« Takaisin

Vantaan Energia Sähköverkot Oy

AMM luotettavan sähkönsiirron tukena Vantaalla

Vantaan Energia Sähköverkot Oy on Vantaan kaupungin alueella toimiva sähköverkkoyhtiö,  ­joka huolehtii sähkönjakelusta noin 118 000 käyttöpaikalle. Lokakuussa 2013 yhtiö otti käyttöön uuden, Aidonin toimittaman AMM-järjestelmän, joka käyttöönottovaiheessaan kattoi noin 63 000 mittauspistettä. Kolmen vuoden aikana määrä on kasvanut noin 20 000:lla. Kasvu on tullut toisaalta vanhan laitekannan vaiheittaisesta uusiutumisesta ja toisaalta siitä, että Vantaan väkimäärä kasvaa ja sinne rakentuu vuosittain 3000-4000 uutta sähkön käyttöpaikkaa.

Korkea luotettavuus tavoitteena

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n asiakkuuspäällikkö Janne Hartikainen kertoo, että hankintavaiheessa AMM-järjestelmälle asetettiin korkeat odotukset. Kolmen vuoden käyttökokemusten perusteella hän toteaa, että Aidonin järjestelmä on täyttänyt odotukset erittäin hyvin. Järjestelmän luotettavuudesta kertovat korkeat SLA-luvut: yli 99,4% mittauslukemista saadaan järjestelmään seuraavaan aamuun kello 5:00 mennessä.

Tiedonsiirtoon Vantaan AMM-järjestelmä käyttää langatonta mesh- ja kaapelikytkentäistä RS-verkkoa. Master-energiapalvelulaitteet keräävät tiedot niihin kytkeytyviltä slave-laitteilta ja välittävät tiedot luentajärjestelmään mobiiliverkkoa käyttäen. Yksittäisissä kohteissa sijaitsevat point-to-point -laitteet välittävät tietonsa suoraan luentajärjestelmään mobiiliverkon kautta.

Pienjänniteverkko hallintaan

Paitsi luennan luotettavuutta, Hartikainen korostaa AMM:n tuottaman tiedon hyödyntämisen tärkeyttä. Esimerkkinä järjestelmän tuottamasta arvokkaasta tiedosta hän mainitsee mittalaitteista saatavan tiedon, jonka avulla pystytään jäljittämään muun muassa asiakkaiden käyttöpaikkoihin liittyvät mittaus- tai kytkentävirheet.  Mittauksien toimivuuden seuranta on tärkeä osa laadunvalvontaa, jotta asiakkaiden laskutuksen luottavuudesta voidaan varmistua.

PGM-alijännitehälytys Trimble DMS -järjestelmässä

Noin neljäsosaan yhtiön energiapalvelulaitteista on aktivoitu pienjänniteverkon hallinta -toiminnallisuus, joka paljastaa asiakkaan sähköntoimituksen poikkeamat ja virheet, kuten jännitepoikkeamat ja nollaviat. Energiapalvelulaite tunnistaa, millaisesta viasta tai poikkeamasta on kyse, ja lähettää siitä hälytyksen käytönvalvonnan Trimble DMS -järjestelmään, joka näyttää vian tyypin ja sijainnin. Nollavioista saatava hälytystieto on erityisen tärkeää, sillä niihin liittyvät asiakkaiden turvallisuuteen ja omaisuuteen kohdistuvat vaarat pitää saada eliminoitua ennen kuin vahinkoja ehtii tapahtua.

AMM loi perustan uudelle toimintamallille

Kun sähkömittaria käytettiin aikaisemmin pääasiassa laskutustarpeisiin, siitä on nyt tullut olennainen osa verkon käytön tukea Vantaalla. Uuden etäluentajärjestelmän käyttöönoton myötä Vantaan Energia Sähköverkot on uudistanut prosessejaan siten, että AMM:ään liittyvät toiminnot on jaettu  kahteen vastuualueeseen: liittymäpalveluihin ja verkkopalveluihin. Liittymäpalvelu huolehtii nimensä mukaisesti asiakkaan sähköliittymään eli käyttöpaikkaan liittyvistä toiminnoista: energiapalvelulaitteen asennuksesta ja laitteen elinkaaren hallinnasta. Verkkopalvelut taas keskittyy energiapalvelulaitteen operointiin, eli mittarin keräämien tietojen luentaan ja etäkytkentöihin. Verkkopalvelut myös vastaa hälytyksien toimivuudesta ja toimittamisesta verkonkäyttöorganisaatiolle, joka huolehtii vikojen selvittämisestä ja korjaamisesta

Hartikainen kertoo, että uusi roolitus, AMM:n tuottaman tiedon hyödyntäminen ja itse järjestelmän luotettavuus ovat tehostaneet toimintaa siten, että kentällä tarvittavien resurssien määrää on pystytty vähentämään noin puoleen lähtötilanteeseen nähden.