« Takaisin Uutinen 23.05.2018

Helen Sähköverkko ja Aidon: 10 vuotta yhteistyötä

Helen Sähköverkon ja Aidonin yhteinen taival alkoi kymmenen vuotta sitten. Mikä on sujuvan yhteistyön salaisuus?

Helsingissä jakeluverkkoa ylläpitävän Helen Sähköverkon ja Aidonin yhteistyö alkoi noin kymmenen vuotta sitten. Helen Sähköverkon mittauspäällikkö Mika Nousiainen ja Aidonin Suomen liiketoimintayksikön johtaja Petteri Heinänen ovat molemmat olleet mukana yhteisessä projektissa alusta asti. Miehet kokoontuivat kertaamaan, mitä matkan varrella on opittu.

Etäkytkennän edelläkävijät

Helen Sähköverkon päätös valita Aidonin ratkaisu kymmenen vuotta sitten perustui selkeään tarpeeseen.

”Helen Sähköverkolla on jo kaapeloitu sähköverkko, joten meidän haasteemme ovat toisenlaisia kuin monella muulla jakeluverkkoyhtiöllä. Helsingissä mm. muutetaan tiheään – 60 000–70 000 kertaa vuodessa. Aina asukkaan muuttaessa pois sähköt pitäisi katkaista, ja uuden asukkaan muuttaessa sisään ne tulisi kytkeä uudelleen”, Mika Nousiainen kertoo.

”Katkojen ja kytkemisten hoitaminen manuaalisesti vaati paljon resursseja ja tätä ongelmaa lähdimme kymmenen vuotta sitten ratkomaan osana etäluentajärjestelmän hankintaa. Siksi Aidonin tarjoama etäkytkentämahdollisuus kiinnosti”, Nousiainen kertaa. ”Siirryimme täysin manuaalisesta prosessista täysin automatisoituun – jo ennen kuin etäkytkentä tuli osaksi mittaussuosituksia.”

Rohkea ja valistunut asiakas

Petteri Heinänen toteaa Helen Sähköverkon olevan sikäli erityinen asiakas, että se teki ostopäätöksen perustuen puhtaasti prosessin parantamiseen ja taloudellisiin hyötyihin.

”Helen Sähköverkon kanssa oli helppo käydä keskusteluja, koska se halusi kehittää toimintaansa ja oli paneutunut tekemisen prosesseihin”, Heinänen kertoo.

Mika Nousiainen muistuttaa, että Helen Sähköverkko oli jo pidemmän aikaa ostanut mittariluentaa palveluna. Siksi tiedettiin tarkasti, kuinka paljon yksi käynti mittarin luona maksaa.

Kymmenen vuotta sitten Aidon oli nuori yritys. Sen tarjoama teknologiaratkaisu oli uudenlainen, ja siitä oli vasta rajatusti käyttökokemuksia. Siksi Aidoniin luottaminen osoitti Helen Sähköverkolta rohkeutta. Mikä vakuutti Helen Sähköverkon Aidonin kyvystä toimittaa luvattu ratkaisu?

”Kyseessä oli uusi toimija, joten pöydällä oli paljon kysymyksiä. Näimme kuitenkin mahdollisuudet”, kertoo Nousiainen. ”Aidonin ajattelutapa oli uudenlainen ja erosi muista. Aidon pyysi meitä miettimään, miten energiapalvelulaitteen toiminnallisuuksia voi hyödyntää prosesseissa, ja ratkaisua lähdettiin tekemään yhdessä siltä pohjalta. Myös etäkytkentöjen vaatimat hyvät tiedonsiirtoyhteydet painoivat vaakakupissa.”

Nuoren yrityksen näytön paikka

Petteri Heinäsen mukaan Aidon joutui tekemään tuplasti töitä Helen Sähköverkon luottamuksen voittamiseksi, sillä potentiaalinen asiakas oli vakuutettava paitsi teknologian osalta myös itse yrityksen vakaudesta. ”Laitteiden elinkaari on 15 vuotta. Siksi Helen Sähköverkko piti saada uskomaan, että Aidon on pitkäaikainen toimija markkinoilla.”

