« Takaisin Uutinen 15.02.2018

Älymittarit Savon Voima Verkon apuna talviajan haasteissa

Käyttöinsinööri Timo Kiiski, Savon Voima Verkko

Vuodenvaihteen ja alkuvuoden runsas lumentulo on piinannut erityisesti maamme itäisiä osia, missä lumikuorman alla sähkölinjoille kaatuneet puut ovat aiheuttaneet pahoja häiriöitä sähkönjakeluun. Myös Pohjois- ja Etelä-Savon sekä Keski-Suomen alueilla toimiva Savon Voima Verkko on saanut osansa näistä talviajan haasteista. Sähköverkon pituudella mitattuna maamme verkkoyhtiöiden kärkijoukkoon kuuluvan Savon Voima Verkon alueella on laajoja harvaan asuttuja, metsäisiä alueita sekä pitkiä avolinjoja. Vaikka yhtiö on kaivanut vinhaa vauhtia kaapelia maahan, on myrskyille ja lumivahingoille altista ilmajohtoa käytössä vielä runsain mitoin, eikä tykkylumiongelmilta ole vältytty tänäkään talvena, kertoo käyttöinsinööri Timo Kiiski. Kaapelointi ei kuitenkaan ole ainut tapa ratkoa talven aiheuttamia jakeluongelmia: älykkäiden sähkömittareiden ja käytöntukijärjestelmän yhteispeli helpottaa ja nopeuttaa pien- ja keskijänniteverkon vikojen paikantamista, tunnistamista ja korjaamista.

Hankalasti tunnistettavat kj-verkon vikatilanteet

Tykkylumen keskijännitelinjan johdon päälle katkaisema tai taivuttama puu voi aiheuttaa useamman tyyppisiä häiriöitä. Talviaikaan lumi toimii hyvänä eristeenä, eikä keskijännitelinjan johtimen katkeaminen välttämättä aiheuta suojauksen aktivoitumista. Tällaisissa tapauksissa etäluentajärjestelmältä saatava tieto tuo ison avun, kun saman muuntopiirin alla olevat mittarit alkavat hälyttää vikatilanteesta. Näin viasta saadaan välittömästi tieto valvomoon ja se pystytään rajaamaan tietylle alueelle. Korjautyö nopeutuu huomattavasti, kun korjaajat pääsevät töihin suoraan kohteeseen.

Vaaralliset nollaviat

Pienjänniteverkon puolella tyypillinen talviajan ja tykkylumen aiheuttama ilmiö on AMKA-kaapelien päälle kaatuvat puut, jotka katkaisevat kaapeleiden kannatusköydet eli PEN-johtimet. Kannatinköyden katkeamisesta voi aiheutua vaarallinen nollavikatilanne, jos vaihejohtimet ovat edelleen kytkettyinä ja jännitteisinä. Kun nollavioista saadaan älymittareilta hälytys suoraan käytöntukeen, vikoihin päästään reagoimaan nopeasti, jotta vältytään suuremmilta vahingoilta ja saadaan eliminoitua potentiaaliset vaaratilanteet.

Tieto sujuvoittaa verkkoyhtiön ja sen asiakkaiden arkea

Savon Voima Verkko on ollut aktiivinen edelläkävijä uuden teknologian hyödyntämisessä. Ensimmäiset Aidonin energiapalvelulaitteet yhtiö otti käyttöön jo vuonna 2005. Laitekantaa on jo osittain uudistettukin, ja tänä päivänä yhtiön 117 000 mittauspisteestä noin 90 000 on katettu Aidonin teknologialla. Lähes 80% laitteista sisältää pienjänniteverkon automaation mahdollistavan PGM (Power Grid Management) –toiminnallisuuden. Aidonin energiapalvelulaitteiden ja ABB:n DMS:n lisäksi Savon Voimalla on käytössään Tiedon GridWise tilannekuvajärjestelmä, joka sisältää reaaliaikaiset paikkatiedot, sekä käyttökarttasovellus mobiililaitteille. Tämä kokonaisuus käsittelee ja välittää mm. energiapalvelulaitteiden tuottamat hälytykset sijainteineen ja tehtäväkuvauksineen automaattisesti kentällä toimivalle korjaushenkilöstölle. Saman sovelluksen avulla he voivat myös raportoida tehtävän valmistumisen takaisin verkkoyhtiölle.

– Älymittareiden tila- ja hälytystiedot ovat olennainen osa verkonkäyttötoimintaamme. Esimerkiksi keskijänniteverkon johdinkatkeamiin liittyviä tapauksia ilmenee meillä vuosittain useita kymmeniä. Näiden tilanteiden tunnistaminen ilman mittareilta saatavaa tietoa olisi erittäin työlästä, Timo Kiiski kertoo.

Verkkoyhtiön tärkein tehtävä on varmistaa luotettava sähkönjakelu asiakkailleen mahdollisimman pienillä häiriöillä. Kun yhteiskunnan toimiminen ja asiakkaiden arjen sujuminen ovat entistä enemmän sähköstä riippuvaisia, korostuu myös ajantasaisen tiedottamisen tärkeys: mitä tehokkaammin häiriöistä saadaan tilannekuva, sitä nopeammin asiakkaille pystytään kertomaan niiden laajuudesta ja oletetusta kestosta.

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kohti saumatonta työnkulkua Aidonin avoimella teknologialla. Lue artikkeli
Aidonin energiamittarit Savon Voimalle. Lue lehdistötiedote