Aidon Energy Arena

 

ENERGY ARENA

Elmätning

Vi tar tempen på den svenska elnätsmarknaden

Den svenska elmarknaden befinner sig i ett spännande skede. Utrullningen av nästa generations elmätare och mätsystem är en viktig hörnsten i utvecklingen mot framtidens smarta nät. Förbättrade SLAer och mer frekvent mätdatainsamling, nya möjligheter till proaktiv driftstyrning och avbrottshantering och inte minst möjligheten till värdeadderande tjänster och en förbättrad kundupplevelse står på nätbolagens önskelista som ett resultat av uppgraderingen.

Under de kommande 10 åren ska totalt 5,4 miljoner elmätare bytas ut. Så var står svenska elnätsbolag i sina uppgraderingsprojekt idag? Hur ser man på möjligheterna med det nya smartare elnätet? Och hur hanterar man de utmaningar som kommer med ett projekt som för de flesta innebär en total översyn av dagens mätare och mätsystem?

Vi på Aidon vill ta tempen på marknaden och har därför vänt oss till beslutsfattare och ansvariga projektledare i svenska elnätsbolag med en serie frågor. Svaren på frågorna kommer vi presentera löpande under våren som en serie artiklar på Aidon Energy Arena.

Svenska elnätsbolag: Så ser vi på Energimarknadsinspektionens nya krav

I första vändan har vi pratat med fem ledande personer på svenska elnätsbolag om hur de ser på Energimarknadsinspektionens, Eis, arbete med de nya funktionskraven på nästa generations elmätare. Vi frågade hur man följer förberedelserna och diskussionerna kring de nya funktionskraven och hur man ser på den nya kravbilden.

 

Martin Persson

Martin Persson, Systemingenjör mätteknik, Tekniska Verken:

”Vi följer processen noga och har ett särskilt intresse eftersom vi i samarbetet inom MittSAM även lämnat ett remissutlåtande på förslaget om de nya kraven. Om alla de föreslagna kraven går igenom kommer det att innebära att vi behöver byta ut alla våra befintliga mätare.

Att beslutet nu tycks dra ut på tiden betyder att vi inte vågar satsa fullt ut. Däremot byter vi ut mätare löpande allteftersom det behövs. Det betyder tyvärr att vi inte kan vara säkra på att de mätare vi har och installerar idag är framtidssäkrade. De klarar till exempel inte de förväntade framtida kraven på att kunna registrera ström- och spänningsnivåer. Det är till viss del positivt att vi fått lite mer tid på oss för utvärdering, men risken är att det istället blir stressigt när vi väl vet hur den slutliga kravställningen blir.”

 

Inger Niss

Inger Niss, Elnätschef, Jönköping Energi:

”Jag har medarbetare i min organisation som följer processen noga. På Jönköping Energi ser vi inte den nya kravbilden som någonting akut. Det kommer ta tid innan kraven blir tvingande, vilket kommer ske först 2024–25. Det betyder att vi kan byta ut de mätare vi har successivt, allt eftersom de går sönder eller når slutet på sin avskrivningsperiod. Som en följd av den förra regleringen 2006 gjorde vi en större utrullning av mätare under 2009. Målet är att byta mätarna efter 10–11 år vilket gör att den tidpunkten närmar sig.

Men det är oroväckande om man ändrar kraven på mätarna alltför ofta. Även om vi inte planerar för en större utrullning vill vi kunna använda oss av de nya mätarna för våra löpande byten. Därför är det viktigt att vi får ett beslut om vilka krav som ska gälla så att våra leverantörer har möjlighet att leverera mätare som uppfyller kraven. Tvingas vi investera i nya mätare för ofta eller för tidigt, relativt mätarnas livslängd, kommer det bara slå som en merkostnad ut mot kund.”

