Aidon Energy Arena

 

FAKTA:

ACloud för smart mätning

ACloud är en SaaS-lösning för smart mätning där Aidon ansvarar för hosting av systemet. Nätbolaget behöver inte investera i de servrar och den IT-uppkoppling som krävs för att köra AMM-systemet. Inte heller behöver bolaget avsätta resurser för systemdrift och underhåll. Den fasta månadsavgiften för tjänsten gör att kostnaderna blir förutsägbara. I ACloud-lösningen har varje kund sin egen säkra driftsmiljö med tillgång via ett fritt användarvänligt gränssnitt. Aidon förser kunderna med rapporter från driften och sköter underhåll och systembackup för kundens räkning.