”Ilman tätä kauppaa Aidon ei olisi sellainen yritys kuin se nyt on. Uudet asiakkuudet olivat osoitus siitä, että joku uskoi meihin. Helen Sähköverkosta saimme ison ja hyvän referenssin ja pääsimme osoittamaan teknologiamme toimivuuden isossa mittakaavassa”, Heinänen toteaa.

”Alkutaipaleella oli haasteitakin, mutta pian perusteknologia osoittautui toimivaksi. Helen Sähköverkko teki rohkean päätöksen, sillä ei ole pikku juttu investoida yli kymmentä miljoonaa uudelta yritykseltä tehtävään hankintaan”, hän jatkaa.

Luottamus ja yhdessä tekeminen luovat hyvän hengen

Sekä Nousiainen että Heinänen kiittelevät asiakassuhteen hyvää henkeä, luottamusta ja yhdessä tekemisen meininkiä. Osansa etenkin prosessipohdintojen kiitoksista saa myös Jörgen Johansson Empowerilta, joka tuottaa Helen Sähköverkolle mittarien luentaa palveluna. Miehet kuvailevat Aidonin, Empowerin ja Helen Sähköverkon yhteistyötä tiiviiksi. Jokaisella yrityksellä on siinä oma selkeä roolinsa.

”Tämä on pitkäkestoinen asiakassuhde. Kyse on sitoutuneisuudesta, sillä vastuu ja yhdessä tekeminen jatkuvat koko järjestelmän elinkaaren ajan”, Nousiainen toteaa.

”Olemme oppineet yhdessä paljon matkan varrella. Olemme puolin ja toisin ymmärtäneet, että toisella on välillä edessä tavallista haastavampia kysymyksiä ratkaistavaksi. Jo projektin alkumetreiltä alkaen henki on ollut ratkaisukeskeinen: tilanteet on selvitetty rationaalisesti ja kukin osapuoli on kantanut vastuunsa”, Heinänen pohtii.

Yhteistyö jatkuu

Helsingissä rakennetaan kiivaasti, ja sähkönjakelujärjestelmää laajennetaan. Myös pientuotannon määrä kaksinkertaistuu Helsingissä joka vuosi. Mittauslaitteistojen tuottamasta tiedosta tulee yhä tärkeämpää, kun asiakkaiden oma sähkön tuotanto ja varastointi lisääntyvät. Helen Sähköverkko on päättänyt jatkaa yhteistyötä Aidonin ja Empowerin kanssa, ja toimijoiden kesken on juuri tehty sopimus seuraaville vuosille. Millaiset odotukset Nousiaisella ja Heinäsellä on tulevaisuudelle?

Ensimmäisenä asennetut laitteet ovat hoitaneet tehtäväänsä kymmenen vuotta, ja niiden elinkaaren viimeinen kolmannes alkaa olla käsillä. Miehet kertovat käynnissä olevasta yhteisestä kehityshankkeesta, jossa laitteiden tuottamaa dataa analysoimalla pyritään luomaan niille ”elinikäennuste”. Suunnitelmallinen elinkaaren hallinta ja sen myötä oikea-aikaiset korjaavat tai korvaavat toimenpiteet ovat taloudellisesti merkittävä asia.

Nousiainen muistuttaa, että raha investointeihin tulee viime kädessä asiakkaiden kukkarosta. Kyse on siis kaikkia helsinkiläisiä koskettavasta projektista. ”Helen Sähköverkon asiakkaan näkökulmasta luotettava mittauslaitteisto ja ajantasainen mittaustieto osaltaan mahdollistavat, että Helsingissä on ostovoimaan suhteutettuna Euroopan pääkaupunkien halvin sähkö”, hän sanoo.

”Luottamus, yhteistyö ja sitoutuminen ovat vahvalla pohjalla. Tästä on hyvä jatkaa”, Nousiainen kehuu.