« Takaisin Uutinen 24.04.2008

Helsinki valitsi Aidonin etäluentatekniikan

Helsingin alueen sähkönjakelusta vastaava Helen Sähköverkko Oy valitsi Aidonin AMM-teknologian laajentaessaan sähkömittareiden etäluentaa. Helsingin kantakaupungin alueelle asennetaan vuosina 2008-2010 noin 120 000 uuden sukupolven sähkömittaria. Tämän jälkeen noin puolet Helsingin alueen sähkömittareista on etäluennan piirissä.

”Tavoitteemme on parantaa asiakaspalvelua sekä tehostaa prosesseja ja mittalaitteiden kunnonhallintaa”, mittauspäällikkö Mika Nousiainen Helen Sähköverkko Oy:stä kertoo. ”Koko tiedonsiirtoketjun on toimittava nopeasti ja luotettavasti mittareilta tietojärjestelmiin asti”. Aidonin AMM-ratkaisu täyttää asetetut vaatimukset erinomaisesti.

Aidon toimittaa avoimeen arkkitehtuuriin pohjautuvat sähköenergiamittarit sekä tietoliikenne- ja ohjelmistoratkaisut, jotka yhdessä muodostavat uuden sukupolven AMM-järjestelmän.

Älykkäät mittarit koostuvat tietoliikenneväylällä varustetusta sähköenergiamittarista, järjestelmämoduulista ja etäkytkentälaitteesta. AMM-järjestelmä ohjelmoi mittarit automaattisesti asennuksen yhteydessä etäyhteyden kautta. Samaa yhteyttä käytetään myös mittalaitteiden ohjelmistopäivityksissä.

Mittareiden väliseen tiedonsiirtoon käytetään joko RS485-väyläkaapelia tai Tritech MeshNET radioyhteyttä, joiden avulla päästään luotettavaan ja elinkaarikustannuksiltaan edulliseen tiedonsiirtoratkaisuun. Mittareilta luentatiedot siirtyvät GPRS-yhteydellä Gateware-luentaohjelmistolle, joka prosessoi ne edelleen liiketoimintajärjestelmien käyttöön.

”Helen Sähköverkko Oy:n päätös valita uuden sukupolven AMM-järjestelmä näyttää selkeää suuntaa koko teollisuudenalalle. Järjestelmiltä vaaditaan aiempaa pienempiä elinkaarikustannuksia sekä uutta toiminnallisuutta, joka palvelee verkkoyhtiön prosesseja”, markkinointijohtaja Petteri Heinänen Aidon Oy:stä sanoo.

Lisätietoja:
Petteri Heinänen, markkinointijohtaja, Aidon Oy, puh. 040 514 4771,

Aidon Oy on eurooppalainen teknologiayhtiö, jonka toimipaikat ovat Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Aidon on erikoistunut energiankulutuksen mittauksen ja etäluennan järjestelmiin, joita se toimittaa energiayhtiöiden ja palveluyritysten tarpeisiin. Aidonin kehittämä uuden sukupolven AMM-järjestelmä on saavuttanut vahvan markkina-aseman Pohjoismaiden siirtyessä etäluentaan.