« Takaisin Uutinen 02.11.2017

Kai Mykkänen Aidonilla: Uusien energiaratkaisujen läpimurto vaatii markkinoiden ravistelua

Energiamarkkinoiden asetelmat muuttuvat, kun sähkönkäyttäjät alkavat aktiivisesti osallistua kysyntäjoustoon. Esimerkiksi nopeasti yleistyvien sähköautojen akkuja voi hyödyntää kysyntäjouston välineenä. Energiatoimialan muutos on edennyt pisimmälle Pohjoismaissa. Tämä on suurelta osin vahvan paikallisen teknologia- ja toimialaosaamisen ansiota, pohti ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen vieraillessaan Aidonilla maanantaina 30.10.

Miten tämä osaamispääoma saadaan käännettyä liiketoiminnaksi Pohjoismaita laajemmalla markkina-alueella? ”Uutta Nokiaa” on etsitty monelta suunnalta. Voisiko Suomi tehdä läpimurron maailmalle älykkäällä energiateknologialla? Muun muassa tästä ministeri Mykkänen keskusteli toimitusjohtajamme Timo Chronsin kanssa.

Vaikka energiamarkkinoiden murros on väistämätön, säännellyn toimialan muutokset tapahtuvat melko hitaasti ja esimerkiksi Pariisin ilmastosopimuksessa sovittujen tavoitteiden toteuttamisessa on maakohtaisia eroja EU:n sisällä. Pohjoismaat ovat tässäkin edelläkävijöitä. Jo kauan ennen Pariisin sopimusta Euroopan pohjoisimmassa kolkassa on siirrytty puheista toteutukseen, ja mm. sähkön etäluentajärjestelmien toiminnalliset vaatimukset on näillä leveysasteilla asetettu korkeammiksi kuin missään muualla maailmassa.

Mykkänen ja Chrons olivat samaa mieltä siitä, että uusien energiaratkaisujen todellinen läpimurto vaatisi säännellyn markkinan rajumpaa ravistelua ja toisaalta täysin uudenlaisia, käyttäjälähtöisiä tuotteita ja palveluja, joilla sähkönkäyttäjät voisivat aktiivisesti osallistua kysyntäjoustoon. Mykkäsen näkemyksen mukaan kysyntäjouston kipukohta on juuri sähkön kulutuspisteiden hallinnassa.

Ministeri itse on keskivertokuluttajaa aktiivisempi sähköasiakas: hän on piakkoin ottamassa käyttöönsä kysyntäjoustoratkaisun, jonka avulla hän aikoo mm. ohjata talonsa lämmittämista ja sähköautonsa lataamista kulutushuippujen ulkopuolisiin ajankohtiin. Motiivina ei ole ensisijaisesti sähkölaskun pienentäminen, vaan halu toimia vastuullisena kuluttajana sekä kiinnostus sellaisia uusia ratkaisuja kohtaan, joilla on omaa elinpiiriä laajempi vaikutus.

– Haluan kiittää ministeri Mykkästä vierailusta ja keskustelusta. Ministeri on aktiivinen energiatoimialan vaikuttaja ja arvostan erityisesti hänen perehtyneisyyttään tähän aihealueeseen, Timo Chrons sanoi vierailun jälkeen.