Asiakas­ratkaisumme

Mittauspalvelut ja -järjestelmät

Etäluentajärjestelmällä (AMI, Advanced Metering Infrastructure) on jakeluverkossa monta tärkeää tehtävää: se toimii laskutusta varten tarvittavan tiedon tuottajana sekä luotettavan energianjakelun ja verkon ylläpitoprosessien varmistajana. Aidon tarjoaa etäluentajärjestelmän toiminnallisuuksia kolmena erilaisena ratkaisutoteutuksena, joista jakeluverkkoyhtiö voi valita omaan toimintamalliinsa parhaiten sopivan vaihtoehdon.

Lue lisää

Älykkäät energiapalvelulaitteet

Aidonin 6000- ja 7000-sarjan energiapalvelulaitteissa (Energy Service Device, ESD) yhdistyy mittari, tietoliikenneratkaisu, monipuoliset sensorit ja rajapinnat sekä tehokas suorituskyky. Luotettava laitealusta on suunniteltu pohjoismaisten jakeluverkkoyhtiöiden vaatimuksiin ja vaativiin olosuhteisiin.

Lue lisää

IoT-tietoliikenneyhteydet

Tiedonsiirtoteknologian valinta on keskeinen AMM-järjestelmän toimivuuteen ja luotettavuuteen vaikuttava tekijä. Aidon tarjoaa erilaisiin tarpeisiin ja käyttökohteisiin sopivimman tiedonsiirtoratkaisun, joka voi koostua myös useamman teknologian yhdistelmästä, ja jonka voi hankkia meiltä myös palveluna.

Lue lisää

Aidon One

Aidon One on selaimella käytettävä palvelu jakeluverkon ja siihen liittyvien kenttätöiden hallintaan. Aidon One kokoaa mittarointitöissä, jakeluverkon kunnossapidossa ja asiakaspalvelussa tarvittavan tiedon kartalle.

Lue lisää

Asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalvelumme auttavat asiakkaitamme tuotteidemme käyttöön ja ylläpitoon liittyvissä kysymyksissä ja ongelmanratkaisussa elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Lue lisää
‹ Takaisin

Mittauspalvelut ja -järjestelmät

Etäluentajärjestelmällä (AMI, Advanced Metering Infrastructure) on jakeluverkossa monta tärkeää tehtävää: se toimii laskutusta varten tarvittavan tiedon tuottajana sekä luotettavan energianjakelun ja verkon ylläpitoprosessien varmistajana. Aidon tarjoaa etäluentajärjestelmän toiminnallisuuksia kolmena erilaisena ratkaisutoteutuksena, joista jakeluverkkoyhtiö voi valita omaan toimintamalliinsa parhaiten sopivan vaihtoehdon.

Metering as a Service (MaaS) -malli on kokonaispalvelu, jossa Aidon vastaa asiakkaan mittaustoiminnoista päästä päähän -laitteilta jakeluverkkoyhtiön liiketoimintajärjestelmiin saakka. Tämä mittauspalvelu pohjautuu Aidonin kehittämään moderniin palvelutuotantoalustaan, jonka vahvuutena ovat korkea automaatioaste ja vaivaton integroitavuus asiakkaan järjestelmiin.

Aidon ACloud on Software as a Service (SaaS) -malli, jossa Aidon vastaa luentajärjestelmäympäristön asennus- ja käyttöönottotoiminnoista sekä käyttöiän aikaisesta ylläpidosta ja tietoturvasta. Asiakkaat käyttävät pilvipohjaista järjestelmää web-pohjaisen käyttöliittymän ja / tai integraatiorajapintojen kautta.

Aidon Gateware -vaihtoehdossa asiakas hankkii luentajärjestelmän itse hallitsemaansa ja ylläpitämäänsä IT-ympäristöön. Asiakas vastaa luentajärjestelmän päivittäisestä käytöstä. Gatewaren käyttäjälähtöisesti suunniteltu web-pohjainen käyttöliittymä takaa helppokäyttöisyyden ja toimintojen saumattoman hallittavuuden. Järjestelmä tarjoaa modernit ja monipuoliset integraatiorajapinnat asiakkaan muihin järjestelmiin.

‹ Takaisin

Älykkäät energiapalvelulaitteet

Aidonin 6000- ja 7000-sarjan energiapalvelulaitteissa (Energy Service Device, ESD) yhdistyy mittari, tietoliikenneratkaisu, monipuoliset sensorit ja rajapinnat sekä tehokas suorituskyky. Luotettava laitealusta on suunniteltu pohjoismaisten jakeluverkkoyhtiöiden vaatimuksiin ja vaativiin olosuhteisiin.

Laite on muotoilultaan selkeä, mekaniikaltaan kestävä ja se on helppo asentaa. Etäpäivitettävyys mahdollistaa uusien sovellusten käyttöönoton ja uusien toiminnallisuuksien aktivoinnin laitteen elinkaaren aikana.

