Aidon

Ratkaisumme

Luentajärjestelmä

Aidonin kokonaisratkaisu sisältää kaikki AMM-järjestelmään tarvittavat komponentit. Järjestelmämme on saumattomasti liitettävissä verkkoyhtiön tietojärjestelmäympäristöön.

Saat lisätietoa järjestelmämme osista klikkaamalla alla olevan kuvan plus-painikkeita.

 

DSO's information systems
Aidon
Linkware
Aidon Linkware tarjoaa integraatiorajapinnan verkkoyhtiön tietojärjestelmiin.
Aidon
Gateware
Aidon Gateware lukee mittaustiedot sekä loki- ja statustiedot mittareilta verkkoyhtiön tietojärjestelmien käytettäväksi. Gatewaren avulla tehdään myös käytössä olevien mittareiden konfiguraatiomuutokset.
Support system
Support System mahdollistaa etäyhteyden kentällä oleviin laitteisiin vianselvitystä ja ylläpitoa varten.
Aidon
Meteringware
Aidon Meteringware huolehtii tiedon keräämisestä ja tallentamisesta, ja se yhdistää Aidonin energiapalvelulaitteet Gateware-luentajärjestelmään. Meteringwaressa on rajapinnat on-line–tuelle, konfiguraatioille ja päivityksille.
Remote upgrade system
Remote Upgrade System mahdollistaa energiapalvelulaitteiden päivitykset etäyhteyttä käyttäen.
Energiapalvelulaitteiden ja luentajärjestelmän väliseen tiedonsiirtoon käytetään 2G/3G/4G-verkkoa tai energiayhtiön omaa Ethernet-verkkoa.
Aidon Energy Service Device, master
Aidonin energiapalvelulaite koostuu mittarista ja järjestelmämodulista, joka sisältää tietoliikenneyksikön. Master-laite on yhteydessä slave-laitteisiin RF mesh –radioverkon tai sarjaväyläliitäntäisen RS-485–verkon kautta. Master-laite käyttää WAN/LAN–yhteyttä liikennöintiin luentajärjestelmän kanssa. Erillisasennetut energiapalvelulaitteet käyttävät suoraa point-to-point-yhteyttä luentajärjestelmään.
Aidonin energiapalvelulaite koostuu mittarista ja järjestelmämodulista, joka sisältää tietoliikenneyksikön. Slave-laitteet ovat yhteydessä master-laitteeseen RF mesh –radioverkon tai sarjaväyläliitäntäisen RS-485–verkon kautta.
ESD, slaves