Aidon Energy Arena

 

ENERGY ARENA

Smarta elnät

Driftsättningen av Aidons multi utility-lösning bara början

Elnätsbolagen står inför tuffa besparingskrav som en följdeffekt av den kommande intäktsregleringen. Ett sätt att hantera detta krav är att göra mer av mindre. Multi utility eller hantering av flera nyttigheter, så som el, fjärrvärme, vatten m.fl. har traditionellt varit uppdelat i parallella affärsområden, processer och stödsystem. Att de varit uppdelade mellan olika affärsområden har varit ett resultat av begränsningarna i de traditionella tekniska lösningarna, regulativa krav och kompetensmässiga behov. Det det finns definitivt synergier och besparingar om dessa nyttigheter kan hanteras i en gemensam lösning.

Mika Sohlman, Aidon

Mika Sohlman, Aidons produktexpert inom multi utility, ser flera möjligheter till driftoptimering genom ett gemensamt system.

– Aidon är en leverantör av elmätare och har inga egna fjärrvärme- och vattenmätare idag, men vi insåg tidigt att valet av rätt kommunikationslösning samt nyttjat frekvensområde borde möjliggöra att samma kommunikationslösning, och därmed samma insamlingssystem, borde kunna hantera samtliga nyttigheter, säger Mika.

– Som en följdeffekt av detta bör man även kunna driva insamlingssystemet mer effektivt och på ett sätt som gör det mindre känsligt för störningar. Men även på ett bättre sätt säkerställa en optimerad drift och en effektiv övervakning av kommunikationsinfrastrukturen. Eftersom flera enheter samtidigt skickar in data i närmast realtid, ger detta i praktiken en realtidsövervakning av lösningen. Det innebär att det krävs färre reservdelar samtidigt som det begränsar behovet av olika expertiskompetenser för att avhjälpa eventuella fel, menar Mika.

– Vi menar att detta på ett betydande sätt kan förbättra effektiviteten i verksamheten, inte minst hos elnätsbolag som har några tiotusentals mätpunkter.

Flavien Bonamy, Aidon

Flavien Bonamy, projektledare hos Aidon, ser ett stort intresse i multi utility från flera av Aidons kunder.

– Med den nya generationen elmätare har elbolagen vant sig vid en kommunikationsinfrastruktur med hög prestanda, d.v.s. insamlingen av värden sker regelbundet och tillförlitligt från varje mätpunkt. Det väcker behovet av samma prestanda även för t.ex. vatten eller fjärrvärme. Om man dessutom har en bra infrastruktur på plats (genom elmätarna) är det mycket enkelt att återanvända den för multi utility, utan någon extra investering.

– Multi utility får ofta en central roll i projektgenomförandet och alla våra kunder som hanterar flera nyttigheter har köpt in i vår multi utility-lösning. Några av våra kunder, så som Söderhamn, Västervik och Skellefteå, inledde sitt samarbete med oss med utrullningsprojekt av elmätare. Idag har samtliga även påbörjat utrullning av fjärrvärme och/eller vatten. Via Wireless M-bus kan detta ske utan dyr och tidskrävande trådning.

Flavien ser även en trend där multi utility varit en avgörande del i upphandlingen för flertalet nya kunder. Det innebär att utrullningen av flertalet multi utility-lösningar kommer att ske mer integrerat med utrullningen av nya elmätare.

Är lösningen nu färdigutvecklad?

– Nej, men vi är färdiga med första fasen,vilket är att kunna garantera en tillförlitlig insamling av högfrekvent debiteringsinformation från flera nyttigheter i en gemensam kommunikationsinfrastruktur och ett gemensamt insamlingssystem. Det har varit ett avgörande och mycket viktigt delmål, säger Mika. Multi utility-lösningen ger stora möjligheter för en fortsatt utveckling, en utveckling som vi vill driva tillsammans med våra kunder utifrån det vi ser som marknadens mest kompetenta och agila utvecklingsplattform. Vi är beroende av våra kunders önskemål och deras erfarenhet för att tillföra och utveckla relevant funktionalitet. Vi har många egna uppslag och idéer, men vi behöver våra branschexperter, våra kunder, för att säkerställa att Aidon levererar faktiskt affärsvärde för dem.

Kan du ge några tänkbara exempel?

– En möjlig produkt som kräver fortsatt ”buy in” från våra kunder är larmhantering för t.ex. läckage, torr mätare eller tampering. Ett annat område är inom vad vi på Aidon kallar för PGM (Power Grid Management): att enkelt visuellt kunna presentera relevanta elkvalitetsdata. Samtliga relevanta komponenter för exempelvis fjärrvärme (så som temperatur, flöde och deltanivåer) finns tillgängliga för likartad visualisering utifrån satta tröskelvärden för presentation och larmnivåer. Detta kunde ge en väldigt tydlig översikt av avvikelser i exempelvis flöden och temperaturer. Den här utvecklingen behöver ske i dialogform med våra kunder, betonar Mika. Det här är ett nytt område för Aidon och vi vill säkerställa att vår utveckling till 100% sker fokuserat gentemot våra kunder. Vi kommer punktmarkera de projekt som nu är igång för att samla upp alla bra idéer från våra kunders verksamhetsexperter.

 

Läs också:

Aidons multi utility-lösning i praktiken – Söderhamn Näras erfarenheter

Aidons multi utility-lösning, den effektivaste kanalen för insamling av data om olika nyttigheter

 

2019-02-28

Relaterade artiklar

 

Smarta elnät

Mobilkommunikation för smarta mätare – fördelar och nackdelar med nya teknologier

Valet av kommunikationsteknik är kanske ett av de viktigaste överväganden som behöver göras vid anskaffning…

Läs mer
 

Driftsstyrning, Smarta elnät

Ta med dig hela nätet var du vill

Aidon One är den enda tjänst du behöver för att få överblick över ditt nät,…

Läs mer
 

Smarta elnät

Ökad effektivitet med Aidons molntjänst

Ökad effektivitet och kostnadsbesparingar är målet när Aidon tar över driften av Glitre Energi Netts…

Läs mer
 

Smarta elnät

Hur är läget i Blueberry Hill? Få en uppdatering när du träffar oss under Elfack

För två år sedan, under Elfack 2017, bjöd vi in mässdeltagarna till Blueberry Hill, en…

Läs mer

Aidon Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad på det senaste inom smarta nät genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.


Strävan mot 100 procent SLA

Ladda ner vårt whitepaper Prestandan avgörande för leveranssäkerheten i framtidens smarta nät gratis här!

Driftsstyrning i det smarta nätet

Ladda ner vårt whitepaper Proaktiv driftsstyrning och förbättrad avbrottshantering i framtidens smarta nät gratis här!

Kontakta oss

Har du en fråga eller ett tips att dela med dig av? Hör av dig till oss.