Asiakas­ratkaisumme

Aidon @ Your Service

Etäluentajärjestelmällä (AMI, Advanced Metering Infrastructure) on jakeluverkossa keskeinen tehtävä laskutusta varten tarvittavan tiedon tuottajana sekä luotettavan energianjakelun ja verkon ylläpitoprosessien varmistajana.

Lue lisää

Aidon One

Aidon One on selaimella käytettävä palvelu jakeluverkon ja siihen liittyvien kenttätöiden hallintaan. Aidon One kokoaa mittarointitöissä, jakeluverkon kunnossapidossa ja asiakaspalvelussa tarvittavan tiedon kartalle.

Lue lisää

Luentajärjestelmä

Aidonin kokonaisratkaisu sisältää kaikki AMM-järjestelmään tarvittavat komponentit. Järjestelmämme on saumattomasti liitettävissä verkkoyhtiön tietojärjestelmäympäristöön.

Lue lisää

Älykkäät energiapalvelulaitteet

Aidonin uuden sukupolven energiapalvelulaite (Energy Service Device, ESD) yhdistää mittarin, tietoliikenneratkaisun, monipuoliset sensorit ja rajapinnat sekä tehokkaan suorituskyvyn.

Lue lisää

Tehokas tiedonsiirto

Tiedonsiirtoteknologian valinta on ratkaiseva tekijä AMM-järjestelmän toimivuuden ja luotettavuuden kannalta. Aidonin ratkaisutarjonta sisältää vaihtoehtoisia tiedonsiirtoteknologioita eri tarpeisiin.

Lue lisää
‹ Takaisin

Aidon @ Your Service

Etäluentajärjestelmällä (AMI, Advanced Metering Infrastructure) on jakeluverkossa keskeinen tehtävä laskutusta varten tarvittavan tiedon tuottajana sekä luotettavan energianjakelun ja verkon ylläpitoprosessien varmistajana.

Järjestelmän korkean palvelutason säilyttäminen edellyttää seurantaa ja ylläpitoa. Toimintaympäristön muutokset ja tekniikan nopea kehitys luovat myös päivitystarpeita. Näihin tarvittavien osaamisen ja resurssien varmistamiseksi yhä useammat yritykset valitsevat toimintamalliksi ostopalvelun, jolloin yrityksen omat voimavarat voidaan kohdentaa sen ydintehtäviin.

AMI-asiantuntijakumppaninasi Aidon ja laajennettu Aidon @ Your Service –palvelutarjontamme tuovat avun järjestelmäsi elinkaaren kaikkiin vaiheisiin. Kuten kaikessa toiminnassamme, myös palveluissa lähtökohtana on asiakkaidemme tarpeiden tunnistaminen ja niihin sopivien ratkaisujen etsiminen yhteistyössä. Yhdessä tehdyn kartoituksen pohjalta kokoamme tilanteeseesi sopivat palvelut seuraavista osa-alueista:

 • AMI Services: Huolehdimme luentajärjestelmän, kommunikaatioratkaisun ja laitteiden toimintakunnosta, ylläpidosta ja päivityksistä. ACloud-ratkaisu mahdollistaa AMIn ostopalveluna silloin, kun investointi omaan luentajärjestelmäympäristöön ei ole tarkoituksenmukainen vaihtoehto.
 • Projektinhallintapalvelut: Olipa kyseessä sitten laajamittainen järjestelmän käyttöönottoprojekti, pienempi päivitysprojekti tai erityisosaamista vaativa tehtävä, kokeneet ammattilaisemme suunnittelevat ja toteuttavat tehtävän yhteisesti sovittavalla tavalla ja laajuudella.
 • Power Grid Management (PGM): Mittalaitteiden tuottamaa dataa hyödyntävät PGM-sovelluksemme mahdollistavat jakeluverkon tilan valvonnan, ylläpitotoimien suunnittelun sekä vikojen ja poikkeamien paikantamisen luotettavan sähkönjakelun tueksi.
 • Asiantuntijapalvelut ja päivittäinen tuki: Service Deskimme on apuna päivittäisissä kysymyksissä ja ongelmanratkaisussa, koulutuksemme varmistavat asiakkaidemme osaamisen ylläpidon, ja erityisosaamista tarvitsevissa kysymyksissä asiantuntijamme tulevat avuksi.

Asiakkaanamme hyödyt palveluistamme monin eri tavoin:

 • saat tarpeisiisi sovitettua, joustavaa tukea toimintaasi
 • lisäät läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta käyttökuluihisi
 • tehostat resurssiesi käyttöä
 • pystyt ennakoimaan tulevia tehtäviä ja vähentämään ad hoc -operaatioita
 • saat valmiudet varautua pitemmän aikavälin järjestelmäkehitystarpeisiin

Reagoinnista ennakointiin – teknologiamme, palvelumme ja asiantuntijamme varmistavat, että saat AMI-investoinnistasi parhaan hyödyn. Tämä on tärkein tehtävämme. Olemme palveluksessasi, Aidon @ Your Service.

