« Takaisin

Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut

Elinkaarikustannukset ratkaiseva tekijä järjestelmäuusinnassa

Mittausjärjestelmäinvestoinnin hankintaa suunniteltaessa tulisi alkuinvestoinnin lisäksi huomioida tulevat päivitys- ja ylläpitotarpeet. Aidonin ratkaisuilla on mahdollista turvallisesti ja tehokkaasti  tehdä ohjelmistojen etäpäivityksiä. Päivitettävyyttä testattiin, kun Oulun Seudun Sähkö lisäsi pienjänniteverkonhallintaominaisuuden AMM-järjestelmäänsä. Aidonin ratkaisun ansiosta tämä voitiin tehdä keskitetysti ilman, että mittareiden luona tarvitsi fyysisesti käydä.

Integroitu asiakkaan liiketoimintajärjestelmiin

Oulun Seudun Sähkössä luentajärjestelmä Aidon Gateware on integroitu Enoron CIS-järjestelmään ja ABB:n DMS-sähköverkonhallintajärjestelmään. Näin etäluentajärjestelmän mittaus- ja valvontatietoja voidaan hyödyntää sekä asiakaspalvelussa että verkonhallinnassa.

Ennakoivaa palvelua pienjänniteverkonhallinnan ansiosta

Aidonin pienjänniteverkonhallinta yhdistettynä DMS-järjestelmään mahdollistaa sen, että Oulun Seudun Sähkön käyttö- ja kunnossapito-osasto saa tosiaikaisen hälytyksen, jos loppuasiakkaan sähkönjakelussa on häiriötä. Lisäksi vaaralliset 0-johtimen viat ja vaihekatkot aiheuttavat välittömän hälytyksen.

Jos keskijänniteverkossa on vikaa, järjestelmä osoittaa, mihin osiin pienjänniteverkkoa vika vaikuttaa. Korjaaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä jo ennen kuin asiakas huomaa virheen. Tämä mahdollistaa ennakoivan asiakaspalvelun.

– Arvostamme Aidonin vahvaa kykyä yhdistää innovatiivisuus ennakoivaan ongelmanratkaisuun ja asiakasnäkökulmaan, sanoo Pirinen.

Lyhyesti

  • 28 000 mittauspistettä asennettu 2010-2011
  • Kommunikaatioteknologiat: MeshNET, RS485, 2G/3G
  • Käyttöönottoprojekti toteutettiin kuusi kuukautta edellä aikataulusta
  • Pienjänniteverkonhallinta otettu käyttöön lokakuussa 2012 etäpäivityksenä
  • Integroitu ABB:n DMS-järjestelmään

 Asiaan liittyvät lehdistötiedotteet

  • Oulun Seudun Sähkö ottaa käyttöön PiHa:n koko verkossa – Sähköviasta heti tieto yhtiölle ja asiakkaalle. Lue lisää
  • Oulun Seudun Sähkö uusii etäluentajärjestelmänsä. Lue lisää