Aidon Energy Arena

 

ENERGY ARENA

Elmätning

Vad innebär Eis funktionskrav i praktiken? #2

Vi fortsätter vår fördjupning i Eis kravförslag med ambitionen att tydliggöra vad dessa nya funktionskrav på framtidens elmätare innebär i praktiken. Syftet med de konkreta funktionskrav som Ei har föreslagit, och som också varit ute på remiss, har varit att öka möjligheterna att effektivisera elnätsdriften, främja lokal elproduktion och skapa större medvetenhet hos elanvändarna.

Ökade krav på fjärravläsning och mätfrekvens

Liksom de första två kraven fokuserar även kraven i denna artikel på de förändrade villkoren för datainsamling och hantering av mätdata.

Funktionskrav 3: ”All registrerad mätdata ska kunna fjärravläsas.”

Sedan den 1 juli 2009 finns lagkrav på att mätvärden ska registreras vid varje månadsskifte. Detta innebär i praktiken att elnätsföretagen redan har krav på sig att använda mätsystem med funktion för fjärravläsning för att kunna administrera mätaravläsningarna. Skillnaden i Eis nya stärkta krav ligger i främst i betoningen på elnätbolagen måste ha tillgång till en kommunikationslösning och infrastruktur som kan säkerställa att informationen kan monitoreras och hanteras centralt.

För det enskilda nätbolaget kommer detta innebära en enorm ökning i mängden data. Den stora utmaningen ligger i att i framtiden kunna hantera denna utökade trafikvolym, inte bara när det gäller ett större informationsinnehåll utan också att elnätsbolagen måste ska samla in mer granulär data. Den huvudmetod som används idag är att respektive mätpunkt efterfrågas om ett värde. Med morgondagens gigantiska informationsmängd kommer denna metod inte längre att fungera. Istället krävs mer intelligenta mätare som själva klarar av att skicka rätt och relevant information till de centrala stödsystemen.

I sitt remissvar till Eis rapport pekar Vattenfall till exempel på denna utmaning med koppling det utökade kravet på fjärravläsning. Där menar man att enskilda avfrågningar som regel inte utgör något problem, men att överbelastade GSM-nät eller temporära störningar vid PLC-kommunikation skulle kunna fördröja avfrågningen och att avfrågningstiden dessutom är beroende av typ av data, datamängd och vilken tidsperiod som avses när det gäller historisk data.

För att kunna leva upp till detta funktionskrav behöver nätbolagen därför säkerställa att de har en intelligent insamlingslösning med inbyggd funktionalitet som, i händelse av avbrott och problem vid avfrågning, kan ”reparera” hål i tidsserier genom att automatisk sända om datapaket som registreras som saknade. Kommunikationssystemet måste vara självläkande på så sätt att det, när det uppstår störningar, själv kan söka reda på alternativa vägar att kommunicera och sända om data.

Sweco framhåller också i sin kostnads- och nyttoanalys att många elnätsföretag förutom att förstärka sina kommunikationslösningar och insamlingssystem även kommer att behöva utveckla sina arbetsrutiner för att säkerställa att detta krav kan uppfyllas.

Funktionskrav 4: ”Mätsystemet ska registrera mätvärden med en frekvens på 60 minuter och kunna ställas om till en frekvens på 15 minuter.”

I kombination med Eis funktionskrav 1-3 innebär detta krav en väsentlig ökning av datamängden. I praktiken blir skillnaden att antalet mätvärden ökar från idag 1 värde per månad till 720 värden vid en frekvens på 60 minuter till mer än 10 000 mätvärden vid omställning till 15-minutersregistrering. Kraven på omställning till 15-minuters registrering och insamling till dagen efter leveransdygnet ligger i linje med de krav som ställs på elnätbolagen i Norge och de diskussioner om framtida krav som diskuteras på EU-nivå.

Kritiska faktorer är mätenheternas minneskapacitet, prestanda och även här tillförlitlighet i kommunikationsinfrastruktur för att kunna skicka större datamängder. Detta kommer blir en avgörande utmaning och viktigt frågeställning för nätbolagen att ta hänsyn till.

Sweco bedömer i sin nyttoanalys att det finns en stor potential med timavläsning i hela elnätet. I kombination med det öppna och standardiserade kundgränssnitt som Ei reglerar i sitt första funktionskrav skapas också nya möjligheter för produkter som till exempel kan hantera ökad flexibilitet i efterfrågan.  Den stora nyttan är enligt Sweco att det skapar möjligheter för elnätsbolagen att utveckla mer effektiva sätt att arbeta. Genom timavläsning i hela elnätet kommer nätutnyttjandet att kunna dimensioneras och optimeras på ett bättre sätt än idag. Med mätdata per timme kan elnätsbolagen till exempel analysera när effekttoppar inträffar och agera proaktivt på denna information. Det skulle också innebära att kundtjänstens och driftavdelningens arbete underlättas.

Kravet på ökad mätfrekvens kommer att innebära en initial investeringskostnad i nya smarta mätlösningar och infrastruktur. Men det skapar också helt nya möjligheter att få tillgång till information om kundernas konsumtionsmönster, på ett helt annat sätt än om idag, när förbrukningen mäts en gång om månaden. Detta i sig borde medföra att nätbolagen kan trimma sina antaganden om abonnerad effekt och i förlängningen också styra förbrukningen så att abonnerad effekt kan reduceras ytterligare.

(Källor: ”Funktionskrav på framtidens elmätare” Ei R2015:09, Energimarknadsinpektionen, ”Funktionskrav Mätsystem”, Sweco 9 mars 2015.)

 


 

I tidigare och kommande artiklar reflekterar vi över Eis övriga funktionskrav på nya elmätare.

Del 1 – Funktionskrav 1-2
Del 3 – Funktionskrav 5-6
Del 4 – Funktionskrav 7-8

 

2016-02-15

Relaterade artiklar

 

Elmätning

Emmaboda Elnät väljer Aidon och ansluter sig till Kalmar Energis systemmiljö

Emmaboda Elnät går nu samma väg som de fyra andra elnätsbolagen i Kalmarregionen och väljer…

Läs mer
 

Elmätning

Plug-and-play när Gislaved bytte elmätare

Bytet till Aidons elmätare var tänkt att pågå i flera år, men eftersom införandet av…

Läs mer
 

Elmätning

Smidigt byte i Norrtälje när mätaren hittar vägen själv

Efter ett år har Norrtälje nu bytt sina 16 000 mätare till ett mätarsystem från Aidon.…

Läs mer
 

Driftsstyrning, Elmätning

Säkerhet viktigt när Sundsvall Elnät väljer Aidon

Efter ett lyckat pilotprojekt valde Sundsvall Elnät Aidon som leverantör av ett nytt mätsystem. – Vi…

Läs mer

Aidon Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad på det senaste inom smarta nät genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.


Strävan mot 100 procent SLA

Ladda ner vårt whitepaper Prestandan avgörande för leveranssäkerheten i framtidens smarta nät gratis här!

Driftsstyrning i det smarta nätet

Ladda ner vårt whitepaper Proaktiv driftsstyrning och förbättrad avbrottshantering i framtidens smarta nät gratis här!

Kontakta oss

Har du en fråga eller ett tips att dela med dig av? Hör av dig till oss.