Aidon Energy Arena

 

ENERGY ARENA

Smarta elnät

Mobilkommunikation för smarta mätare – fördelar och nackdelar med nya teknologier

Valet av kommunikationsteknik är kanske ett av de viktigaste överväganden som behöver göras vid anskaffning av en ny AMM-lösning. Aidon som leverantör av AMM-lösningar följer noga teknologiutvecklingen från våra kunders användarperspektiv: Vilka tekniker uppfyller relevanta krav idag men även imorgon på bästa sätt, och inte minst finns tillgängliga för nationall utrullning idag?

Sierra Wireless är en viktig partner till Aidon på den nordiska marknaden som leverantör av operatörsoberoende mobila datatjänster. Vi bad deras expert Nicolas Damour beskriva sin syn och åsikter om den nya mobilteknologin och de lösningar som bäst passar för morgondagens AMM-användning. Darmour är ansvarig för technology partnerships development på Sierra Wireless.

Hur ser du den mest optimala mobilkommunikationen för smart mätarkommunikation idag och hur kommer den att utvecklas under de kommande åren?

Mobilkommunikation är ett utmärkt val för smarta mätare eftersom den är enkel att distribuera, kostnadseffektiv, pålitlig och säker.

Elmätare, jämfört med till exempel vatten, fjärrvärme eller gas, har specifika krav men också specifika möjligheter som påverkar valet av mobil teknologi.

Till att börja med är 5G inte optimalt för smart mätning. Tekniken är designat för att leverera hög bandbredd som inte behövs för mätning. Dessutom är 5G förhållandevis dyrt och ger inte tillräckligt bra penetration för täckning inomhus.

Å andra sidan har studier visat att LTE-M och NB-IoT båda fungerar bra med låg sänd-effekt, erbjuder bra penetration inomhus och kan erbjudas till konkurrensmässig prissättning.

LTE-M har betydligt bättre ”throughput” och ”latency” än NB-IoT vilket är mycket viktig funktionalitet för elmätning. Det gäller exempelvis vid frånkoppling av anläggningar eller fjärruppdatering av kundkonfigurationer och elmätarens programvara.

Dessa skillnader i prestanda kommer troligen minska över tiden men är en realitet idag. Det skapar i dagsläget frågetecken om NB-IoT fullt ut kommer uppfylla befintliga krav.

Baserat på svar ovan, ser du några begränsningar på den svenska marknaden?

En intressant aspekt är roaming. Endast LTE-M erbjuder för närvarande denna möjlighet på ett sömlöst sätt. Väljer du NB-IoT, finns  det en potentiell risk att du låser dig till en enda operatör. Det begränsar den geografiska täckningen och möjligheten att förhandla fram förmånliga prisnivåer.

Vad ser du för trender framöver för de olika teknikerna?

Prisnivån för datatrafik har sjunkit drastiskt det senaste året. Det kommer dock plana ut då vi närmar oss gränsen för vad som möjligt att leverera baserat på ekonomisk basis då infrastruktur- och driftkostnader inte är lika med noll. Även med explosionen av antalet mobila enheter i nätverket, samt nya och tillkommande användningsområden, blir det allt svårare att garantera samma höga servicenivå för alla typer av enheter. Med nya funktioner i 4G, exempelvis Low Access Priority Indicator, och ännu mer med 5G (network slicing) kommer differentiering av servicenivån för olika affärssegment bli mer och mer verklighet, med en prioritering av affärskritiska applikationer till en högre kostnad medan mer konsumentrelaterade applikationer erbjuds lägre pris och service.

Vad kommer enligt din bedömning vara den största användningsfall för NB-IoT?

Smarta städer och miljöövervakning är bra exempel, särskilt med tanke på fokuseringen kring miljöfrågor idag. Dessutom är säkerhet i hem, trygghetslarm, fordon och industriella miljöer bra exempel på nya användningsområden. Vidare finns stor marknadspotential med mer mobila användningsfall såsom enhets spårning, personlig säkerhet utanför fasta miljöer, och även miljöspårare monterade på rörliga enheter (som fordon).

Vilka är dina bästa råd till svenska elnätsbolag för nästa generations mätarkommunikation? 

1. Tänk på lösning över applikationens livslängd och välj en lösning som kan fjärruppgraderas och som inte låser dig till en viss operatör eller tjänsteleverantör.

2. Utvärdera din organisations säkerhetskrav noggrant, både nuvarande och framtida, då elnätsföretagens verksamhet i högsta grad är affärskritisk och av samhällskritisk betydelse.

3. Gör en grundlig analys om vad som är er kärnverksamhet och vilken kunskap organisationen besitter. Välj därefter lämplig partner som kan stödja er utifrån era behov men även komplettera er egen kunskapsnivå.

 

Throughput
Systemkapacitet för genomströmning av data/information i en kommunikationslösning.

Roaming
Möjlighet att nyttja olika mobilnät för att på detta sätt få optimal geografisk täckning.

Nationell Roaming
Möjlighet att inom Sveriges gränser nyttja olika mobilnät för att på detta sätt få optimal geografisk täckning. Kan endast göras med utländska SIM kort.

LTE-M
Mobil teknologi utvecklad för enheter som behöver större bandbredd och bättre tvåvägskommunikation än den som NB-IoT erbjuder och som bygger på befintlig LTE (4G) infrastruktur.

NB-IoT
Narrow Band Internet of Things – Mobil Teknologi som är utvecklad framförallt för batteridrivna enheter och för begränsat informationsinnehåll och utvecklad på en ny infrastruktur.

Latency 
Nätverksfördröjning, dvs tiden det tar för att överföra information från sändaren till mottagaren. Latency blir kritisk i en applikationstillämpning då latency ofta skapar prestandaflaskhalsar.

Low Access Priority Indicator
Modern tillämpning ofta utvecklat för M2M där trafikmeddelanden kan ges låg prioritet men funktionalitet som möjliggör att avbruten överföring på ett effektivt sätt kan återupptas.

Network slicing
Möjliggör att multipla logiska nätverk kan skapas utifrån delad fysisk infrastruktur.

 

2020-01-31

Relaterade artiklar

 

Smarta elnät

Välj rätt kommunikationsteknologi på rätt ställe

Nya kommunikationsteknologier har gett oss uppkopplingar med allt högre kapacitet, för att överföra en ständigt…

Läs mer
 

Smarta elnät

El, vatten och fjärrvärme – bästa vänner i mätsystemet

Spara kostnader för infrastruktur, licenser och personal genom att låta samma system mäta el, vatten…

Läs mer
 

Smarta elnät

Teleoperatörernas syn på NB-IoT

Narrowband Internet of Things, NB-IoT, har varit en hype de senaste åren inom Smart Metering.…

Läs mer
 

Driftsstyrning, Smarta elnät

Ta med dig hela nätet var du vill

Aidon One är den enda tjänst du behöver för att få överblick över ditt nät,…

Läs mer

Aidon Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad på det senaste inom smarta nät genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.


Strävan mot 100 procent SLA

Ladda ner vårt whitepaper Prestandan avgörande för leveranssäkerheten i framtidens smarta nät gratis här!

Driftsstyrning i det smarta nätet

Ladda ner vårt whitepaper Proaktiv driftsstyrning och förbättrad avbrottshantering i framtidens smarta nät gratis här!

Kontakta oss

Har du en fråga eller ett tips att dela med dig av? Hör av dig till oss.