« Takaisin Näkökulma 26.03.2018

Miten sähkönjakelu hyötyy teollisesta internetistä?

Tomi Kyllönen, tuotekehitysjohtaja, Aidon:

Etäluettavat sähkömittarit ovat usein käytetty esimerkki teollisesta internetistä. Mitä muuta kuin mittarien kulutuslukemien välittämistä teollinen internet (Industrial Internet of Things eli IIoT) voi merkitä jakeluverkkoyhtiöiden toiminnassa? Miksi asia on ajankohtainen juuri nyt?

Teollinen internet erilaisine sovelluksineen herättää keskustelua. Mitta-antureista, kommunikaatiosta, tietojärjestelmistä ja analytiikasta koostuvat, teollisiin infrastruktuureihin liittyvät verkkoratkaisut ovat tulleet yhä useamman toimijan saataville: sensoriteknologiasta on tullut halvempaa, laitteet vaativat yhä vähemmän tilaa ja virtaa, kommunikaatioverkot ja -laitteet ovat kehittyneet teknisesti ja ovat entistä edullisempia, ja tarjolla on kustannustehokasta ja skaalautuvaa kapasiteettia tiedon käsittelyyn ja varastointiin pilvipalveluiden muodossa.

IIoT-teknologia puhututtaa juuri nyt myös energia-alalla, koska toimiala on suuren muutoksen keskiössä. Etäluettavien sähkömittarien käyttöönotto on tehnyt energia-alasta teollisen internetin varhaisen hyödyntäjän – AMM-järjestelmäthän ovat ensimmäisen sukupolven teollisen internetin sovellus. Toisaalta sähkönjakelujärjestelmän muuttuminen monitahoisemmaksi kasvattaa sähköverkon kompleksisuutta ja muuttaa sen dynamiikkaa. Verkon ylläpitäjät tarvitsevat lisää näkyvyyttä verkkoon ja välineitä ohjata ja operoida sen toimintaa. Tähän tarvittavia laitteita onkin tullut saataville paremmin ja niiden käyttöönotto kannattaa.

Teollinen internet luo lisäarvoa – mutta ei ilman analytiikkaa

Vaikka sähkönkulutuksen etäluenta on nostanut energia-alan teollisen internetin pioneeriksi, jakeluverkosta saatavilla olevan tiedon jalostamisessa ja hyödyntämisessä ollaan vielä alkutaipaleella.

Raaka data sinänsä ei vielä vie pitkälle. Pöydän kulmalla hillotusta datasta voi toki löytää uusia asioita, mutta todennäköisesti se ei sormia napsauttamalla avaudu maagisesti arvoa tuottavaksi ymmärrykseksi. Sitä vastoin, kun yhdestä lähteestä, esim. mittariverkosta saatava data yhdistetään analytiikan avulla muista lähteistä saatavaan tilannetietoon (esimerkiksi säätiedot), on mahdollista luoda uudenlaista, lisäarvoa tuottavaa informaatiota, joka auttaa optimoimaan toimintaa, ennakoimaan huoltotoimenpiteitä ja myös kehittämään täysin uudenlaisia palveluja.

Teollisen internetin soveltamisessa täytyykin edetä käyttötapaus edellä, lähtökohtana ymmärrys liiketoiminnasta ja sen tarpeista. On kysyttävä, millaisia välineitä tieto antaa ja mitä lisäarvoa datasta voisi saada. Toisin sanoen ensin täytyy tunnistaa rahanarvoinen ongelma ja vasta sen jälkeen ryhtyä tutkimaan, voiko datasta olla apua sen ratkaisemisessa. Ratkaisut eivät aina ole ilmeisiä, vaan ne syntyvät usein kokeilujen ja ajatustyön yhdistelmänä, iterointiprosessin kautta.

Otetaan esimerkiksi Aidonin Power Grid Management -ratkaisu, joka antaa välineitä jakeluverkon operointiin, vikatilanteiden tunnistamiseen sekä verkon ylläpito- ja huoltotoimien suunnitteluun. Tällöin siis olemassa olevaa liiketoimintaa tehostetaan. Tarjoamaamme teollisen internetin ratkaisua voi verrata verkkopäällilkön kokemustiedon digitalisointiin: järjestelmä tarkkailee verkkoa ja oppii ennakoimaan sen tapahtumia hyvin pienistäkin merkeistä.

Avoimin mielin alkuun

Luotettava ja turvallinen sähköverkko sekä tietoturva ovat teollisen internetin ratkaisujen suunnittelussa perusedellytyksiä. Myös käytettävyyden merkitys kasvaa koko ajan. Ratkaisun valinnan takana pitää kuitenkin aina olla business case eli hyöty, joka on mitattavissa euroissa. Uskon, että teknologiaa ei kannata kehittää teknologian vuoksi, vaan arvon tuottamiseksi asiakkaalle. Todellista lisäarvoa luovan ratkaisun kehittämisessä olennaista on ratkaisua tai palvelua tarjoavan kumppanin vahva toimialaosaaminen ja kyky muotoilla toteutus yhdessä asiakkaiden kanssa.

Paljon yksityiskohtaista, jakeluverkkoyhtiöiden työtä helpottavaa ja tehostavaa tietoa on nyt jo saatavilla. Tarvitaan vain omaan tarpeeseen soveltuva toteutus tiedon kokoamiseksi ja analysoimiseksi, jotta se saadaan valjastettua hyötykäyttöön. Teollisen internetin kanssa alkuun pääsemisessä tärkeää on rohkeus. Muutos voi olla edessä hyvin nopeasti, ja siksi kannattaakin avoimin mielin tutkia IIoT:n mahdollisuuksia ja ryhtyä hyödyntämään niitä jo nyt. Datan hyödyntäminen ei ole mitään magiaa. Kyse ei ole loppujen lopuksi tietojärjestelmähanketta kummemmasta projektista. Tarvittavat välineet ovat jo tarjolla, ja osaavan tiimin kanssa voi aloittaa esimerkiksi pienin kokeiluin. Me Aidonilla olemme valmiina – aloitetaanko yhdessä?