« Takaisin Uutinen 01.06.2010

Aidonin etäluettavat mittarit Jyväskylän Energialle

Jyväskylän Energian sähkönjakeluverkon jokaiseen käyttöpaikkaan asennetaan etäluettavat energiamittarit vuoden 2012 loppuun mennessä. Jyväskyläläinen Aidon Oy toimittaa verkkoyhtiö JE-Siirto Oy:lle 48 000 mittaria, jotka liitetään GPRS-yhteydellä TeliaSonera Finlandin toimittamaan etäluentajärjestelmään.

– Älykkäät etäluentamittarit tulevat tarjoamaan paljon uusia mahdollisuuksia mm. verkonhallinnan ja asiakaspalvelun kehittämiseen. Etäluentamittareiden tuomat konkreettiset hyödyt realisoituvat kuitenkin pitkällä aikajänteellä. Otamme välittömästi käyttöön mm. pienjänniteverkon hallinnan, josta on huomattavaa hyötyä myös kaupunkiympäristössä, JE-Siirto Oy:n toimitusjohtaja Kari Kautto kertoo.

JE-Siirto seuraa mittareiden käytöntukijärjestelmälle lähettämän tiedon avulla verkon tilaa. Näin voidaan nopeasti paikantaa, sijaitseeko vika esimerkiksi asiakkaan omassa vai JE-Siirron verkossa ja saadaan tarkempaa tietoa vikapaikasta ja myös sen laajuudesta. Viankorjaajat pääsevät liikkeelle heti eikä korjaus vaadi välttämättä asiakkaan yhteydenottoa. Asiakkaille tämä näkyy parantuneena sähkön toimituksen laatuna.

Etäluennan myötä tariffista toiseen siirtyminen nopeutuu, koska asentajan ei enää tarvitse käydä kohteessa siirron yhteydessä. Myös asuntoa vaihtavan asiakkaan loppulaskun teko sekä uuden asiakkaan lähtötietojen määrittäminen helpottuvat.

– Mittausyksiköiden valinnassa oli ratkaisevaa luotettavuus ja päivitettävyys, sillä tulevaisuus tuo tullessaan uusia mittaus- ja ohjaustarpeita, joita nyt ei vielä edes tiedetä. Myös mittaritoimittajan paikallisuus ja tukipalvelut ovat meille tärkeitä, Kari Kautto sanoo.

Aidonin toimittamat uuden sukupolven mittausyksiköt sisältävät tietoliikenneväylällä varustetun sähköenergiamittarin, järjestelmämoduulin ja etäkytkentälaitteen.

– Aidonin edistynyt teknologia mahdollistaa uusien palvelujen toteutuksen kustannustehokkaasti. Myös sähkön käyttäjä voi säästää saadessaan kattavampaa ajantasaista tietoa kulutuksestaan, Senior Manager Veli-Pekka Tietäväinen TeliaSonera Finlandista kertoo.

Lisätietoja:
Kari Kautto, toimitusjohtaja, JE-Siirto Oy, puh. 014 366 4000
Veli-Pekka Tietäväinen, Senior Manager, TeliaSonera Finland Oyj, puh. 040 302 2350
Petteri Heinänen, markkinointijohtaja, Aidon Oy, puh. 040 514 4771
www.aidon.fi

Aidon Oy on eurooppalainen teknologiayhtiö, jonka toimipaikat ovat Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Aidon on erikoistunut energiankulutuksen mittauksen ja etäluennan järjestelmiin, joita se toimittaa energiayhtiöiden ja palveluyritysten tarpeisiin. Aidonin kehittämä uuden sukupolven AMM-järjestelmä on saavuttanut vahvan markkina-aseman Pohjoismaiden siirtyessä etäluentaan.