Uudet 7000-sarjan etämittauslaitteet on suunniteltu suoraan Suomen AMR 2.0-vaatimusten mukaisiksi (uusi etämittauslaitteisto). Laitteissa on lisäksi tuki vaihekohtaiselle energian rekisteröinnille ja äärimmäisen tarkka näytteenottokyvykkyys, joka mahdollistaa monipuoliset ja reaaliaikaiset ohjaukset sekä diagnostiikkaa hyödyntävät sovellukset.

Toimitettavat 6000-sarjan laitteet ovat AMR 2.0-vaatimusten mukaisia. Kentällä olevat 6000-sarjan laitteet ovat päivitettävissä varttimittareiksi tai täysin AMR 2.0-yhteensopiviksi.

Modulaarisuuden hyödyt

Energiapalvelulaite koostuu sähkömittarista ja järjestelmämoduulista. Mittarin tehtävä on mitata energiankulutusta ja tuottaa siihen perustuvaa tietoa määritellyin, esimerkiksi 15 tai 60 minuutin aikavälein. Mittaustieto välittyy laitteen järjestelmämoduulin käsiteltäväksi. Järjestelmämoduuli kontrolloi mittaria ja mahdollistaa aikaleimattujen rekisteriarvojen välittämisen, kuormitusten valvonnan, sähköenergian laadun tarkkailun, sähkökatkojen ja vikainformaation rekisteröinnin sekä ulkopuolisten tilatietojen luennan.

Järjestelmämoduuli huolehtii energiapalvelulaitteen tiedonsiirrosta ja moduulin tyyppi valitaan käytettävän tietoliikenneteknologian mukaan. Mittarista eriytetty järjestelmämoduuli tekee mahdolliseksi sen, että järjestelmän elinkaaren aikana voidaan ottaa käyttöön uusi tietoliikenneteknologia mittaria vaihtamatta.

7000-sarjan energiapalvelulaitteet

6000-sarjan energiapalvelulaitteet

‹ Takaisin

IoT-tietoliikenneyhteydet

Tiedonsiirtoteknologian valinta on keskeinen AMM-järjestelmän toimivuuteen ja luotettavuuteen vaikuttava tekijä. Aidon tarjoaa erilaisiin tarpeisiin ja käyttökohteisiin sopivimman tiedonsiirtoratkaisun, joka voi koostua myös useamman teknologian yhdistelmästä, ja jonka voi hankkia meiltä myös palveluna.

Tarkoituksenmukaisimman tiedonsiirtoratkaisun valintaan vaikuttaa useita tekijöitä. Näitä ovat esimerkiksi

 • Käyttöpaikkojen lukumäärä ja tiheys
 • Maantieteellinen topologia
 • Tekniset ja toiminnalliset vaatimukset, esimerkiksi siirrettävän tiedon määrä ja tarve reaaliaikaisuudelle
 • Saatavilla olevat mobiiliverkot ja niiden kapasiteetti
 • Aloitusinvestointi ja järjestelmän elinkaarikustannukset
 • Asennusten ja siirtymävaiheen aikataulu

Oikea tiedonsiirtoteknologia oikeaan paikkaan

Verkkoyhtiöiden tarpeet ja niihin sopivimmat IoT-tiedonsiirtoratkaisut vaihtelevat yhtiöittäin. Saman jakeluverkkoalueen sisälläkin voi olla kulutusprofiililtaan, asutukseltaan ja maantieteeltään paljonkin toisistaan poikkeavia alueita. Kokoamalla eri tiedonsiirtovaihtoehdoista yhdistelmä, hybridiratkaisu, voidaan hyödyntää kunkin teknologian tarjoamat hyödyt juuri niille sopivimmissa kohteissa.

Aidonin tarjonta koostuu seuraavista tiedonsiirtoteknologiavaihtoehdoista ja niiden yhdistelmistä:

 • Radiopohjainen RF Mesh-verkko
  Energiapalvelulaitteet muodostavat automaattisesti reitittävän meshverkon, jossa slave-laitteet välittävät tiedon toisten laitteiden kautta tai suoraan master-laitteelle. Master-laitteet lähettävät tiedot luentajärjestelmään 2G/4G-verkon välityksellä. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää verkkoyhtiön omaa Ethernet-yhteyttä. RF-ratkaisu soveltuu erityisesti kaupunkiverkkoihin ja taajama-alueille, joissa käyttöpaikat ovat riittävän lähellä toisiaan muodostaakseen mikroverkon.
 • Point-to-Point (P2P)
  Point-to-Point-ratkaisussa laitteet ovat suoraan yhteydessä luentajärjestelmään LTE-M- / NB-IoT-verkon kautta kunkin laitteen oman IoT-liittymän kautta. Tämä ratkaisu sopii saavutettavuuden, kapasiteetin ja kustannusten kannalta parhaiten etäämpänä toisistaan sijaitsevien sekä suurkulutuskohteiden ratkaisuksi.
 • Kaapeloitu RS-väylä
  Kiinteä RS-ratkaisu sopii kohteisiin, joissa mittauslaitteistot sijaitsevat samassa tilassa, esimerkiksi kerrostalon teknisessä tilassa. Ratkaisussa mittauslaitteistot kaapeloidaan (RS-485) samaan tietoliikenneväylään ja slave-laitteet välittävät mittaustiedot luentajärjestelmään master-laitteen kautta.

