« Takaisin Lehdistötiedote 02.10.2017

Hafslund Nett:n uuden AMM-ratkaisun tieto liikkuu Wide Area Mesh -verkossa

Oslossa on parhaillaan käynnissä mittava AMM-käyttöönottohanke: Norjan suurin verkkoyhtiö Hafslund Nett rakentaa 700 000 sähköliittymää kattavan mittaus- ja verkonhallintajärjestelmän, joka valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä. Kansainvälinen markkinatiedon tuottaja IDC (International Data Corporation) tuotti kuluneen kesän aikana raportin Hafslundin projektin taustoista, tavoitteista ja roll-out -kokemuksista sekä kommunikaatioratkaisun merkityksestä reaaliaikaisen verkonhallinnan ja tilannekuvan luomisessa. Uuden älykkään mittausratkaisun ytimen muodostavat Aidonin energiapalvelulaitteet (älymittarit), Aidonin luentajärjestelmä, jolla mittareiden tuottama tieto kerätään ja hallitaan, sekä Wirepasin Wide Area Mesh -tietoliikenneratkaisu.

– Uuden älykkään mittausratkaisun ja muiden verkkoinvestointiemme myötä pyrimme saavuttamaan tärkeimmän strategisen tavoitteemme, aseman Norjan tehokkaimmin toimivana verkkoyhtiönä, sanoo Steinar Drange, Hafslund Nett:in älymittariprojektin teknisestä toteutuksesta vastaava projektipäällikkö.

Hafslund Nett:in AMM-kommunikaatioratkaisu eroaa radikaalisti useimmista aiemmin toteutetuista AMM-projekteista: se perustuu autonomisiin, hajautettuihin RF-mikroverkkoihin (Wide Area Mesh) ja verkonhallintaan. Innovatiivisen teknologian ansiosta investointia erilliseen kommunikaatioinfraan ja –laitteisiin ei tarvita.

– Vaatimukset tarkemmalle ja tiheämmin aikavälein välittyvälle, jopa reaaliaikaiselle tiedolle johtivat siihen, että Hafslund Nett:in kaltaiset verkkoyhtiöt ovat investoineet kommunikaatiokapasiteetiltaan täysin skaalautuviin ratkaisuihin. Pohjoismaat ovat älyverkkojen ja älykkään mittauksen edelläkävijöitä, ja suuntaus on erittäin selkeä: tulevaisuus on langaton. Ei  mene kauan, kun muu Eurooppa seuraa perässä, sanoo Thor-Erik Næss, Aidonin Norjan maajohtaja.

Hafslund Nett uskoo, että sen älykäs mittausjärjestelmä tulee muuttamaan verkonhallinnan ratkaisevalla tavalla: verkon tilasta saadaan enemmän tietoa, mikä mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan verkon käytön. Mittareiden asennukset ovat vielä meneillään ja vasta osa odotetuista hyödyistä on toteutunut. Niistä muutamia voidaan kuitenkin jo nimetä:

  • Varma ja turvattu tietoliikenne, korkea SLA. Tähän mennessä saavutetut suoritustasot ovat vastanneet odotuksia, ja vaatimusten mukainen 99,9 %:n SLA-minimitaso on saavutettu. Tietoturva ja datan suojaus on varmistettu toimialan standardien mukaisilla salausalgoritmeilla.
  • Tulevaisuuden tarpeet täyttävä joustavuus. Asennusten valmistuttua Hafslund Nett voi siirtyä sähkönmittauksen perustoiminnallisuudesta monipuolisempiin verkonkäytön toimintoihin, esimerkiksi sähkönlaadun seurantaan. Uusi järjestelmä mahdollistaa myös asiakkaille tarjottavat uudet esim. älykotiin liittyvät palvelut. Valitut teknologiat mahdollistavat myös sujuvat toiminnallisuuspäivitykset ja luotettavat etäpäivitykset (OTA).
  • Investointi- ja käyttökulujen optimointi. Aidonin teknologiaan sisällytetty Wirepasin Connectivity-ratkaisu muodostavat yhdessä kommunikaatioinfrastruktuurin, jossa master- ja slave-mittarit toimivat tiedonvälittäjinä. Erillistä tietoliikenneinfraa ei tarvita, mikä tuo merkittävät säästöt investointi-, asennus- ja käyttökuluissa.
  • Itsenäisesti ohjautuva. Autonominen, hajautettu mittareiden muodostama verkko on dynaamisesti itsekorjautuva. Se pystyy esimerkiksi itsenäisesti uudelleenreitittämään liikenteen, jos radiotiellä on esteitä.

– Wirepas Connectivity –ratkaisun kaltaisten Mesh-teknologioiden kehittyminen viime vuosina on nostanut ratkaisut uudelle tasolle. Laajamittaisen teollisen internetin ja verkkojen Internet of Things -ratkaisujen synnyn ja kasvun myötä voimme todeta, että Wide Area Mesh on niille erityisen sopiva ratkaisu, toteaa Wirepasin toimitusjohtaja Teppo Hemiä.

Englanninkielinen IDC Spotlight ’Hafslund Nett reinvents smart metering with Wide Area Mesh Network’ on ladattavissa osoitteissa https://wirepas.com/download/ ja www.aidon.com/hafslundspotlight

Lisätietoja:

Aidon: Thor-Erik Næss, Norjan maajohtaja, +47 900 70184, thor-erik.ness@aidon.com

Wirepas: Sebastian Linko, Vice President, Marketing, Communications and Investor Relations, +358 (0)40 023 6607, sebastian.linko@wirepas.com

Aidon lyhyesti

Aidon on Pohjoismaiden johtava älykkään verkon ja älykkäiden mittausratkaisujen ja niihin liittyvien palveluiden toimittaja. Autamme sähköverkkoyhtiöitä tehostamaan sähkönjakelun luotettavuutta tarjoamalla ratkaisuja energianmittaukseen, tiedonkeruuseen ja sen hyödyntämiseen sekä pienjänniteverkon hallintaan. Aidonin tuotteet ovat käytössä tai projektointivaiheessa yli 2,5 miljoonassa mittauspisteessä Pohjoismaissa. Aidonin päätoimipaikka on Jyväskylässä ja sillä on toimipisteet Vantaalla, Täbyssä Ruotsissa ja Askerissa Norjassa.

Wirepas lyhyesti

Wirepas tarjoaa asiakkailleen luotettavaa, optimoitua, skaalautuvaa ja helppokäyttöistä laitekommunikaatiota. Wirepas Connectivity on hajautettu radiokommunikaatioprotokolla, jota voidaan käyttää missä tahansa laitteessa, millä tahansa radiosirulla ja millä tahansa radiotaajuudella. Wirepas Connectivityn kanssa ei tarvita perinteisiä toistimia, koska jokainen langaton laite on älykäs verkkoreititin. Toisiinsa yhteydessä olevat laitteet muodostavat verkon. Wirepasin päätoimipaikka on Tampereella, ja sillä on toimistot Australiassa, Ranskassa, Saksassa, Etelä-Koreassa, Iso-Britannissa ja USA:ssa. Things connected – Naturally