Aidon Energy Arena

 

ENERGY ARENA

Elmätning

Hitta nycklarna till högre SLA

Idag är det inte ovanligt att stora delar av mätvärdena saknas när det är dags för elnätsbolagen att summera och avräkna kundernas elförbrukning. Det innebär som regel ett tidskrävande arbete med manuell felsökning och inhämtning av de värden som saknas. En högre SLA med en mer automatiserad insamlingsprocess och bättre prestanda skulle ge lägre operationella kostnader och därtill nya möjligheter att analysera kommunikationsnätverket.

Många elnätsbolag brottas med att kunna säkerställa en så låg felprocent som möjligt i sin mätdatainsamling. Konsekvensen blir en delvis manuell, dyr och ineffektiv insamlingsprocess. Med de nya kraven på timvärden och förväntningar om realtidsvärden kommer också mängden data att öka väsentligt. För att säkerställa en hög SLA finns anledning att ta en bredare ansats för att kunna förstå hur en man skapar en bra prestanda och varför prestandamålet är så viktigt. För de elnätsbolag som idag upplever att de har problem med att få in månadsvärden, blir detta extra viktigt.

Kraven på prestanda styr dimensioneringen av AMM-lösningen

SLA – Service Level Agreement används som ett generellt mått på servicenivå. För elnätsbolagen handlar det bland annat om att kunna upprätthålla en hög prestanda i insamling av mätdata från elmätaren. I kravställningen för mätdatainsamlingen specificeras SLA oftast i en eller flera nivåer baserat på förväntat antal insamlade mätvärden inom viss tid. SLA-nivåerna varierar ofta olika beroende på leveransmodell och processbehov. Gemensamt är dock att kraven på prestanda och leveransnivå påverkar förutsättningarna för hur AMM-lösningen ska dimensioneras, val av kommunikationsteknologi, redundans i infrastrukturen och planering för installation samt clean-up.

Strävan mot 100% SLA – vad innebär prestandamålet i praktiken?

 • En tillförlitlig kommunikationslösning möjliggör nära realtidsfunktionalitet
  Om vi kan lita på att kommunikationssystemet håller hög och jämn prestanda, ökar också tilliten till den data som mätsystemet levererar. Med rätt nyttjad nära realtidsdata blir AMM-lösningen mer än en faktureringsmaskin. Då skapas mervärden som att kunna prioritera underhållsinsatser och fånga upp avvikelser och larm som skickas vidare till Driften för att skapa arbetsordrar för en effektiv arbetsprocess, korta avbrottstider och en bra servicenivå till slutkund. En hög SLA i betydelsen att du vågar lita på den information systemet levererar, innebär också att det finns ett lika stort värde att veta vilka enheter som inte har larmat. Tolkning av icke-larm kan vara avgörande för en noggrann utpekning och utgöra viktiga pusselbitar för att kunna isolera felkällan. Här är kommunikationslösningens prestanda A och O.
 • Automatisering av insamlingsprocessen möjliggör högre SLA
  Den stora skillnaden mot dagens system är att insamlingen av mätdata i nästa generations smarta nät är möjlig att designa för en helt automatisk process. Med intelligenta, autonoma mätenheter i ett tillförlitligt och redundant kommunikationsnätverk gör mätdataöverföring mer tillförlitlig. Därtill centrala systemfunktioner som både övervakar insamlingsprestandan och automatiskt inhämtar saknade datapaket. För elnätsbolagen innebär det att man inte längre behöver lägga tid på att manuellt jaga in saknade mätvärden för att kunna säkerställa rätt debitering. På så sätt frigörs resurser samtidigt som en effektivare mätdatainsamling också leder till minskade kostnader.
 • Hög prestanda skapar mervärde för Kundtjänsten
  Även Kundtjänst kan dra nytta av mervärdet av en hög SLA. Med en tillförlitlig kommunikationslösning ökar leveranssäkerhet av nära realtidsdata. Tålamodet hos kunder som till exempel ringer in om konstigheter på en elräkning eller problem med elavbrott är ofta litet. Med en hög leveranssäkerhet ökar möjligheterna till en bättre och mer proaktiv kundservice. Genom en spontanavfrågning mot systemet kan kundtjänstmedarbetare göra en snabb felsökning och besvara kundens ärende direkt.
 • Nya möjligheter för laststyrning
  Kombinationen av högpresesterande mätsystem, en ökad mängd data och god prestanda i dataöverföringen förbättrar även möjligheten att övervaka och omfördela laster. I en nära framtid med stora momentana laster, till exempel i form av snabbladdare för en stor elbilsflotta och därtill väderberoende småskalig produktion i lågspänningsnätet, kommer behovet av kontinuerlig övervakning med möjlighet till laststyrning och omkoppling att öka. Genom att integrera fler processer och befintliga system med AMM-lösningen ökar möjligheter att dra nytta av insamlade mätdata. En mer komplett bild av vad som händer i nätet baserad på nära realtidsdata kan bidra till ett effektivare nätplanering och snabbare beslut om till exempel omfördelning av laster. För elnätsbolagen blir det därför allt viktigare att lära sig se sambanden mellan en effektiv insamlingsprocess med hög prestanda och de synergier en automatiserad insamlingsprocess kan ge för hela verksamheten.

 

Läs också: Så gör Aidon för att säkerställa hög SLA

 

2016-12-14

Relaterade artiklar

 

Elmätning

Emmaboda Elnät väljer Aidon och ansluter sig till Kalmar Energis systemmiljö

Emmaboda Elnät går nu samma väg som de fyra andra elnätsbolagen i Kalmarregionen och väljer…

Läs mer
 

Elmätning

Plug-and-play när Gislaved bytte elmätare

Bytet till Aidons elmätare var tänkt att pågå i flera år, men eftersom införandet av…

Läs mer
 

Elmätning

Smidigt byte i Norrtälje när mätaren hittar vägen själv

Efter ett år har Norrtälje nu bytt sina 16 000 mätare till ett mätarsystem från Aidon.…

Läs mer
 

Driftsstyrning, Elmätning

Säkerhet viktigt när Sundsvall Elnät väljer Aidon

Efter ett lyckat pilotprojekt valde Sundsvall Elnät Aidon som leverantör av ett nytt mätsystem. – Vi…

Läs mer

Aidon Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad på det senaste inom smarta nät genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.


Strävan mot 100 procent SLA

Ladda ner vårt whitepaper Prestandan avgörande för leveranssäkerheten i framtidens smarta nät gratis här!

Driftsstyrning i det smarta nätet

Ladda ner vårt whitepaper Proaktiv driftsstyrning och förbättrad avbrottshantering i framtidens smarta nät gratis här!

Kontakta oss

Har du en fråga eller ett tips att dela med dig av? Hör av dig till oss.