Aidon Energy Arena

 

ENERGY ARENA

Elmätning

Jakten på mervärden bortom förbättrad mätdata

Vi har kommit till femte och sista artikeln i vår serie baserad på intervjuer med beslutsfattare och ansvariga projektledare i svenska elnätsbolag. Den här månaden lyfter vi blicken bortom ambitionen att förbättra mätdatainsamlingen som underlag för att sammanställa korrekta fakturor. En önskan och ambition om att kunna realisera mervärden bortom mer kvalitativa faktureringsunderlag står nämligen högt på agendan hos de flesta nätbolag inför upphandlingen av nästa generations AMM-lösningar.

Många ansvariga börjar också skönja hur mer omfattande, frekvent och kvalitativ information från elnätet kan erbjuda nya möjligheter framöver. För nätbolagets driftsenhet lägger nya smarta sensorer grunden för förbättrad avbrottshantering och mer proaktiv driftsstyrning, med ökad leveranskvalitet och en förbättrad kundupplevelse som resultat. Parallellt ges nya förutsättningar både för att utveckla och förbättra bolagens nätplanering och informationen och därmed servicen i kundgränssnittet.

Per-Erik Ekström

Per-Erik Ekström, Elnätschef, Västervik Energi:

Med den nya lösningen får vi tillgång till mycket mer statistik än tidigare. Data som sträcker sig långt bortom själva mätdatan och faktureringen, som vi kommer kunna dra nytta av för att dimensionera utvecklingen av elnätet. Bra statistik blir nyckeln till att kunna bygga bort flaskhalsar och optimera hela elnätet.

 

 

Håkan Rannestig

Håkan Rannestig, Affärsområdeschef Distribution, Öresundskraft

Hantering av data och möjlighet till styrning är lika viktiga för marknadsavdelningen och strategiavdelningen som för driftavdelningen, men det handlar inte i första hand om hur vi organiserar oss utan vad vi vill göra med informationen och vilken funktionalitet som krävs för det. Hantering av mätvärden eller styrning av funktioner har dels ett syfte gentemot kund, dels ett internt för nätets planering, drift och styrning. Inför kravställningen samlar vi vår kompetens inom tjänsteutveckling, kommunikation och IT samt mätning, drift och planering/utveckling.

 

Robin Sjöstedt

Robin Sjöstedt, Mätingenjör Elnät Strategi och Marknad, Skellefteåkraft:

Att kunna utnyttja mervärdena med de nya smarta mätarna [ser jag som en av de viktigaste framgångsfaktorerna kopplade till övergången till nästa generations elmätare]. Mätinsamlingen förutsätter vi bara att det ska fungera, därutöver öppnas helt nya möjligheter upp som vi inte jobbat med tidigare. Ett exempel är att vi får större kontroll över lågspänningsnätet. Det nya nätet kommer att bestå av sensorer som till exempel kommer att kunna mäta elkvalitet. Nästa steg blir att integrera den nya lösningen med övriga system för att dra nytta av dessa nya mervärden.

 

Jonas Höglund

Jonas Höglund, Driftsansvarig, Söderhamn NÄRA Elnät:

För oss är det viktigt att få ut mervärden med hjälp av kommunikation, till exempel elkvalitet, larm, jordfelsdetektering. För att fånga upp värden till flera olika enheter krävs ett standardiserat gränssnitt. Jag ser också att det är viktigt att få till en närmare koppling med SCADA, vilket är en teknisk utmaning.

 

Anders Söderberg

Anders Söderberg, Driftchef, Sundsvalls Elnät:

För min del tycker jag att vi ska passa på att få ut så mycket som möjligt för pengarna när vi ändå investerar, det är en marginell merkostnad. Jag tycker att det till exempel är viktigt att få med nätstationsövervakning och nätstationsmätning.

På Sundsvalls Elnät har vi kommit långt med samarbetet mellan drift, mät och nätplanering jobbar redan gränsöverskridande, till exempel med verkliga belastningskurvor för nätplanering, kontroll av energiförluster på varje nätstationsområde, elkvalitetövervakning etc. Ett nära samarbete planering, projektering, drift och mät är centralt för oss. Det viktigt att lyfta fram att mervärdet för all insamlad data, är mycket större än bara för Mät.

 

 


 

Vill du läsa de tidigare artiklarna i serien hittar du de här:

Vi vill också passa på att tacka alla de elnätsbolag som ställt upp med sina svar och erfarenheter. Stort tack till Per-Erik Ekström, Västervik Energi, Ulf Gustafsson, VänerEnergi, Jonas Höglund, Söderhamn NÄRA Elnät, Katarina Lundquist, Mälarenergi, Inger Niss, Jönköping Energi, Martin Persson, Tekniska Verken, Håkan Rannestig, Öresundskraft, Robin Sjöstedt, Skellefteåkraft och Anders Söderberg, Sundsvall Elnät!

 

2017-08-28

Relaterade artiklar

 

Elmätning

Emmaboda Elnät väljer Aidon och ansluter sig till Kalmar Energis systemmiljö

Emmaboda Elnät går nu samma väg som de fyra andra elnätsbolagen i Kalmarregionen och väljer…

Läs mer
 

Elmätning

Plug-and-play när Gislaved bytte elmätare

Bytet till Aidons elmätare var tänkt att pågå i flera år, men eftersom införandet av…

Läs mer
 

Elmätning

Smidigt byte i Norrtälje när mätaren hittar vägen själv

Efter ett år har Norrtälje nu bytt sina 16 000 mätare till ett mätarsystem från Aidon.…

Läs mer
 

Driftsstyrning, Elmätning

Säkerhet viktigt när Sundsvall Elnät väljer Aidon

Efter ett lyckat pilotprojekt valde Sundsvall Elnät Aidon som leverantör av ett nytt mätsystem. – Vi…

Läs mer

Aidon Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad på det senaste inom smarta nät genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.


Strävan mot 100 procent SLA

Ladda ner vårt whitepaper Prestandan avgörande för leveranssäkerheten i framtidens smarta nät gratis här!

Driftsstyrning i det smarta nätet

Ladda ner vårt whitepaper Proaktiv driftsstyrning och förbättrad avbrottshantering i framtidens smarta nät gratis här!

Kontakta oss

Har du en fråga eller ett tips att dela med dig av? Hör av dig till oss.