Aidon

Ratkaisumme

Älykkäät energiapalvelulaitteet

Aidonin uuden sukupolven energiapalvelulaite (Energy Service Device, ESD) yhdistää mittarin, tietoliikenneratkaisun, monipuoliset sensorit ja rajapinnat sekä tehokkaan suorituskyvyn. Laite on muotoilultaan selkeä, mekaniikaltaan kestävä ja se on helppo asentaa. Etäpäivitettävyys mahdollistaa uusien sovellusten käyttöönoton ja uusien toiminnallisuuksien aktivoinnin laitteen elinkaaren aikana.

Mittarin tehtävä on mitata energiankulutusta ja generoida siihen perustuvaa tietoa määritellyin, esim. 15 tai 60 minuutin aikavälein. Mittaustieto välittyy järjestelmämoduulin käsiteltäväksi. Järjestelmämoduuli kontrolloi mittaria ja mahdollistaa aikaleimattujen rekisteriarvojen välittämisen, kuormitusten valvonnan, sähköenergian laadun tarkkailun, sähkökatkosten ja vikainformaation rekisteröinnin sekä ulkopuolisten tilatietojen luennan. Järjestelmämoduuli myös ohjaa energiapalvelulaitteen ja luentajärjestelmän välistä tietoliikennettä.

Modulaarisuuden hyödyt

Aidonin laitteissa tietoliikennetoiminnot on eriytetty järjestelmämoduuliin. Tämä tekee mahdolliseksi sen, että mittarin ja tietoliikennejärjestelmän elinkaaret voivat olla eripituiset: esimerkiksi tietoliikenneteknologia voidaan päivittää järjestelmän elinkaaren aikana vaihtamalla järjestelmämoduuli ilman, että koko mittari tarvitsee vaihtaa.

Aidon MCD Multi-Connectivity Device

MCD on itsenäinen, langaton RF-tietoliikennelaite, joka ei sisällä mittaria. MCD voi toimia RF-master tai RF-slave -laitteena laajentamaan radioverkon kuuluvuusaluetta ja/tai kapasiteettia. Sen avulla voidaan myös yhdistää muita mittareita tai sensoreita etäluentajärjestelmään.

 

 

Aidon 6000 -sarjan 3- ja 1-vaiheiset
energiapalvelulaitteet

 

 

 

Aidon MCD Multi-Connectivity Device