 

Jonas Höglund

Jonas Höglund, Driftansvarig, Söderhamn Nära:

”Jag försöker hålla mig uppdaterad på Eis kravprocess, men upplever att det är svårt att få information om vad som gäller just nu. Det är lite av ett vakuum där vi alla går och väntar på besked om hur kraven slutligen kommer att se ut. Vissa av de föreslagna kraven är också svåra att tolka och svåra att förstå hur de ska realiseras i praktiken. Vi vet att vi måste uppgradera våra mätare men saknar riktlinjer.

Det känns angeläget för oss att förstå vart utvecklingen är på väg för att veta hur vi ska styra våra investeringar och egna utvecklingspengar framöver. Tills vidare bollar jag mycket med andra nätbolag. Vi har själva relativt lite resurser och lite tid. I slutändan ser jag kravlistan, när den väl kommer, som en miniminivå för vad vi behöver fokusera på för att säkra att den nya lösningen håller i minst 10 år framåt.”

 

Ulf Gustafsson

Ulf Gustafsson, Elnätschef, Väner Energi:

”Jag har läst på om de föreslagna kraven och tycker att de känns välgrundade. Det är bra funktionskrav. Men jag ser kraven som minimikrav, dvs de funktioner som beskrivs är en miniminivå för vad vi kommer behöva i framtidens elmätare.

Sen finns det formuleringar i kravmassan kring kundgränssnittet som inte är helt klarställt. Det handlar om att abonnenten ska ha tillgång till sin mätdata i realtid. I grunden gagnar det alla om konsumenten själv kan hålla sig uppdaterad och informerad om sin förbrukning i näst intill realtid och själva kan förändra sitt beteende och sin förbrukning utifrån detta. På så sätt behöver det inte bli som en chock när fakturan kommer. Det blir också enklare för vår kundtjänst att kunna hänvisa den som ringer till var man själv kan hitta informationen.”

 

Anders Söderberg

Anders Söderberg, Driftchef, Sundsvall Elnät:

”Vi följer Eis arbete med största intresse och väntar på det slutgiltiga beslutet. För oss är det viktigt att ha alla fakta på bordet, när vi sätter samman vårt upphandlingsunderlag. Det är särskilt viktigt eftersom vi kommer att göra en gruppupphandling, där flera elnätsbolag med olika utgångsläge och förutsättningar har olika ambitionsnivå. Klara riktlinjer hjälper oss att sätta ramarna för vad vi enas om.  Det känns som tiden börjar bli knapp, men samtidigt är jag inte förvånad att beskedet dröjer. Myndighetsbeslut tenderar att dra ut på tiden.”

 

 

 


 

Läs övriga delar i serien:

 

2017-02-08

Relaterade artiklar

 

Elmätning

Emmaboda Elnät väljer Aidon och ansluter sig till Kalmar Energis systemmiljö

Emmaboda Elnät går nu samma väg som de fyra andra elnätsbolagen i Kalmarregionen och väljer…

Läs mer
 

Elmätning

Plug-and-play när Gislaved bytte elmätare

Bytet till Aidons elmätare var tänkt att pågå i flera år, men eftersom införandet av…

Läs mer
 

Elmätning

Smidigt byte i Norrtälje när mätaren hittar vägen själv

Efter ett år har Norrtälje nu bytt sina 16 000 mätare till ett mätarsystem från Aidon.…

Läs mer
 

Driftsstyrning, Elmätning

Säkerhet viktigt när Sundsvall Elnät väljer Aidon

Efter ett lyckat pilotprojekt valde Sundsvall Elnät Aidon som leverantör av ett nytt mätsystem. – Vi…

Läs mer

Aidon Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad på det senaste inom smarta nät genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.


Strävan mot 100 procent SLA

Ladda ner vårt whitepaper Prestandan avgörande för leveranssäkerheten i framtidens smarta nät gratis här!

Driftsstyrning i det smarta nätet

Ladda ner vårt whitepaper Proaktiv driftsstyrning och förbättrad avbrottshantering i framtidens smarta nät gratis här!

Kontakta oss

Har du en fråga eller ett tips att dela med dig av? Hör av dig till oss.