‹ Takaisin

Aidon One jakeluverkon hallinnan, mittarointitöiden ja asiakaspalvelun tueksi

Aidon One on selaimella käytettävä palvelu jakeluverkon ja siihen liittyvien kenttätöiden hallintaan. Aidon One kokoaa mittarointitöissä, jakeluverkon kunnossapidossa ja asiakaspalvelussa tarvittavan tiedon kartalle.

Aidon One on helppo ottaa käyttöön ja sen liittäminen esimerkiksi muihin mittaus-, asiakastieto- sekä verkkotietojärjestelmiin käy kätevästi.

Aidon One toimii täysin selainpohjaisesti, joten palvelun käyttö on helppoa niin valvomossa tietokoneen ruudulla kuin mobiililaitteella kentällä. Aidon Onen toiminnallisuudet ovat erillisiä moduuleja, joista verkkoyhtiö voi koota sopivan kokonaisuuden yhdeksi palveluksi ja täydentää sitä joustavasti tarpeen mukaan.

Ota Aidon One avuksesi, kun haluat

 • tietää mittausten luennan tilanteen päivittäin käyttöpaikan tarkkuudella
 • seurata luentajärjestelmän kommunikaatioverkon tilaa ja nähdä mahdolliset vikatilanteet kartalla
 • nähdä jakeluverkon komponentit kartalla
 • saada tiedot pienjänniteverkon hälytyksistä karttanäkymään
 • hallinnoida kenttätöitä
 • aikatauluttaa lakisääteiset verkkokohteiden tarkastukset ja laatia tarkastusraportit
 • tiedottaa jakeluverkon kunnossapitoon liittyvistä tapahtumista
 • vastaanottaa asiakkaiden verkkosivulla tekemät vikailmoitukset ja muodostaa niistä työmääräimet

OTA YHTEYTTÄ

 

Aidon One – tarvitset vain yhden palvelun

‹ Takaisin

Luentajärjestelmä

Aidonin kokonaisratkaisu sisältää kaikki AMM-järjestelmään tarvittavat komponentit. Järjestelmämme on saumattomasti liitettävissä verkkoyhtiön tietojärjestelmäympäristöön.

DSO's information systems
Aidon Gateware
Head-End System
Gateware-luentajärjestelmä vastaanottaa ja lukee mittaustiedot sekä loki- ja statustiedot laitteilta luentajärjestelmän käyttäjien ja muiden tietojärjestelmien käytettäviksi. Gatewaren avulla tehdään myös mahdolliset tuotantokäytössä olevien laitteiden konfiguraatiomuutokset.
Aidon Linkware
Aidon Linkware tarjoaa integraatiorajapinnan verkkoyhtiön tietojärjestelmiin. Käytettävissä on eri rajapintoja ja teknologioita (Web Services, XML files, flat files).
Aidon Gateware
Aidon Gateware huolehtii laitteille ajastettujen ja ad hoc -tehtävien hallinnoimisesta ja toteutuksesta. Gateware sisältää verkkoyhtiön järjestelmäkäyttäjille graafisen käyttöliittymän.
Aidon Meteringware
Skaalautuva Aidon Meteringware huolehtii laitteilta saatavan tiedon keräämisestä ja tallentamisesta. Laitteilta saatavaa reaaliaikaista kommunikaatiotopologiatietoa hyödynnetään kommunikaation optimoinnissa.
Support System
Support System mahdollistaa etäyhteyden luentajärjestelmään ja laitteisiin vianselvitystä ja ylläpitoa varten.
Software Update System
Software Update System mahdollistaa energiapalvelulaitteiden päivitykset etäyhteyttä käyttäen.
Energiapalvelulaitteiden ja luentajärjestelmän väliseen tiedonsiirtoon käytetään 2G/3G/4G-verkkoa tai energiayhtiön omaa Ethernet-verkkoa.
Aidon Energy Service Device, master
Aidonin energiapalvelulaite koostuu mittarista ja järjestelmämoduulista, joka sisältää tietoliikenneyksikön. Master-laite on yhteydessä slave-laitteisiin RF mesh-radioverkon tai sarjaväyläliitäntäisen RS-485-verkon kautta. Master-laite käyttää WAN/LAN-yhteyttä liikennöintiin luentajärjestelmän kanssa. Erillisasennetut energiapalvelulaitteet käyttävät suoraa point-to-point-yhteyttä luentajärjestelmään.
ESD-laitteet muodostavat keskenään RF mesh- eli NAN-verkon (Neighbourhood Area Network) datan välitykseen.
Aidonin energiapalvelulaite koostuu mittarista ja järjestelmämoduulista, joka sisältää tietoliikenneyksikön. Slave-laitteet ovat yhteydessä master-laitteeseen RF mesh-radioverkon tai sarjaväyläliitäntäisen RS-485-verkon kautta.
ESD, slaves

Saat lisätietoa järjestelmämme osista klikkaamalla yllä olevan kuvan plus-painikkeita.

