« Takaisin Uutinen 12.05.2009

Satapirkan Sähkölle 30 000 Aidonin mittaria

Satapirkan Sähkö Oy:n yhteishanke 70 000 sähkömittarin siirtämiseksi etäluentaan on käynnistynyt. Osakasyhtiöissä kerätään nyt käytännön kokemuksia ensi vaiheessa asennetuista mittareista, joista osa käyttää tiedonsiirtoon uutta MeshNet- radiotekniikkaa.

Hankkeeseen osallistuva Leppäkosken Sähkö tulee vaihtamaan kaikki noin 26 500 sähkömittaria viiden vuoden kuluessa. Verkostojohtaja Jukka Leikkasen mukaan uusia mittareita on asennettu syksystä alkaen, mutta varsinainen massa-asennusvaihe odottaa ensi vuotta, jolloin uusi asiakastietojärjestelmä saadaan käyttöön.

– Päädyimme käyttämään ainoastaan Aidonin mittareita selkeiden tiedonsiirtoratkaisujen vuoksi. Modulaarisen mittausyksikön lisäksi ei tarvita muita laitteita yhteydenpitoon etäluentajärjestelmän tai ja mittareiden välillä, Jukka Leikkanen kertoo.

Toinen Satapirkan osakkuusyhtiö Vatajankosken Sähkö on puolestaan jo asentanut 300 Aidonin mittaria ja pilottivaihe on parhaillaan meneillään. Syksyllä käynnistyy varsinainen asennus, jolloin 14 000 yhteensä 17 000:sta käyttöpaikasta tulee saamaan Aidonin mittarin.

– Luentajärjestelmä kommunikoi master-mittareiden kanssa GPRS-yhteydellä. Emme käytä sähköverkkoa mittaustiedon välitykseen, vaan mittareiden keskinäinen tiedonkeruu tapahtuu taajamissa MeshNet-radioyhteydellä ja monimittauskohteissa RS-kaapeloinnilla, energialiiketoiminnasta vastaava varatoimitusjohtaja Juha Lindholm sanoo.

Aidonin mittauslaitteistot ovat yhteensopivia Landis+Gyr Oy:n toimittaman AMM-järjestelmän kanssa, jolla Satapirkan Sähkö tuottaa etäluentapalvelua osakasyhtiöilleen.

Lisätietoja:
Jukka Leikkanen, verkostojohtaja, Leppäkosken Sähkö Oy, puh. 044 750 3315 Juha Lindholm, varatoimitusjohtaja, Vatajankosken Sähkö Oy , 044 5782 522 Petteri Heinänen, markkinointijohtaja, Aidon Oy, puh. 040 514 4771

Aidon Oy on eurooppalainen teknologiayhtiö, jonka toimipaikat ovat Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Aidon on erikoistunut energiankulutuksen mittauksen ja etäluennan järjestelmiin, joita se toimittaa energiayhtiöiden ja palveluyritysten tarpeisiin. Aidonin kehittämä uuden sukupolven AMM-järjestelmä on saavuttanut vahvan markkina-aseman Pohjoismaiden siirtyessä etäluentaan. www.aidon.fi