Aidon Energy Arena

 

ENERGY ARENA

Elmätning

Så förbereder sig Sveriges elnätsbolag för det smarta nätet

Är du precis som vi på Aidon nyfiken på var Sveriges elnätsbolag befinner sig på resan mot framtidens smarta nät? Då ska du följa vår artikelserie på Aidon Energy Arena. Vi har vänt oss till beslutsfattare och ansvariga projektledare i nätbolagen med en serie frågor. I artikelserien sammanfattar vi svaren.

Förra månaden tittade vi närmare på hur svenska elnätsbolag ser på Energimarknadsinspektionens funktionskrav på nästa generations elmätare och hur man valt att följa diskussionerna och beslutsprocessen kring de nya kraven. Den här gången ställer vi frågan hur man förbereder sig inför övergången till nästa generations elmätare och mätsystem. Månadens svar kommer från Västervik Miljö & Energi, VänerEnergi, Sundsvall Elnät, Tekniska Verken i Linköping och Öresundskraft.

 

 

Per-Erik Ekström

Per-Erik Ekström, Elnätschef, Västervik Energi:

”Vi är redan igång med utrullningen av nästa generations smarta mätare. För oss har det stora fokuset legat på att förbättra prestandan i mätdatainsamlingen. Första generationen smarta mätare som installerades 2006-2008 har inte levt upp till kraven. Att på manuell väg behöva samla in saknad mätdata kostar både tid och pengar.

Innan vi gjorde upphandlingen sonderade vi marknaden för att förstå vilka möjligheter och vilken teknik som fanns tillgänglig. Vår första ansats var att använda oss av elnätsburen kommunikation men efter den första utvärderingsfasen valde vi istället radio. Även om de PLC-baserade kommunikationslösningarna uppdaterats de senaste åren uppfyllde de inte våra krav. Vi gjorde därefter en upphandling som i ett första steg omfattade 500 elmätare för ett utvärderingsprojekt. Också 500 mätare kostar pengar och projektet tar tid så det var såklart en chansning.

I dagsläget har vi bytt ut 4 000 mätare vilket är ungefär en tredjedel av hela beståndet. Och statistiken ser riktigt bra ut, till och med bättre än vad vi avtalat med Aidon som leverantör av de nya mätarna.”

 

Ulf Gustafsson

Ulf Gustafsson, Elnätschef, VänerEnergi:

”Vi har idag 14 200 mätare installerade. Dessa byttes senast under tidsperioden 2006-2008 och är första generationens smarta mätare. Nu är tekniken föråldrad och mätarna börjar så smått gå sönder. Planen är därför att byta alla mätare över en period på två till tre år. I upphandlingen hoppas vi på att få till ett samarbete med Götene Energi som har ytterligare 9 000 mätpunkter.

Vi har förberett oss genom att köra ett pilotprojekt med två utvalda leverantörer av mätsystem. Vi upplever att båda leverantörernas lösningar fungerar bra och i stort uppfyller våra behov. Baserat på det vi lärt oss i pilotprojektet ska vi nu sätta samman ett frågeunderlag för hela lösningen: både mät- och insamlingssystem, hård- och mjukvara.”

 

Anders Söderberg

Anders Söderberg, Driftchef, Sundsvall Elnät:

”Just nu handlar det mycket om samtal med andra elnätsbolag. Bland annat har vi en nära dialog inom Elinorr-föreningen. Samtidigt fortsätter vi att följa utvecklingen och arbetet med de nya funktionskraven noga.

Vi är del i en gruppupphandling som omfattar 16-17 bolag inom Elinorr, där alla har olika ambitionsnivå och förutsättningar (från 500 – 60 000 mätpunkter/bolag) så mycket handlar om att kartlägga behoven för att göra rätt kravställning. Vi har precis startat en gemensam arbetsgrupp och lagt en preliminär plan för att ha ett underlag klart till hösten 2017.”

 

 

Martin Persson

Martin Persson, Systemingenjör mätteknik, Tekniska Verken

”För ungefär ett år sedan startade vi ett koncerngemensamt projekt som omfattar alla nyttigheter, VA, fjärrvärme och el, med målet att hitta synergier och lägga en gemensam strategi. El är ett delprojekt där vi delvis avvaktat med arbetet i väntan på besked om kraven. Under tiden har vi lagt fokus på omvärldsbevakning och att titta på olika lösningar. För oss handlar det om att hitta en teknik som vi tror på.

Diskussionerna handlar mycket om planering: I vilken takt ska bytet ske? När är det lämpligt med ett massbyte? Hur ska projektorganisation se ut? Vi har 90 000 elmätare som ska bytas på kort tid. Det är ett högt tempo som kräver god planering!”

 

 

Håkan Rannestig

Håkan Rannestig, Affärsområdeschef Distribution, Öresundskraft:

”Vi är ganska aggressiva och anser att det inte finns anledning att vänta. Vi kommer starta förberedelserna under 2017. Dels för att vi vet att det kommer att ta tid, dels för att vi inte kommer att byta ut allt på en gång. Vi byter ut nuvarande mätare om och när det behövs.

Vi vill bygga en hel struktur för att kunna styra och mäta. För oss handlar det inte i första hand om ett mätarbyte, utan snarare om att placera ut ett antal sensorer på olika platser i nätet som kan kopplas mot mätare eller annan funktionalitet – det är inte mätaren i sig som är det viktiga.”

 

 


 

Läs övriga delar i serien:

 

2017-03-07

Relaterade artiklar

 

Elmätning

Emmaboda Elnät väljer Aidon och ansluter sig till Kalmar Energis systemmiljö

Emmaboda Elnät går nu samma väg som de fyra andra elnätsbolagen i Kalmarregionen och väljer…

Läs mer
 

Elmätning

Plug-and-play när Gislaved bytte elmätare

Bytet till Aidons elmätare var tänkt att pågå i flera år, men eftersom införandet av…

Läs mer
 

Elmätning

Smidigt byte i Norrtälje när mätaren hittar vägen själv

Efter ett år har Norrtälje nu bytt sina 16 000 mätare till ett mätarsystem från Aidon.…

Läs mer
 

Driftsstyrning, Elmätning

Säkerhet viktigt när Sundsvall Elnät väljer Aidon

Efter ett lyckat pilotprojekt valde Sundsvall Elnät Aidon som leverantör av ett nytt mätsystem. – Vi…

Läs mer

Aidon Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad på det senaste inom smarta nät genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.


Strävan mot 100 procent SLA

Ladda ner vårt whitepaper Prestandan avgörande för leveranssäkerheten i framtidens smarta nät gratis här!

Driftsstyrning i det smarta nätet

Ladda ner vårt whitepaper Proaktiv driftsstyrning och förbättrad avbrottshantering i framtidens smarta nät gratis här!

Kontakta oss

Har du en fråga eller ett tips att dela med dig av? Hör av dig till oss.