‹ Takaisin

Älykkäät energiapalvelulaitteet

Aidonin uuden sukupolven energiapalvelulaite (Energy Service Device, ESD) yhdistää mittarin, tietoliikenneratkaisun, monipuoliset sensorit ja rajapinnat sekä tehokkaan suorituskyvyn.

Laite on muotoilultaan selkeä, mekaniikaltaan kestävä ja se on helppo asentaa. Etäpäivitettävyys mahdollistaa uusien sovellusten käyttöönoton ja uusien toiminnallisuuksien aktivoinnin laitteen elinkaaren aikana.

Mittarin tehtävä on mitata energiankulutusta ja generoida siihen perustuvaa tietoa määritellyin, esim. 15 tai 60 minuutin aikavälein. Mittaustieto välittyy järjestelmämoduulin käsiteltäväksi. Järjestelmämoduuli kontrolloi mittaria ja mahdollistaa aikaleimattujen rekisteriarvojen välittämisen, kuormitusten valvonnan, sähköenergian laadun tarkkailun, sähkökatkosten ja vikainformaation rekisteröinnin sekä ulkopuolisten tilatietojen luennan. Järjestelmämoduuli myös ohjaa energiapalvelulaitteen ja luentajärjestelmän välistä tietoliikennettä.

Modulaarisuuden hyödyt

Aidonin laitteissa tietoliikennetoiminnot on eriytetty järjestelmämoduuliin. Tämä tekee mahdolliseksi sen, että mittarin ja tietoliikennejärjestelmän elinkaaret voivat olla eripituiset: esimerkiksi tietoliikenneteknologia voidaan päivittää järjestelmän elinkaaren aikana vaihtamalla järjestelmämoduuli ilman, että koko mittari tarvitsee vaihtaa.

Aidon MCD Multi-Connectivity Device

MCD on itsenäinen, langaton RF-tietoliikennelaite, joka ei sisällä mittaria. MCD voi toimia RF-master tai RF-slave -laitteena laajentamaan radioverkon kuuluvuusaluetta ja/tai kapasiteettia. Sen avulla voidaan myös yhdistää muita mittareita tai sensoreita etäluentajärjestelmään.

 

‹ Takaisin

Tehokas tiedonsiirto

Tiedonsiirtoteknologian valinta on ratkaiseva tekijä AMM-järjestelmän toimivuuden ja luotettavuuden kannalta. Aidonin ratkaisutarjonta sisältää vaihtoehtoisia tiedonsiirtoteknologioita eri tarpeisiin.

Tiedonsiirtoteknologian valinta on ratkaiseva tekijä AMM-järjestelmän toimivuuden ja luotettavuuden kannalta. Teknologian valinnassa huomioitavia seikkoja ovat mm.

 • Käytettävissä olevat tietoliikennejärjestelmät
 • Mittauspisteiden lukumäärä ja tiheys
 • Maantieteellinen topologia
 • Tekniset ja toiminnalliset vaatimukset
 • Aloitusinvestointi ja järjestelmän elinkaarikustannukset

Kattava valikoima teknologiaratkaisuja

Aidonin ratkaisutarjonta sisältää vaihtoehtoisia tiedonsiirtoteknologioita eri tarpeisiin. Eniten käytetään radiopohjaista mesh-verkkoa, jossa energiapalvelulaitteet muodostavat automaattisesti reitittävän master/slave-mikroverkon. Master-laitteet lähettävät tiedot luentajärjestelmään 2G/3G/4G-verkon välityksellä. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää verkkoyhtiön omaa Ethernet-yhteyttä. Tämä ratkaisu soveltuu erityisesti kaupunkiverkkoihin ja taajama-alueille, joissa mittauspisteet ovat riittävän lähellä toisiaan muodostaakseen mikroverkon.

Point-to-point-ratkaisussa mittarit ovat suoraan yhteydessä luentajärjestelmään mobiiliverkon tai kiinteän laajakaistaverkon kautta. Tämä ratkaisu on tyypillisesti käytössä harvaan asutuilla alueilla.

Kolmas vaihtoehtoinen tietoliikenneratkaisu on kiinteä RS-485. Sitä käytetään kohteissa, joissa kaikki mittauspisteet sijaitsevat samassa tilassa – esimerkiksi kerrostalon teknisessä tilassa. Tietoliikenne luentajärjestelmään tapahtuu samalla slave/master-periaatteella kuin radioverkoissa.