Aidon Energy Arena

 

ENERGY ARENA

Elmätning

Regeringens besked angående de nya funktionskraven

Energimarknadsinspektionens rapport ”Funktionskrav på elmätare – Författningsförslag” har nu landat hos regeringen och det råder stor enighet om vikten av att få de nya funktionskraven för smarta elmätare på plats. Vi har pratat med departementssekreterare Filip Vestling på miljö- och energidepartementet om processen framåt.

Energimarknadsinspektionens rapport om nya funktionskrav på elmätare har varit ute på remiss. Förslaget har i huvudsak tagits emot väl av de trettiotre svarande remissinstanserna. Det finns det en stor samstämmighet i vikten av att få funktionskraven på plats så snart som möjligt.

Regeringens syfte med att införa funktionskrav är bland annat att stärka konsumenternas ställning på elmarknaden. Elkonsumenterna ska snabbt kunna få information om sin elanvändning och på så sätt kunna minska eller förändra den.

Samordnings- och Energiminister Ibrahim Baylan har tidigare utryckt:

– Genom lagförslaget om funktionskrav på elmätare tar regeringen nu ytterligare ett steg för att stärka konsumentens möjligheter att vara aktiva på elmarknaden och påverka sin användning av el.

Tidplanen för elbolagens färdigställande av de nya funktionskraven är satt att gälla från den första januari 2025. Men om den tidsplanen håller återstå att se nu när regeringen gör sin bedömning av Energimarknadsinspektionens rapport samt remissvaren.

Tidplanen för processen

– Exakt hur funktionskraven kommer att se ut är ännu för tidigt att sia om. Just nu arbetar regeringen med att sammanställa och analysera alla remissvar, säger departementssekreterare Filip Vestling. Nästa steg – om vi bedömer att det behövs, är att arbeta om förslagen till förordning och lag i ljuset av de synpunkter som kommit in. Det kan också hända att vi inte tar med oss alla de förslag som Energimarknadsinspektionen la, utan bara en del, säger Filip Vestling.

Men sannolikt kommer en hel del att klarna inom en snar framtid.

Enligt Vestling så räknar man med att kunna ha förordningen om funktionskrav klar före valet, förhoppningsvis före sommarledigheterna.

Aidon har erfarenhet sen tidigare

När funktionskraven väl är på plats kommer startskottet för en ny era inom den svenska energibranschen att ta fart, där funktionskraven kommer att sätta miniminivån  för utrullningen av nya mätare. Det kommer dock fortfarande att vara upp till varje energibolag att vara framsynta och bibehålla så pass mycket flexibilitet i det nya systemet att de kan anpassa sig efter framtidens behov och efterfrågan.

Aidon har varit på plats och deltagit i de här processerna i både Norge och Finland och det är en spännande ny tid med många möjligheter, samtidigt som det är lätt att hamna fel.

– I både Norge och Finland är Aidon marknadsledande och vi har en stor erfarenhet av den process som Sveriges energibolag nu står inför säger Fredrix Rex, VD för Aidon Sverige.

– Vårt mål är att leverera en flexibel och mångsidig produkt som ger elbolagen möjlighet att vara konkurrenskraftiga i framtiden och samtidigt möjliggöra en stärkt konsumentmakt i linje med det energiministern efterfrågar, avslutar Fredrik Rex.

 

2018-03-07

Relaterade artiklar

 

Elmätning

Emmaboda Elnät väljer Aidon och ansluter sig till Kalmar Energis systemmiljö

Emmaboda Elnät går nu samma väg som de fyra andra elnätsbolagen i Kalmarregionen och väljer…

Läs mer
 

Elmätning

Plug-and-play när Gislaved bytte elmätare

Bytet till Aidons elmätare var tänkt att pågå i flera år, men eftersom införandet av…

Läs mer
 

Elmätning

Smidigt byte i Norrtälje när mätaren hittar vägen själv

Efter ett år har Norrtälje nu bytt sina 16 000 mätare till ett mätarsystem från Aidon.…

Läs mer
 

Driftsstyrning, Elmätning

Säkerhet viktigt när Sundsvall Elnät väljer Aidon

Efter ett lyckat pilotprojekt valde Sundsvall Elnät Aidon som leverantör av ett nytt mätsystem. – Vi…

Läs mer

Aidon Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad på det senaste inom smarta nät genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.


Strävan mot 100 procent SLA

Ladda ner vårt whitepaper Prestandan avgörande för leveranssäkerheten i framtidens smarta nät gratis här!

Driftsstyrning i det smarta nätet

Ladda ner vårt whitepaper Proaktiv driftsstyrning och förbättrad avbrottshantering i framtidens smarta nät gratis här!

Kontakta oss

Har du en fråga eller ett tips att dela med dig av? Hör av dig till oss.