« Takaisin Lehdistötiedote 13.03.2017

Elenia: Uuden sukupolven älykäs mittausjärjestelmä Soneran ja Aidonin kanssa

Elenian tiedote 9.3.2017:

Elenia rakentaa ratkaisua sähkömarkkinoiden kysyntäjouston edistämiseksi

Uuden sukupolven älykäs mittausjärjestelmä Soneran ja Aidonin kanssa

Energiamarkkinat muuttuvat lähivuosina perinpohjaisesti ja asiakkaan rooli niillä korostuu. Elenia valmistautuu sähkömarkkinoiden murrokseen rakentamalla uuden sukupolven älykästä mittausjärjestelmää sähköverkossaan yhdessä Soneran ja kotimaisen energianmittausteknologiaan erikoistuneen Aidonin kanssa. Elenia on aloittanut uusien älymittareiden ensiasennukset eri puolilla verkkoaluettaan.

Sähköntuotantorakenteen muutos, sähköinen liikenne ja sähkövarastot muokkaavat sähköjärjestelmää ja sähkömarkkinoita. Esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoiman tuotannon kasvu jatkuu ja asiakkaiden sähkönkäyttö muuttuu.

Tulevaisuudessa sähköjärjestelmän tasapainon ylläpito muuttuu nykyistä vaativammaksi.  Suotuisilla säillä tuuli- ja aurinkovoimasta syntyy tuotantopiikkejä ja kulutuspiikkejä puolestaan esimerkiksi pakkasajan lämmityksestä.

”Nyt käytössä olevat teknologiset ratkaisut eivät yksin riitä, tarvitsemme innovaatioita ja uutta ajattelua. Siksi varaudumme jo alkaneen murroksen kasvaviin vaikutuksiin testaamalla seuraavan sukupolven älykästä sähkönmittausjärjestelmää”, kertoo asiakasjohtaja Ville Sihvola sähköverkkoyhtiö Elenia Oy:stä.

Elenia asentaa tänä vuonna noin 30 000 uuden sukupolven älykästä sähkömittaria. Testikohteita on tulossa Jyväskylän ympäristöön, Nokian, Pirkkalan, Kangasalan ja Lempäälän alueille, Hämeenlinnaan, Janakkalaan, Karkkilaan sekä Heinolan ja Vierumäen alueille. Uudet mittarit korvaavat pääosin kerrostaloissa ensimmäisen sukupolven älymittareita, joiden suunniteltu 15 vuoden elinkaari on täyttymässä.

”Suomi on kansainvälisesti eturintamassa kehittämässä älykkääseen sähköverkkoon perustuvia palveluita.  Tässä eturintamassa Elenia on koko ajan ollut edelläkävijä vastataksemme asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin”, Sihvola sanoo.

”On hienoa, että Elenia valitsi ratkaisuunsa uusimman, Suomessa kehitetyn teknologia-alustan. Aidonin uuden sukupolven älymittarit ja niiden käyttämä edistyksellinen radioverkkoratkaisu on suunniteltu tulevaisuuden älykkään sähköverkon tarpeisiin”, kertoo Aidonin liiketoimintajohtaja Petteri Heinänen.

Sihvolan mukaan älykäs sähköverkko tulee mahdollistamaan kysyntäjoustomarkkinat myös kuluttaja-asiakkaille nykyistä helpommin. Tavoitteena on saada merkittävä osuus sähköverkkoon liitetystä sähkönkulutuksesta markkinaehtoisen kysyntäjouston piiriin.

”Soneran palveluun Elenialle sisältyvät uuden sukupolven sähkömittarit ja niiden etäluenta. Uutta on, että yhteys mittarille on lähes reaaliaikainen, mikä mahdollistaa nykyistä paremmin palveluiden kehittämisen sekä kuluttajille että yrityksille. Uuden sukupolven energialuenta ja -hallintapalveluilla pystytään yhdessä asiakkaiden kanssa vastaamaan sähköenergian riittävyyteen esimerkiksi huippukulutuksen aikana. Roolimme on auttaa asiakkaitamme digitalisoimaan liiketoimintaansa”, sanoo Offering Manager Helena Peipponen Soneralta.

”Kysyntäjousto ja virtuaalivoimalaitos edellyttävät sekä reaaliaikaista sähkön kulutuskuormien ohjausta että tietoa siitä, kuinka paljon sähköverkon kuormitus muuttuu. Näitä kysymyksiä ratkomme kumppaneidemme kanssa”, Sihvola toteaa.

”Uusi älymittausjärjestelmä mahdollistaa reaaliaikaiset palvelut asiakkaille. Jatkossa asiakas näkee kulutuksensa mobiililaitteessaan lähes reaaliaikaisesti, vaikkapa sen, kun sauna on napsautettu lämpiämään”.

Lisätietoa

Asiakasjohtaja Ville Sihvola, Elenia Oy, puh. 040 560 1595
Liiketoimintajohtaja Petteri Heinänen, Aidon Oy, puh. 040 514 4771
Offering Manager Helena Peipponen, TeliaSonera Finland Oy, puh. 040 514 7065

Fakta

  • Sähkönmittauksen seuraavan sukupolven järjestelmässä sähkönkulutus- ja tehotiedot ovat käytettävissä entistä reaaliaikaisemmin.
  • Mittausjakso lyhenee tunnista 5-15 minuuttiin siten, että tiedot ovat käytettävissä välittömästi.
  • Tavoitteena on tarjota yksityisasiakkaille helppo pääsy sähkön kysyntäjoustomarkkinoille.
  • Mittarit mahdollistavat muun muassa uusien ohjauspalveluiden tarjonnan.
  • Tulevaisuudessa älykkäät sähkömittarit voivat yhdistyä asiakkaiden kotiautomaatioon.