« Takaisin Näkökulma 24.10.2017

Miten vastata käynnissä olevan energia-alan murroksen luomiin liiketoiminnan tarpeisiin?

Fredrik Rex, Aidonin Ruotsin maajohtaja:

Ruotsin sähkömarkkinat ovat arviolta kaksi kertaa Suomen sähkömarkkinoiden kokoiset. Ruotsissa toimii noin 160 jakeluverkonhaltijaa, joista suurimmat ovat Vattenfall, Ellevio ja E.ON Sverige.

Ruotsi on yksi maailman ensimmäisistä sähkömarkkinoista, joka on siirtynyt älykkäisiin mittausjärjestelmiin. Maanlaajuinen sähkömittarien uudistus valmistui vuonna 2009, ja nykyään kaikki ruotsalaiset asiakkaat maksavat sähkönsiirrosta kuukausittain todellisen kulutuksen mukaan. Päivityksestä on kuitenkin jo lähes kymmenen vuotta, ja mittariteknologia alkaa olla vanhentunutta.

Nyt markkinoita ajavat eteenpäin älykkäiden mittareiden toiminnallisuuksiin kohdistuvat uudet vaatimukset. Ruotsin energiaviranomainen on myös asettanut aikataulun mittareiden päivittämiselle: Mittarijärjestelmät on mukautettava uusien vaatimusten mukaisiksi vuoden 2024 loppuun mennessä. Seuraavan sukupolven älykkäiden mittausjärjestelmien myötä markkinoilla valmistaudutaan sijoittamaan uusiin kokonaisvaltaisiin ratkaisuihin.

Mitä verkkoyhtiöiden tulisi pitää mielessä tässä tilanteessa? Kyse on tulevaisuuden liiketoiminnan tarpeista, jotka ovat vahvasti yhteydessä käynnissä olevaan energia-alan murrokseen.

Nähdäkseni yksi keskeisimmistä asioista on energiantuotannon muutos, jossa keskitetystä suurtuotannosta siirrytään uusiutuvien energianlähteiden käyttöön ja hajautettuun tuotantoon. Muita sähköverkon muutokseen olennaisesti liittyviä tekijöitä ovat sähköautot ja akustot sekä energian pientuotanto yksityiskodeissa aurinkopaneelien avulla. Sähkönkulutustavat ja asiakkaiden toimintamallit muuttuvat. Tämä on haaste niin sähköverkkoyhtiöille kuin itse verkollekin.

Aidonin teknologia auttaa vastaamaan muuttuvien markkinoiden haasteeseen. Älykkäillä mittareillamme on mahdollista seurata sähkönkulutusta reaaliaikaisesti. Näin jakeluverkonhaltija pystyy sekä hallitsemaan mahdollisesti kriittisiä ongelmatilanteita että saamaan käyttöönsä tilastotietoa, joka auttaa sähkönjakelun laaduntarkkailussa ja sähkökatkojen hallinnassa. Tunnemme hyvin verkkoyhtiöiden liiketoiminnan ja prosessit, ja olemme siksi sopiva kumppani auttamaan ja opastamaan verkkoyhtiöitä tulevaisuuden tuomien muutosten läpi.