Aidon auttaa asiakkaita kuhunkin käyttökohteeseen parhaiten soveltuvan ratkaisun suunnittelussa. Näin varmistetaan myös laiteasennusten ja koko järjestelmän elinkaaren aikainen joustavuus ja skaalautuvuus esimerkiksi siirrettävän tiedon määrän kasvaessa tai operaattoripalvelujen kehittyessä.

Joustava palvelukokonaisuus

Asiakas voi halutessaan hankkia AMM-tiedonsiirron Aidonin toimittamana kokonaispalveluna kiinteään kokonaishintaan. Tässä Connectivity as a Service -palvelussa Aidon vastaa laitteiden ja järjestelmän välisestä kommunikaatiosta sovitun palvelutason mukaisesti. Palvelu sisältää Aidonin valitseman, tarkoitukseen sopivimman IoT-operaattoripalvelun dataliittymineen sekä palvelusopimuksen valitun mobiilioperaattorin kanssa. Aidonin tekninen asiantuntemus sisältyy palveluun, eikä asiakkaan tarvitse kiinnittää omia resurssejaan AMM-datayhteyksien hallintaan, seurantaan ja ylläpitoon.

Asiakas voi lisäksi hyödyntää eSIM-palveluamme, joka takaa luotettavat, joustavat ja operaattoririippumattomat IoT-yhteydet koko järjestelmän elinkaaren ajan. eSIM-ratkaisulla varustetut laitteet voidaan siirtää automaattisesti tai ohjatusti toisen operaattorin palvelun piiriin esimerkiksi tarvittavan palvelutason tai kilpailukykyisen kustannustason varmistamiseksi.

‹ Takaisin

Aidon One jakeluverkon hallinnan, mittarointitöiden ja asiakaspalvelun tueksi

Aidon One on selaimella käytettävä palvelu jakeluverkon ja siihen liittyvien kenttätöiden hallintaan. Aidon One kokoaa mittarointitöissä, jakeluverkon kunnossapidossa ja asiakaspalvelussa tarvittavan tiedon kartalle.

Aidon One on helppo ottaa käyttöön ja sen liittäminen esimerkiksi muihin mittaus-, asiakastieto- sekä verkkotietojärjestelmiin käy kätevästi.

Aidon One toimii täysin selainpohjaisesti, joten palvelun käyttö on helppoa niin valvomossa tietokoneen ruudulla kuin mobiililaitteella kentällä. Aidon Onen toiminnallisuudet ovat erillisiä moduuleja, joista verkkoyhtiö voi koota sopivan kokonaisuuden yhdeksi palveluksi ja täydentää sitä joustavasti tarpeen mukaan.

Ota Aidon One avuksesi, kun haluat

 • tietää mittausten luennan tilanteen päivittäin käyttöpaikan tarkkuudella
 • seurata luentajärjestelmän kommunikaatioverkon tilaa ja nähdä mahdolliset vikatilanteet kartalla
 • nähdä jakeluverkon komponentit kartalla
 • saada tiedot pienjänniteverkon hälytyksistä karttanäkymään
 • hallinnoida kenttätöitä
 • aikatauluttaa lakisääteiset verkkokohteiden tarkastukset ja laatia tarkastusraportit
 • tiedottaa jakeluverkon kunnossapitoon liittyvistä tapahtumista
 • vastaanottaa asiakkaiden verkkosivulla tekemät vikailmoitukset ja muodostaa niistä työmääräimet

 

Aidon One – tarvitset vain yhden palvelun

‹ Takaisin

Asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalvelumme auttavat asiakkaitamme tuotteidemme käyttöön ja ylläpitoon liittyvissä kysymyksissä ja ongelmanratkaisussa elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Service Desk palvelee asiakkaitamme päivittäisissä kysymyksissä ja ongelmanratkaisussa. Service Deskillä on vahva Aidonin tuotteiden ja ratkaisujen sekä erilaisten järjestelmäympäristöjen tuntemus, mikä takaa asiantuntevan ja tehokkaan avun palvelusopimuksen mukaisesti.

Koulutukset varmistavat asiakkaille ratkaisujemme käyttöön ja ylläpitoon tarvittavan osaamisen. Koulutustarjontamme sisältää sekä järjestelmiin että laitteisiin keskittyviä, kaikille asiakkaille avoimia Aidonin järjestämiä koulutuksia sekä asiakaskohtaisia, tarvittaessa räätälöityjä koulutuksia.

Projektinhallinta- ja konsultaatiopalvelut tuovat kokeneiden ammattilaistemme asiantuntemuksen asiakkaidemme käyttöön yhteisesti sovittavalla tavalla ja laajuudella. Palvelut ovat käytettävissä niin laajamittaisiin järjestelmän käyttöönottoprojekteihin, pienempiin päivitys- tai integraatioprojekteihin kuin myös erityisosaamista vaativiin toimeksiantoihin.