« Takaisin

Nivos Oy

AMM avasi näkymän pienjänniteverkkoon

Nivos Oy oivalsi AMM-hankintaprosessinsa aikana, että sähkön etäluentajärjestelmän hankinta on itseasiassa investointi pienjänniteverkon automaatioon. Älymittareiden tuottamat tila- ja hälytystiedot ovat tänä päivänä olennainen osa verkonkäyttötoimintaa, ja asiat saadaan suurelta osin ratkaistua kentällä mobiilisti ja automaation avulla.

Nivos Oy toimittaa asiakkailleen mm. energiaa, vettä, kaukolämpöä ja valokuituyhteyksiä. Nivoksen sähkön jakeluverkko ulottuu Mäntsälän lisäksi  yhdeksän naapurikunnan alueelle koillis-Uudellamaalla ja yhtiön verkossa on noin 14 000 asiakasta. Viime vuosina yhtiö on investoinut merkittävästi sähköverkon automaatioon koko 2500 km kattavan suur-, keski- ja pienjänniteverkon osalta. Pienjänniteverkon automaatioon Nivos Oy käyttää uutta älykästä etäluentajärjestelmää, joka otettiin käyttöön vuosien 2011-2013 aikana ja mahdollistaa aivan uudenlaisen tavan saada ajantasaista tietoa 0,4 kV-verkosta Aidonin PGM-toiminnallisuuden avulla (PGM, Power Grid Management, pienjänniteverkon hallinta).

Yhtenä syynä sähkön luentajärjestelmän uudistamiseen oli lainsäädäntö, joka edellytti etäluentaan siirtymistä vuoden 2013 loppuun mennessä. Hankinnan alkuperäisenä tavoitteena oli löytää toimittaja, joka voisi tarjota luotettavan, valmiin ja aikaa kestävän etäluentaratkaisun. Kilpailutuksen aikana syntyi kuitenkin oivallus AMM-järjestelmän toiminnallisuuden laajemmasta hyödyntämisestä esimerkiksi suunnittelun ja verkon valvonnan apuna. Etäluentajärjestelmä kustannuseränänä muuttui hyötyjä tuovaksi investoinniksi, kertovat suunnittelupäällikkö Pasi Friman ja käyttöpäällikkö Jarno Virtanen Nivos Oy:ltä. Yhtiö valitsi TeliaSonera Finlandin tarjoaman älykkään mittauksen kokonaisratkaisun, joka sisältää TeliaSoneran luentajärjestelmän ja Aidonin energiapalvelulaitteet. Järjestelmän ja laitteiden asennus valmistui lokakuussa 2013, minkä jälkeen oli vuorossa pienjänniteverkon hallinnan käyttöönotto.

Mistäs tiesit tänne tulla?

Verkkomme alueella kaksi mittaria antoi hälytyksen järjestelmäämme. Näimme, että sähköt puuttuivat siltä alueelta osittain ja lähdimme heti aamulla paikan päälle korjaamaan tilannetta. Vian aiheuttanut ilmajohtoliitin korjattiin ilman, että asiakkaalle oli aiheutunut häiriötä. Ihmetystä sen sijaan aiheutti, miten osasimme tulla paikalle ilman näkyvää vikaa. Tietojärjestelmämme ansiosta pystymme reagoimaan ja korjaamaan viat jo ennen kuin niistä aiheutuu haittaa asiakkaillemme. Tavoitteemme on ennakoida ja ehkäistä vikatilanteita.

Tuo tapaus tämän vuoden alkupuolelta on tyypillinen esimerkki Nivoksen tarjoamasta ennakoivasta ja ehkäisevästä asiakaspalvelusta. Kun kaikkiin energiapalvelulaitteisiin vuoden 2015 alussa aktivoitiin PGM-toiminnallisuus, ne pystyvät tunnistamaan pienjänniteverkon viat ja poikkeamat ja raportoimaan niistä hälytyksinä. Kysymys voi olla fyysisistä verkkolaitteiden vioista kuten esimerkin tapauksessa, mutta yhtä tärkeää on tunnistaa asiakkaan asennuksiin tai sähkönkäyttöön liittyvät poikkeamat ja tarvittaessa informoida niistä asiakasta. Mittarin voi esimerkiksi asettaa hälyttämään, jos asiakkaan verkosta ottama kuormitus ylittää sopimuksen mukaisen sulakekoon. Jos ylityksiä tapahtuu toistuvasti tai jos ylitys on merkittävä, asiakkaaseen on syytä olla yhteydessä sähköliittymän päivittämiseksi vastaamaan todellista sähkön käyttöä.

Monipuoliset hyödyt

Nivos Oy:n AMM-järjestelmä on integroitu Trimblen NIS / DMS-järjestelmään, mikä näyttää mittareiden lähettämien hälytysten tyypit ja sijainnit verkkokartalla. Asentajat saavat DMS:n hälytykset matkapuhelimiinsa ja voivat tarkistaa niiden tiedot saman tien siellä missä ovat, sen sijaan että olisivat valvomosta tai asiakaspalvelusta saatavan tiedon varassa. Tämä on tuonut merkittäviä ajan ja kustannusten säästöjä: vianselvitys on nopeampaa, kun hälytys sisältää tietoa vian tyypistä ja myös sen sijainnista, mikä taas vähentää turhia ajokilometrejä. Kun tieto viasta saadaan heti mittarin tunnistettua sen, vika pystytään korjaamaan ennen kuin sen vaikutus laajenee tai pahenee. Näin on pystytty minimoimaan tai välttämään odottamattomat, öisin tai viikonloppuina tapahtuvat pikahälytykset, mikä taas on vähentänyt kalliita ylityötunteja.

AMM-tieto on auttanut myös keskijänniteverkon vikojen havaitsemisessa sellaisissa tapauksissa, joissa vika ei ole aiheuttanut keskijännitekatkaisijan avautumista eikä vian olemassaoloa oltu havaittu. Esimerkiksi maahan pudonnut keskijännitelinjan johto ei laukaissut kj-verkon hälytystä, mutta saman muuntopiirin alla olevilta mittareilta tulleiden ’jännite-epätasapaino’ –hälytysten perusteella vika pystyttiin toteamaan ja paikantamaan tietylle alueelle, minkä jälkeen se saatiin korjattua ennen kuin laajempaa vahinkoa ehti tapahtua.

Teknologian tuomat mahdollisuudet käyttöön

Älymittareiden tila- ja hälytystiedot ovat tänä päivänä olennainen osa Nivos Oy:n verkonkäyttötoimintaa. Automatiikka on muuttanut työprosesseja: tavallisena työpäivänä valvomossa ei juuri ole miehitystä, koska päätöksenteko on siirtynyt suurelta osin valvomosta kentälle. Suurhäiriötilanteissa maastoryhmien työnjohto toki hoidetaan valvomosta.

Jarno Virtasen mukaan asentajat ovat ottaneet uuden toimintamallin haltuun sujuvasti ja positiivisin mielin ja ovat tyytyväisiä siihen, että ”ajeluun ja arvailuun” kuluu entistä vähemmän aikaa.

– Ilman rohkeutta teknologian ja saatavilla olevien rajapintojen käyttöönottoon toimisimme yhä vanhaan tapaan. Pitää olla uskallusta ja nopeutta tehdä päätöksiä, Jarno Virtanen sanoo.