Aidon

Ratkaisumme

Kokonaisratkaisu älykkääseen jakeluverkon hallintaan

Aidonin AMM-ratkaisu on enemmän kuin vain mittaamisen ja laskutuksen väline: se on olennainen osa energiayhtiöiden liiketoimintaprosesseja ja tietojärjestelmiä.

Avoimen arkkitehtuurin malli on älyverkkoajattelumme ja -tarjontamme perusta. Modulaarinen ja avoin ratkaisumme tarjoaa pienjänniteverkkoon mittauspisteet ja jakelumuuntamot kattavan kokonaisnäkymän. Se yhdistää edistyksellisen verkonhallinnan ja älykkään mittauksen Power Grid Management (PGM) –kokonaisratkaisuksi.
Lue lisää

 

Luentajärjestelmä

Aidonin ratkaisu mukautuu verkkoyhtiöiden erilaisiin AMM-malleihin ja mahdollistaa myös veden ja kaukolämmön luennan saman järjestelmän kautta. Järjestelmäkomponenttimme ovat saumattomasti liitettävissä verkkoyhtiön tietojärjestelmäympäristöön. Lue lisää

 

Älykkäät energiapalvelulaitteet

Perinteiset sähkömittarit antavat sijaa uuden sukupolven energiapalvelulaitteille, joiden monet toiminnot auttavat tarkkailemaan ja hallinnoimaan sähkön jakelua ja kulutusta sekä pienjänniteverkon tilaa. Aidonin energiapalvelulaitteet ovat älykkään sähköverkon olennainen osa. Lue lisää

 

Tehokas tiedonsiirto

Edistyksellinen tietoliikenneteknologia varmistaa AMM-järjestelmämme korkean suorituskyvyn ja luotettavan toiminnan. Lue lisää

 

Palvelut

Palvelumme kattavat koko järjestelmän elinkaaren, suunnittelusta ylläpitoon.  Lue lisää