Aidon

Reflections

Ajatuksia ja kokemuksia innostuksesta, teknologiasta, energiasta – kaikesta, mikä edistää älykkäämpää ja vihreämpää tulevaisuutta.

 

Energiatehokkuus ja sähkön tarpeen vähentäminen ovat keskeisiä keinoja matkallamme kohti kestävämpää tulevaisuutta. Internetiin kytkeytyvät sähköverkon seuranta- ja hallintalaitteet ja näiden muodostama älykäs sähköverkko ovat teknologioita, joilla energian tarvetta voidaan vähentää ja kulutuspiikkejä tasata. Uusien vihreinä pidettyjen innovaatioiden vihreys ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys. Sähköautot voivat saastuttaa polttomoottoriautoja enemmän, jos niiden lataamiseen käytetään kivihiilellä tuotettua sähköä, ja etäluettavien sähkömittareiden positiiviset vaikutukset kulutustottumuksiin voivat nollaantua, jos itse luentajärjestelmä ja sen laitteet kuluttavat valmistuksensa ja käyttönsä aikana runsaasti resursseja.

Käyttämiemme laitteiden ja palveluiden ympäristönäkökulmat tulevat parhaiten huomioiduiksi, kun tarkastelemme tuotteiden koko elinkaarta raaka-aineiden tuotannosta aina tuotteen kierrätykseen tai hävitykseen.  Järjestelmällisillä elinkaarianalyyseilla ja ympäristömyötäisellä tuotesuunnittelulla voimme minimoida tuotteiden negatiiviset ympäristövaikutukset ja maksimoida positiiviset vaikutukset ja täten luoda mahdollisimman vihreän tulevaisuuden. Ympäristölinjauksensa mukaisesti Aidon on tässä vahvasti mukana.

Janne Kekäläinen, projektisuunnittelija, Aidon Oy

 

 


 

Ajatuksia ja kokemuksia innostuksesta, teknologiasta, energiasta – kaikesta, mikä edistää älykkäämpää ja vihreämpää tulevaisuutta.

 

Tiedon saatavuus ja sen älykäs hyödyntäminen ovat nousseet tärkeiksi keskustelun kohteiksi energia-alalla ja näiden merkitys myös jakeluverkkojen hallinnassa kasvaa jatkuvasti. Etäluentajärjestelmien infastruktuuri antaa hyvän pohjan suunnitella tulevaisuutta kohti energian internetiä, jossa tiedon jalostamisen tuottama arvo korostuu. Samalla järjestelmäinvestoinnin arvoa on mahdollista kasvattaa merkittävästi. Tämä asettaa entistä korkeammat vaatimukset AMM-järjestelmän ja sen tuottaman tiedon luotettavuudelle. Tässä kehityksessä Aidon tulee olemaan vahvasti mukana.

Timo Chrons, toimitusjohtaja, Aidon Oy