Aidon Energy Arena

 

ENERGY ARENA

Elmätning

Så gör Aidon för att säkerställa hög SLA

Olika förutsättningar gäller för olika elnätsområden, oavsett om skillnaden är avståndet mellan mätpunkterna, mätarnas placering, geografi, bebyggelse eller signalförhållanden. För att kunna uppnå och säkerställa en långsiktigt hög SLA krävs noggranna behovsanalyser, en tekniklösning som i grunden är designad för prestanda och möjligheter till anpassning för det specifika projektet.

Den nya generationens smarta mätare skapar nya möjligheter för effektivisering och högre leveranssäkerhet i mätdatainsamlingen. I framtidens smarta nät, med intelligenta, självreglerande mätenheter minimeras felkällorna samtidigt som spårbarheten ökar. Men det som i slutänden kommer avgöra hur väl elnätsbolaget lyckas nå uppsatta SLA-mål är AMM-lösningens prestanda avseende kapacitet, responstider och mätvärdenas leveranskvalitet. Hur väl kommunikationsteknologin fungerar utifrån de specifika förutsättningar som ges är därför en mycket central frågeställning i förberedelsearbetet och projektplaneringen vid utrullningen av varje ny AMM-lösning.

– På Aidon strävar vi alltid efter att nå en så hög SLA-nivå för elnätsbolaget som möjligt i våra kundprojekt. För att kunna säkerställa en bra leverans arbetar vi efter en modell som består av fyra steg för att säkerställa att kommunikationslösningen håller vad den lovar. De initiala analyser och tester vi gör lägger grunden för bland annat dimensionering och komponentval för AMM-lösningen. Det påverkar även de effektmål som sätts för att stötta, utveckla och effektivisera nätbolagets arbetsprocesser, berättar Fredrik Rex VD för Aidon i Sverige.

Radioplanering – grunden för hög SLA och underlag för installation

En förutsättning för att möjliggöra hög SLA är en noggrann radioplanering. För att optimera varje installationsområde utifrån dess egna specifika förutsättningar, läser Aidon samtliga mätpunkters koordinater in i ett kartbaserat analys- och planeringsverktyg. Analysen tar hänsyn till såväl avståndet mellan mätpunkter, topologi, geografi, mätarplacering som tillgänglighet till accesskommunikation (2G/3G/4G eller Ethernet). Resultatet av radioplaneringen är en översikt där varje mätpunkt har fått sin roll i kommunikationsinfrastrukturen (radionod eller master) och visar eventuellt behov av extern antenn. Radioplaneringen ger även ett utmärkt underlag för material- och installationsplanering.

Vägledning genom mätenheten

Vid installationen av en mätare gör mätenheten automatiskt en analys av de faktiska signalförhållandena på installationsplatsen. Direkt vid spänningssättning söker mätenheten kontakt med omkringliggande radionoder och/eller master. Via mätenhetens display får installatören information om antalet radionoder inom kommunicerbart avstånd samt aktuella signalförhållanden (antal dB). Är signalförhållandena goda behövs ingen extern antenn. I enstaka fall kan extern antenn behövas och då får installatören uppmaningen att montera antennen för att därefter få en bekräftelse på att signalförhållandet har förbättrats. När signalförhållandena är säkerställda och kommunikationsvägarna till omgivande radionoder och/eller master är etablerade, ansluter sig mätenheten automatiskt till insamlingssystemet och erhåller en bekräftelse på att anslutningen till centralsystemet fungerar. Detta innebär att installatören inom loppet av bara någon minut kan få accept på att signalförhållandena är goda och kommunikation till insamlingssystemet fungerar. Montören kan då avsluta installationen och åka vidare till nästa ställe med vetskapen om att kommunikationen fungerar.

