningar, medan andra fortfarande inväntar mer konkreta fakta om kraven och det faktiska beslutet.

Tommy Johansson, Ei

För att försöka klargöra vad elnätsbolagen nu ska förhålla sig till för att slippa hamna i ännu ett vakuum i väntan på nästa besked, tog vi kontakt med Tommy Johansson, chef för avdelningen teknisk analys på Energimarknadsinspektionen, för att ställa några frågor:

Varför drar beslutet ut på tiden och vad innebär det nya uppdrag som Ei fått av Regeringen?

– Vårt uppdrag är nu att ta fram förslag på hur reglerna ska utformas genom att precisera de olika funktionskraven mer i detalj. Det här är en helt naturlig del i beredningsprocessen. Vi både hoppades och förväntade oss att få tillbaka uppdraget för att bearbeta och detaljspecificera funktionskraven utifrån det förslag vi tog fram 2015.

En arbetsgrupp, med projektledare Linda Weman Tell i spetsen, sätts nu samman för att återuppta arbetet. En preliminär plan är lagd och arbetet kommer att påbörjas så snart som möjligt. Som ett första steg har även kontakterna med Swedac återupptagits för att, som det också står i regeringsuppdraget, ta fram underlagen tillsammans. Ett första led i de kontakterna var ett möte på mellan generaldirektörerna i mitten av januari.

Vilka konsekvenser får det för elnätsbolagen?

– Det viktigaste beskedet till elnätsbolagen är att vi inte har för avsikt att föreslå några ytterligare funktioner utöver de åtta som redan ligger i föreslagit. Vissa av kraven är dessutom ganska självklara, som till exempel timavläsning, och kommer inte att kräva någon direkt ytterligare specificering. För andra krav finns mer att utreda och precisera. Det handlar bland annat om kravet på ett öppet och standardiserat gränssnitt, som vi ser som ett av de viktigaste kraven att formulera.

Tommy menar också att det faktum att det nu dessutom har gått några år sedan Ei la fram sitt förslag 2015, innebär att det hänt en hel del på marknaden sedan dess. Detta kommer tillsammans med de remissvar som inkommit att påverka detaljerna i funktionskraven. Precis som Regeringen också skriver i såväl lagrådsremiss som proposition, så öppnar även Ei upp för att något av de föreslagna kraven kan komma att strykas.

– Vi är medvetna om att det finns ett intresse att komma i mål så snart som möjligt och har ända sedan vi lämnade vår rapport 2015 fått frågor om hur processen går. Det bästa för branschen är att processen går snabbt, vi har inget intresse av att försinka arbetet. Däremot är det viktigt att vi nu tillsammans med Swedac formulerar rätt förutsättningar för framtidens elmätare, såväl ur ett kund- och marknadsperspektiv som rent mättekniskt och säkerhetsmässigt.

Vad händer nu och hur kommer elnätsbolagen kunna påverka processen?

– Vårt mål är att vara så transparenta som möjligt i det fortsatta arbetet. Ambitionen är att involvera såväl elnätsbolag och mätleverantörer som andra viktiga aktörer på marknaden. I vilken form detta kommer att ske är inte bestämt ännu, om det blir öppna seminarier, referensgrupper eller andra former av samverkan. Det viktiga för oss är att skapa en öppen dialog för att få in fler tankar och synpunkter att väga in i de regler, föreskrifter och förordningstexter vi kommer att ta fram.

Läs om hur Sveriges elnätsbolag följer diskussionerna kring de nya funktionskraven

 

2017-01-24

Relaterade artiklar

 

Elmätning

Emmaboda Elnät väljer Aidon och ansluter sig till Kalmar Energis systemmiljö

Emmaboda Elnät går nu samma väg som de fyra andra elnätsbolagen i Kalmarregionen och väljer…

Läs mer
 

Elmätning

Plug-and-play när Gislaved bytte elmätare

Bytet till Aidons elmätare var tänkt att pågå i flera år, men eftersom införandet av…

Läs mer
 

Elmätning

Smidigt byte i Norrtälje när mätaren hittar vägen själv

Efter ett år har Norrtälje nu bytt sina 16 000 mätare till ett mätarsystem från Aidon.…

Läs mer
 

Driftsstyrning, Elmätning

Säkerhet viktigt när Sundsvall Elnät väljer Aidon

Efter ett lyckat pilotprojekt valde Sundsvall Elnät Aidon som leverantör av ett nytt mätsystem. – Vi…

Läs mer

Aidon Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad på det senaste inom smarta nät genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.


Strävan mot 100 procent SLA

Ladda ner vårt whitepaper Prestandan avgörande för leveranssäkerheten i framtidens smarta nät gratis här!

Driftsstyrning i det smarta nätet

Ladda ner vårt whitepaper Proaktiv driftsstyrning och förbättrad avbrottshantering i framtidens smarta nät gratis här!

Kontakta oss

Har du en fråga eller ett tips att dela med dig av? Hör av dig till oss.