Aidon Energy Arena

 

ENERGY ARENA

Elmätning

Vad innebär Eis funktionskrav i praktiken? #1

Bakgrunden till att Energimarknadsinpektionens (Ei) formulerade sina nya funktionskrav för elmätsystem var att det skulle bidra till att:

  • skapa lika förutsättningar för kunder, elhandlare och energitjänsteföretag i hela landet, genom att säkerställ en viss lägstanivå på mätsystemen
  • möjliggöra en utvecklad marknad för energitjänster genom en gemensam miniminivå av funktionalitet med funktioner som främjar energitjänster, skapar förutsättningar för en utvecklad och väl fungerande energitjänstemarknad
  • påskynda utvecklingen mot smartare elnät, då det säkerställer att verktygen för ett mer effektivt utnyttjande av nätets resurser finns tillgängliga. Med mer avancerade funktioner i mätsystem, som även kan användas i nätdriften, kan en utveckling mot smartare elnät påskyndas
  • minska risken för framtida förändringar i och med att de överensstämmer med EUs inriktning. EU-kommissionens lista på minimifunktionalitet är formulerad som rekommendationer som medlemsländerna i möjligaste mån bör följa. Om striktare krav i form av direktiv ställs framöver är det rimligt att anta att dessa kommer utgå från de rekommenderade funktionskraven.

(Källor: ”Funktionskrav på framtidens elmätare” Ei R2015:09, Energimarknadsinpektionen, ”Funktionskrav Mätsystem”, Sweco 9 mars 2015.)

Om detta är bakgrunden till de ny smarta elmätarna, hur kan då de enskilda kraven tolkas i praktiken och vad innebär de mer konkret? I en serie artiklar fördjupar vi oss i Eis åtta funktionskrav och reflekterar även över den nyttoanalys av kraven som Sweco gjort: Funktionskrav Mätsystem – En rapport till Energimarknadsinspektionen

Nya möjligheter när villkoren för datainsamling förändras

Den elmätning som görs idag fokuserar på att reaktivt avläsa hur mycket energi som har förbrukats. Huvudprincipen är att en gång i månaden samla mätdata som underlag för debitering. Det är mätvärdet i sig som är hårdvalutan och kommunikationen mellan centralsystem och mätenheterna en förutsättning för fjärravläsning, vilket regleras redan i befintliga krav. De finns flera stora skillnaderna med de nya funktionskraven och möjligheten med nya smarta mätsystem. Förutom att antalet mätvärden ökar och nya typer av mätdata tillkommer, har de nya intelligenta mätsystemen förmåga att bearbeta och dirigera data, vilket innebär att nya mervärden kan skapas av den information som samlas in.

Sweco pekar i sin analys på flera nyttoaspekter. Dels ses fördelar med branschens pågående standardiseringsarbete som pekar mot en standardiserad fysisk kundport på mätarna. Men den största potentialen i nettonuvärdet menar man ligger i en marknadsutveckling där nya produkter och tjänster skapas genom kundens gränssnitt på mätaren. Det gäller framförallt den första av de fyra punkterna i Eis funktionskrav som fokuserar på elmätning och datainsamling:

Funktionskrav 1: ”Mätaren utrustas med ett öppet och standardiserat gränssnitt som levererar nära realtidsvärden på effekt och mätarställning och i förekommande fall produktion. Kunden får tillgång till dessa värden.”

Att konsumenten får tillgång till mer detaljerad och högupplöst information innebär att de kommer kunna fatta egna, mer underbyggda energibeslut. Medvetenheten ökar och de som vill kommer att på ett mycket enklare sätt aktivt kunna påverka och anpassa sin förbrukning.

