« Takaisin Uutinen 14.09.2017

Energy Vision -seminaarissa pohdittiin energia-alan murrosta

Energy Vision 30.8.2017, Helsinki.

Elokuun lopussa järjestetyssä Energy Vision 2017 -seminaarissa pohdittiin sähköverkkojen ja koko energia-alan muutosta. Finlandia-talossa pureuduttiin tällä kertaa erityisesti siihen, miten toimialan murroksen seurauksena roolit jakautuvat alalla tulevaisuudessa.

Megatrendit muokkaavat markkinaa

Jo neljättä kertaa järjestetty tapahtuma kokosi yhteen energia-alan väkeä ympäri Suomen. Sähköverkkoyhtiö Carunan toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny esitti puheenvuorossaan laajan yleiskatsauksen alan tulevaisuuteen vaikuttaviin tekijöihin, joita tilaisuudessa käsiteltiin monesta näkökulmasta. Digitalisaation, ilmastonmuutoksen ja kaupungistumisen kaltaisten globaalien megatrendien aikaansaama energia-alan murros koskettaa koko yhteiskuntaa, sillä sähköstä on tullut kriittinen perushyödyke, jota ilman nyky-yhteiskunta ei toimi. Esimerkiksi EU:n päästövähennystavoitteiden ja asiakkaiden muuttuvien odotusten vuoksi sähkömarkkina on muotoutumassa uudelleen. Alan toimijoiden uusien roolien arvoketju on kuitenkin vielä epäselvä. Kysyntäjousto ja sähkön varastointi asettavat uusia haasteita. Uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntyessä sähköntuotanto muuttuu säästä riippuvaisemmaksi. Sähköverkosta puolestaan rakennetaan säävarmaa. Caruna investoi sähkön toimitusvarmuuteen laajamittaisesti muun muassa siirtämällä kaapelit maan alle verkkoalueillaan.

Alan uusjako on jo alkanut

Yli-Kyynyn mukaan on varmaa, että tulevaisuudessa alan voittajaksi selviytyy se, joka osaa parhaiten murskata numeroita eli jalostaa datasta merkityksellistä tietoa. Tämä toimija voi tulla perinteisen kentän ulkopuolelta: Esimerkiksi digijätit Google ja Amazon ovat kiinnostuneita kaikista aloista, jotka ovat murroksessa.

Alan ulkopuolista näkökulmaa tarjosi Demos Helsinki -ajatuspajan toiminnanjohtaja Tuuli Kaskinen, joka muistutti, ettei sähköalaa kannata pitää yhdestä puusta veistettynä. Toisaalta asiakkaiden luottamus sähkön tarjoajiin on tutkitusti vahva. Kaskinen neuvoi kuulijoita paitsi hyödyntämään asiakasdataa ja ottamaan digijäteistä opiksi, myös panostamaan niin sanottujen prosumereiden palvelemiseen, koska hajautettu sähkön tuotanto on voimakkaassa kasvussa.

Näkökulmia muutokseen

Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy:n toimitusjohtaja Timo Patana kertoi alan toimijoiden yhteisen Älyverkkotaustaryhmän työstä ja nimesi joukon haasteita, joita seuraa toimintaympäristön muuttumisesta monitahoisemmaksi. Sähkön pientuotannon lisääntyessä jakeluverkko muuttuu monisuuntaiseksi, ja kysymyksiksi nousevat esimerkiksi sähkön varastointi ja paikallisen ylijäämätuotannon integrointi verkkoon. Patanan mukaan ala tarvitsee yhtenäiset säännöt määrittämään sähkön käyttäjien, tuottajien ja varastoijien vastuut ja velvoitteet silloinkin, kun sama toimija on omaksunut useampia rooleja. Saako verkkoyhtiö esimerkiksi ohjailla asiakkaiden kulutusta reguloidulla verkko-omaisuudella tai omistaa sähkövarastoja? Entä miten esimerkiksi jakeluverkosta akkuvarastoon ladattua ja sieltä kulutettua sähköä verotetaan?

Telian Jouni Sintosen puheenvuoro puolestaan käsitteli energia-alan pelikentän muutosta, kun älytoiminnallisuudet tulevat koteihin, kiinteistöihin ja liikenteeseen. Energiaviraston johtaja Veli-Pekka Saajo esitti katsauksen alan regulaatioon ja kertoi muun muassa EU:n älyverkkoprojekteista sekä Pohjoismaissa meneillään olevista selvityksistä kysyntäjoustosta.

Energy Vision -iltapäivän esitykset herättivät vilkasta keskustelua tauoilla sekä tilaisuuden päättäneen cocktail-tilaisuuden pöytien ympärillä. Puheensorinasta suodattui esiin ainakin yksi kirkas johtopäätös: Toimialan kehityksessa asiakas nousee vahvasti keskiöön, minkä myötä asiakaslähtöinen palveluasenne muuttuu entistäkin tärkeämmäksi.