Aidon Energy Arena

 

ENERGY ARENA

Smarta elnät

Vårt samhälle är mer beroende av elektricitet än någonsin förut. Samtidigt utsätts elnätet för allt mer extrema förhållanden i form av väderfenomen. En snabbt ökande andel förnyelsebar energi och ny last som elbilar leder till nya behov och nya krav på förstärkning av elnätet. Nya smarta mätsystem, där nästa generations mätare tar formen av intelligenta sensorer, lägger grunden för nya smarta elnät som har betydligt mer information att erbjuda än tidigare. Rätt hanterad erbjuder den nya konkreta möjligheter för en mer proaktiv driftsstyrning och avbrottshantering av hela elnätet.

Smarta elnät

Välj rätt kommunikationsteknologi på rätt ställe

Nya kommunikationsteknologier har gett oss uppkopplingar med allt högre kapacitet, för att överföra en ständigt ökande mängd data. Men vilken teknologi gör jobbet bäst för mätarkommunikation? Det finns allt större …

Läs mer
 

Smarta elnät

El, vatten och fjärrvärme – bästa vänner i mätsystemet

Spara kostnader för infrastruktur, licenser och personal genom att låta samma system mäta el, vatten och fjärrvärme. – Här finns stort utrymme för lönsamma samarbeten där…

Läs mer
 

Smarta elnät

Teleoperatörernas syn på NB-IoT

Narrowband Internet of Things, NB-IoT, har varit en hype de senaste åren inom Smart Metering. Nya funktionskrav på elmätning innebär att samtliga elmätare kommer att…

Läs mer
 

Smarta elnät

Mobilkommunikation för smarta mätare – fördelar och nackdelar med nya teknologier

Valet av kommunikationsteknik är kanske ett av de viktigaste överväganden som behöver göras vid anskaffning av en ny AMM-lösning. Aidon som leverantör av AMM-lösningar följer…

Läs mer
 

Driftsstyrning, Smarta elnät

Ta med dig hela nätet var du vill

Aidon One är den enda tjänst du behöver för att få överblick över ditt nät, ett kraftfullt verktyg för att administrera allt från elmätare och…

Läs mer
 

Smarta elnät

Ökad effektivitet med Aidons molntjänst

Ökad effektivitet och kostnadsbesparingar är målet när Aidon tar över driften av Glitre Energi Netts AMM-system. Med molnlösningen ACloud kan bolaget spara resurser för drift…

Läs mer
 

Smarta elnät

Hur är läget i Blueberry Hill? Få en uppdatering när du träffar oss under Elfack

För två år sedan, under Elfack 2017, bjöd vi in mässdeltagarna till Blueberry Hill, en liten stad belagd någonstans i Norden. Där träffade vi herr…

Läs mer
Loading...
Läs alla artiklar i kategori smarta elnät

Aidon Energy Arena

Aidon Energy Arena kommer inte längre att uppdateras men sajten kommer att vara tillgänglig fram till februari 2022. Alla nya artiklar kommer att publiceras på www.aidon.com/sv.

Strävan mot 100 procent SLA!

Ladda ner vårt whitepaper Prestandan avgörande för leveranssäkerheten i framtidens smarta nät gratis här!

 

Driftsstyrning i det smarta nätet

Ladda ner vårt whitepaper Proaktiv driftsstyrning och förbättrad avbrottshantering i framtidens smarta nät gratis här!