Nätbolagen framhåller ofta att slutkunden saknar intresse för denna typ av funktion och att kravet enbart kommer innebära en merkostnad. Vi anser att det är rimligt att anta att intresset för denna funktionalitet följer utvecklingen på elpriset, men det finns även andra mervärden. ”Home Automation” är ett av de områden inom hemelektronik som spås starkast tillväxt. Här investerar stora aktörer som Apple och Google tungt. Om nyttjandet kan baseras på förbrukning och styras till när elen är som billigast bör detta vara en naturlig och självklar del av utvecklingen inom ”Home Automation”. Dessutom finns även en effektvinst för elnätsbolagen: Om slutkunden får mer information om sin förbrukning i realtid och incitament att agera på denna information, finns möjlighet att ändra sitt förbrukningsmönster. Därmed kan elnätsbolagen kapa effekttoppar över dygnet, vilket resulterar i lägre kostnad för abonnerad effekt och en förenklad nätplanering.

Funktionskrav 2: ”Mätsystemet ska för varje fas registrera spänning, ström och energi samt aktiv och reaktiv effekt för uttag och inmatning av el.”

Syftet med Eis andra funktionskrav är främst att de ny intelligenta mätsystemen på ett effektivt sätt ska kunna skilja på olika typer av mätdata. Det innebär att de ska mäta mer än bara energi för att kunna stödja ”prosumers” förbrukning och export av egenproducerad el. Med ett utökat datainnehåll, detaljerad avläsning och effektmätning per fas ökar transparensen och valmöjligheterna för konsumenterna.

För nätbolaget innebär detta en omställning från dagens distribution med central produktion som levereras till många förbrukare, till ett framtida elnät med delvis distribution i lågspänningsnätet mellan ”prosumers” och ”consumers”. Det nya framtida smartare elnätet kommer att vara mer dynamiskt och därmed kräva fler sensorer uppkopplade för att möjliggöra övervakning av lågspänningsnätet (vilket i stor utsträckning saknas idag). Vi ser varje mätenhet som en sensor i det smarta elnätet, där alla relevanta storheter kan fångas upp.  Att ”mäta är att veta” – denna information kommer då att kunna ligga till grund för proaktiva driftåtgärder samt prioritering av investeringsbeslut för att säkerställa en kvalitativ leverans.

Sweco skriver i sin bedömning att en utökning av mätdata medför flera potentiella nyttor, men att det är svårt att kvantifiera dessa. De förslår därför att en mer detaljerad utvärdering görs för att mer konkret bedöma nyttorna av detta funktionskrav.

 


 

I kommande artiklar fortsätter vi att reflektera över Energimarknadsinspektionens funktionskrav på nya elmätare.

Del 2 – Funktionskrav 3-4
Del 3 – Funktionskrav 5-6
Del 4 – Funktionskrav 7-8

 

2016-01-15

Relaterade artiklar

 

Elmätning

Emmaboda Elnät väljer Aidon och ansluter sig till Kalmar Energis systemmiljö

Emmaboda Elnät går nu samma väg som de fyra andra elnätsbolagen i Kalmarregionen och väljer…

Läs mer
 

Elmätning

Plug-and-play när Gislaved bytte elmätare

Bytet till Aidons elmätare var tänkt att pågå i flera år, men eftersom införandet av…

Läs mer
 

Elmätning

Smidigt byte i Norrtälje när mätaren hittar vägen själv

Efter ett år har Norrtälje nu bytt sina 16 000 mätare till ett mätarsystem från Aidon.…

Läs mer
 

Driftsstyrning, Elmätning

Säkerhet viktigt när Sundsvall Elnät väljer Aidon

Efter ett lyckat pilotprojekt valde Sundsvall Elnät Aidon som leverantör av ett nytt mätsystem. – Vi…

Läs mer

Aidon Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad på det senaste inom smarta nät genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.


Strävan mot 100 procent SLA

Ladda ner vårt whitepaper Prestandan avgörande för leveranssäkerheten i framtidens smarta nät gratis här!

Driftsstyrning i det smarta nätet

Ladda ner vårt whitepaper Proaktiv driftsstyrning och förbättrad avbrottshantering i framtidens smarta nät gratis här!

Kontakta oss

Har du en fråga eller ett tips att dela med dig av? Hör av dig till oss.