Aidon Energy Arena

 

ENERGY ARENA

Elmätning

Vad innebär Eis funktionskrav i praktiken? #3

Tanken bakom Eis krav är att de ska ligga till grund för att dels skapa förutsättningar för en utvecklad energimarknad, dels främja utvecklingen av smarta nät. De föreslagna funktionskraven öppnar upp nya möjligheter för elanvändarna att spara energi genom att de får tillgång till mer information. Samtidigt ska bidrar kraven till ett effektivare resursutnyttjande för elnätsbolagen och enklare anslutning till mindre förnybara produktionsanläggningar för el.

Kraven har varit ute på remiss och ett beslut förväntas komma senare under 2016.

Bättre verktyg för driftsavdelningen

Vi fortsätter vår fördjupning i Eis kravförslag med ambitionen att tydliggöra vad de krav som rör driften innebär i praktiken för elnätsbolagen och elanvändarna.

Funktionskrav 5: ”Vid avbrott ska mätsystemet registrera och spara uppgifter om tidpunkt för början och slut på ett avbrott längre än 3 minuter i en eller flera faser.”

Syftet med det här kravet är att ge stöd till en mer korrekt och enklare avbrottsrapportering än den som sker idag. Med dagens mätare och nät finns inte möjlighet att löpande samla in data om hur de enskilda driftleveranserna ut till kund fungerar. Det innebär att det blir upp till konsumenten att rapportera in upplevda störningar och kvalitetsproblem. När detta sker har nätbolaget idag ofta bristfällig information och kan tvingas göra en manuell kontrollmätning vid konsumentens anslutningspunkt. Denna manuella hantering innebär en direkt merkostnad för den ansvariga driftenheten.

En funktion i framtidens smarta mätare som automatiskt registrerar och aktivt rapporterar avbrott på längre än tre minuter, i en eller flera faser, gör det möjligt för elnätsbolagen att registera störningar hos konsumenten på ett helt annat sätt än tidigare. Med rätt verksamhetsstöd och rätt information vid rätt tillfälle ökar chanserna att snabbare upptäcka och åtgärda driftsstörningar. På så sätt kan elnätsbolagen bli mer proaktiva i arbetet med att avhjälpa fel. Dessutom ökar värdet för användarna när elnätsbolagen kan erbjuda en proaktiv notifiering och bättre service baserat på värdefull information om det aktuella driftläget.

Sweco menar i sin analys att detta funktionskrav kommer att skapa förutsättningar för elnätsbolagen att effektivisera arbetet med att ta fram underlag för avbrottsersättning och avbrottsrapportering genom att mätarna registrerar korta och långa avbrott i uttagspunkterna. I Sverige skedde 2013 cirka 12,5 miljoner korta- och långa avbrott på kundnivå. Om arbetet med att avhjälpa dessa elavbrott kunde baseras på information direkt från mätarna istället för att analysera avbrottshändelser högre upp i nätet, menar Sweco att arbetstiden som elnätsbolagen lägger på elavbrott borde kunna kapas. Det skulle också förenkla och förbättra förutsättningar för den tillsyn om Ei genomföra.

Funktionskrav 6: ”Mätsystemet ska kunna skicka larm vid nollfel i kundens elanläggning för att undvika farliga spänningsnivåer, personskador och brand.”

Syftet med detta funktionskrav är att förhindra person- och egendomsskador. Detta behov är något som har lyfts fram och uppmärksammats i såväl Finland som Norge och även borde vara ett prioriterat område i Sverige.

För elanvändarna finns risken att spänningsvariationer i elnätet orsaka allvarliga fel som slår ut tekniska produkter i hemmet och i värsta fall kan leda till brand eller personskada. Med nya smarta elmätare som larmar vid till exempel nollfel kan elnätsbolagen agera mer effektivt på akuta händelser. Genom att snabbare identifiera kundanläggningar, kontakta kunden och skicka ut en fälttekniker kan risken för allvarliga konsekvenser av spänningsavvikelser i nätet minskas.

Från varje enskild mätare i framtidens smarta elnät samlas det in information om bland annat onormala spänningsnivåer, fasfel, strömavbrott och misstänkta nolledarbrott. I och med att information samlas in löpande kan driftsavdelningen övervaka elkvaliteten i realtid. Med en funktion för automatlarm så fort spänningen i slutnoden faller under gränsvärdet kan elnätsbolaget upptäcka och justera felet innan slutkunden slår larm eller ström- och spänningsvariationerna fått några allvarligare följder.

Med tanke på säkerheten och vad som i värsta fall kan hända finns sannolikt ett värde i att larmet på kort tid når elnätsföretaget. Enligt Sweco är det dock tveksamt om leveransen av larmet inom 2 minuter, som Ei föreslagit, medför något extra värde jämfört med om larmet skulle inkomma efter en något längre tid. Nyttorna är enligt Sweco ökad säkerhet för fälttekniker och slutkund, men eftersom antalet larm för nollfel bedöms vara relativt få uppskattar Sweco att nyttan är relativt liten. Det bör dock betonas att även om antal nollfell bedöms som relativt få så får de ofta mycket allvarliga konsekvenser.

I remissrundan har synpunkter framkommit från Vattenfall om att eventuella krav på skyddsåtgärder och larm istället borde riktas direkt mot kundens anläggning och dess utformning och inte mot själva elmätaren och därmed kravställas av Elsäkerhetsverket. Hur de slutliga kraven kommer att utformas återstår att se.

(Källor: ”Funktionskrav på framtidens elmätare” Ei R2015:09, Energimarknadsinpektionen, ”Funktionskrav Mätsystem”, Sweco 9 mars 2015, Remissvar Funktionskrav på framtidens elmätare, Regeringen.)

 


 

I tidigare och kommande artiklar reflekterar vi över Eis övriga funktionskrav på nya elmätare.

Del 1 – Funktionskrav 1-2
Del 2 – Funktionskrav 3-4
Del 4 – Funktionskrav 7-8

 

2016-04-13

Relaterade artiklar

 

Elmätning

Emmaboda Elnät väljer Aidon och ansluter sig till Kalmar Energis systemmiljö

Emmaboda Elnät går nu samma väg som de fyra andra elnätsbolagen i Kalmarregionen och väljer…

Läs mer
 

Elmätning

Plug-and-play när Gislaved bytte elmätare

Bytet till Aidons elmätare var tänkt att pågå i flera år, men eftersom införandet av…

Läs mer
 

Elmätning

Smidigt byte i Norrtälje när mätaren hittar vägen själv

Efter ett år har Norrtälje nu bytt sina 16 000 mätare till ett mätarsystem från Aidon.…

Läs mer
 

Driftsstyrning, Elmätning

Säkerhet viktigt när Sundsvall Elnät väljer Aidon

Efter ett lyckat pilotprojekt valde Sundsvall Elnät Aidon som leverantör av ett nytt mätsystem. – Vi…

Läs mer

Aidon Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad på det senaste inom smarta nät genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.


Strävan mot 100 procent SLA

Ladda ner vårt whitepaper Prestandan avgörande för leveranssäkerheten i framtidens smarta nät gratis här!

Driftsstyrning i det smarta nätet

Ladda ner vårt whitepaper Proaktiv driftsstyrning och förbättrad avbrottshantering i framtidens smarta nät gratis här!

Kontakta oss

Har du en fråga eller ett tips att dela med dig av? Hör av dig till oss.