Kontinuerligt hög SLA – så hanterar radiolösningen förändringar i signalförhållande

För att kontinuerligt och automatiskt upprätthålla en hög SLA – som ett ”självspelande piano” utan behov av manuella insatser – behöver radionätverkets noder (mätenheterna) intelligens att själva välja radioväg utifrån rådande signalförhållanden. En radioväg, från en mätpunkt till en annan, som fungerade väl vid ett tillfälle kan, på grund av väder, strömavbrott, nya byggnader eller andra orsaker, fungera dåligt eller inte alls i ett senare skede. För att hantera detta är Aidons radiolösning ett så kallat Radio Mesh, där trafikvägarna väljs helt automatiskt utifrån den väg som för tillfället är den mest optimala. Varje leverans av ett datapaket i kommunikationsnätverket återbekräftas dessutom till den mätenhet som skickade datapaketet. Om leveransen misslyckades kommer mätenheten automatiskt att söka en alternativ kommunikationsväg och skicka datapaketet på nytt.

RF NAN Diagnostics – Hur väl fungerar kommunikationsnätet?

För att ge en enkel överblick, statistik och som ett systemmässigt stöd för att optimera radionätverket har Aidon utvecklat RF NAN Diagnostics. Verktyget är en del i centralsystemet och sköter statistikinsamling och analys av prestandan i RF-nätet. RF NAN Diagnostics samlar kontinuerligt in information om nuvarande och alternativa kommunikationsvägar, signalstyrka för alla mätenheter/radionoder samt installerad antenntyp med mera.

RF NAN Diagnostics visar aktuell insamlingsprestanda och är ett viktigt stöd för att förstå de bakomliggande orsakerna till eventuella störningar. Informationen presenteras både i tabellform och i en kartvy som bland annat ger insikt om vilka kommunikationsvägar som systemet har valt, vilka alternativa vägar som valdes bort och uteffekter. På så sätt får systemoperatören relevant information för att kunna stärka upp kommunikationsnätet, till exempel genom att tillföra en ytterligare masterenhet eller installera en extern antenn. Genomförda åtgärder reflekteras omgående i SLA-rapporteringen som bekräftelse på värdet av vald åtgärd. Denna typ av clean-up-åtgärd är en naturlig del av utrullningsarbetet, men Aidons RF NAN Diagnostics fyller även en funktion efter full driftsättning. Då kommer eventuell skadegörelse, störning i mobilnätet och nybyggnation som påverkar kommunikationen att tydligt kunna identifieras och härledas till specifik radionod/position. Därigenom flyttas fokus från dagens reaktiva, manuella inhämtning av mätvärden, till proaktiv övervakning av kommunikationsnätverket.

 

Läs också: Hitta nycklarna till högre SLA

 

2017-01-26

Relaterade artiklar

 

Elmätning

Emmaboda Elnät väljer Aidon och ansluter sig till Kalmar Energis systemmiljö

Emmaboda Elnät går nu samma väg som de fyra andra elnätsbolagen i Kalmarregionen och väljer…

Läs mer
 

Elmätning

Plug-and-play när Gislaved bytte elmätare

Bytet till Aidons elmätare var tänkt att pågå i flera år, men eftersom införandet av…

Läs mer
 

Elmätning

Smidigt byte i Norrtälje när mätaren hittar vägen själv

Efter ett år har Norrtälje nu bytt sina 16 000 mätare till ett mätarsystem från Aidon.…

Läs mer
 

Driftsstyrning, Elmätning

Säkerhet viktigt när Sundsvall Elnät väljer Aidon

Efter ett lyckat pilotprojekt valde Sundsvall Elnät Aidon som leverantör av ett nytt mätsystem. – Vi…

Läs mer

Aidon Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad på det senaste inom smarta nät genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.


Strävan mot 100 procent SLA

Ladda ner vårt whitepaper Prestandan avgörande för leveranssäkerheten i framtidens smarta nät gratis här!

Driftsstyrning i det smarta nätet

Ladda ner vårt whitepaper Proaktiv driftsstyrning och förbättrad avbrottshantering i framtidens smarta nät gratis här!

Kontakta oss

Har du en fråga eller ett tips att dela med dig av? Hör av dig till oss.