« Takaisin Näkökulma 20.02.2018

Kohti energiaviisasta yhteiskuntaa

Tuuli Kaskinen oli yksi Aidon Energy Vision 2017 -seminaarin puhujista.

Tuuli Kaskinen, toiminnanjohtaja, Demos Helsinki:

Energia-alan tulevaisuuteen vaikuttaa joukko globaaleja megatrendejä, joista merkittävimpiä ovat digitalisaatio ja ilmastonmuutos. Viime vuosikymmeninä datan määrä ja tiedon käsittelyn kapasiteetti ovat kasvaneet eksponentiaalisesti. Tämä muutos ei ole vielä koskettanut energia-alaa yhtä intensiivisesti kuin esimerkiksi telealaa. Siitä huolimatta energia-ala ei ole turvassa. Mitä tapahtuu, kun energia muuttuu samalla tavalla kuin data? Esimerkiksi Accenturen New Energy Consumer -raportin (2015) mukaan 57 prosenttia kuluttajista on kiinnostuneita investoimaan tullakseen energian tuotannossa omavaraiseksi. Olisiko vastaava voinut olla totta menneinä vuosikymmeninä?

Ilmastonmuutos ja siihen varautuminen näkyvät energia-alalla jo nyt, kun organisaatioissa esimerkiksi luodaan uusia tehtävänkuvia muutokseen vastaamista varten. Fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee rajusti tulevina vuosina, ja yhä useammasta sähkön kuluttajasta tulee myös sähkön tuottaja ja varastoija sekä sähkön käytön säätelijä. Samaan aikaan kulutuksen yksilöllistyminen tekee energiasta muutakin kuin energiaa: Yksi haluaa oman aurinkopaneelin, toinen hyödyntää Teslan akkuja varastona ja kolmas haluaa koko järjestelmän palveluna, josta ei koskaan tarvitse kuulla mitään. Paine sekä sähköverkkoyhtiöitä että lainsäätäjiä ja muita toimijoita kohtaan kasvaa.

Asiakkaiden reaktioita muutokseen on vaikea ennustaa, ja heidän toimintansa muokkaaminen voi olla hankalaa. Esimerkiksi asiakkaiden luottamus ilman kuljettajaa liikkuvia ajoneuvoja kohtaan täytyy rakentaa alusta alkaen. Toisaalta sellaisiakin palveluita, joita voitaisiin jo käyttää laajamittaisestikin, tarjotaan yhä heikosti. Esimerkiksi kotien älytoiminnallisuuksia ei ole juuri tarjolla.

On syytä myös muistaa, että kuluttajuus muuttuu: Yhä harvemmat asiakkaat ovat autoilevia suurten ikäluokkien edustajia ja yhä useammat fleksaavia millenniaaleja. Loppujen lopuksi ihmisiä ei huvita miettiä loputtomiin energiaa. Heitä kiinnostaa mukavuus ja mahdollisuus toteuttaa itseään.

Miten alan toimijoiden sitten tulisi valmistautua tulevaan? Tässä neljä neuvoa energia-alan johtajalle:

 1. Hyödynnä kuluttajatieto.
  Datassa on arvo ja raha. Älykkäät laitteet tuottavat valtavia määriä dataa sähkön tuotannosta, siirrosta ja kulutuksesta. Tämä data kannattaa laittaa tuottamaan lisäarvoa.
 2. Palvele prosumereita.
  Vaikka hajautettu tuotanto on vielä pientä, sen kasvu on suurta. Nyt marginaaliselta tuntuva liiketoiminta kasvattaa merkitystään koko ajan.
 3. Imitoi muita toimialoja.
  Digijätit tekevät monet fiksut asiat edellä. Pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan, kunhan osaa soveltaa. Huomaa myös, että Amazonin ja Googlen kaltaiset yritykset ovat kiinnostuneita kaikista disruptoituvista aloista – siis myös sähköntuotannosta ja -siirrosta. Ne saattavat pian olla kilpailijoitasi.
 4. Tarjoa puhtaita palveluita.
  Suurin osa asiakkaista ei ole kiinnostunut energiasta ilmiönä, eikä suurinta osaa kiinnosta perehtyä ostamiinsa palveluihin syvällisesti. Asiakkaat haluavat helppoa ja joustavaa ostamista sekä vastuullisia palveluita, joita he ymmärtävät ja joita heidän ei tarvitse ajatella. Esimerkiksi sähköverkkoyhtiö ei näy asiakkaan arjessa käytännössä lainkaan, paitsi silloin kun jotakin on pielessä ja sähkö ei virtaa. Energia-alan yrityksen ei siis kannata keskittyä brändinsä kehittämiseen – se ei kiinnosta ketään. Sen sijaan kannattaa satsata palveluiden muotoiluun helppotajuisiksi ja miellyttäviksi käyttää.