Aidon

Ratkaisumme

Tehokas tiedonsiirto

Aidonin AMM-järjestelmän tietoliikenneratkaisut: RF mesh, RS-485 ja Point-to-point.

 

Tiedonsiirtoteknologian valinta on ratkaiseva tekijä AMM-järjestelmän toimivuuden ja luotettavuuden kannalta. Teknologian valinnassa huomioitavia seikkoja ovat mm.

  • Käytettävissä olevat tietoliikennejärjestelmät
  • Mittauspisteiden lukumäärä ja tiheys
  • Maantieteellinen topologia
  • Tekniset ja toiminnalliset vaatimukset
  • Aloitusinvestointi ja järjestelmän elinkaarikustannukset

Kattava valikoima teknologiaratkaisuja

Aidonin ratkaisutarjonta sisältää vaihtoehtoisia tiedonsiirtoteknologioita eri tarpeisiin. Eniten käytetään radiopohjaista mesh-verkkoa, jossa energiapalvelulaitteet muodostavat automaattisesti reitittävän master/slave-mikroverkon. Master-laitteet lähettävät tiedot luentajärjestelmään 2G/3G/4G-verkon välityksellä. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää verkkoyhtiön omaa Ethernet-yhteyttä. Tämä ratkaisu soveltuu erityisesti kaupunkiverkkoihin ja taajama-alueille, joissa mittauspisteet ovat riittävän lähellä toisiaan muodostaakseen mikroverkon.

Point-to-point-ratkaisussa mittarit ovat suoraan yhteydessä luentajärjestelmään mobiiliverkon tai kiinteän laajakaistaverkon kautta. Tämä ratkaisu on tyypillisesti käytössä harvaan asutuilla alueilla.

Kolmas vaihtoehtoinen tietoliikenneratkaisu on kiinteä RS-485. Sitä käytetään kohteissa, joissa kaikki mittauspisteet sijaitsevat samassa tilassa – esimerkiksi kerrostalon teknisessä tilassa. Tietoliikenne luentajärjestelmään tapahtuu samalla slave/master-periaatteella kuin radioverkoissa.