« Takaisin Uutinen 21.12.2011

Seinäjoen Energia -konserni uudistaa etäluentajärjestelmänsä Aidonin teknologialla

Seinäjoen Energia-konserniin kuuluva Seiverkot Oy korvaa vanhimman etäluentajärjestelmänsä Aidonin kolmannen sukupolven teknologialla. Toimitukseen sisältyy luentajärjestelmä, jonka rinnalla poistuva järjestelmä jatkaa toimintaansa siirtymäajan loppuun. Uusia energiapalvelulaitteita voidaan asentaa joustavasti eri osiin verkkoa, sillä ne käyttävät tiedonsiirtoväylänä 3G-verkkoa sähköverkon sijaan.

Alueen lähes kaikki sähkönkäyttöpisteet ovat jo entuudestaan etäluennan piirissä.  Seiverkot Oy onkin ensimmäinen yhtiö Suomessa, joka käynnistää etäluentajärjestelmänsä uudistamisen tulevaisuuden vaatimukset täyttävällä uudella teknologialla. Ensi vaiheessa noin 3000 energiapalvelulaitetta asennetaan uusiin käyttöpisteisiin sekä korvaamaan kerrostalojen vanhaa mittari- ja päätelaitekantaa.

– Valitsimme Aidonin ratkaisun, koska sen asteittainen käyttöönotto ei häiritse aikaisemman järjestelmän toimintaa. Tämä on helpoin ja kokonaisuuden kannalta edullisin tapa siirtyä uuden sukupolven etäluentateknologiaan, sanoo Seinäjoen Energian verkkojohtaja Antti Koskela.

Moderni järjestelmäarkkitehtuuri ja helposti integroitavat rajapinnat antavat mahdollisuuden käynnistää uusi luentajärjestelmä nykyisen rinnalla ja toteuttaa sen jälkeen laitteiden vaihto optimaalisesti tarpeiden mukaan. Matkapuhelinverkossa ja radiotekniikalla kommunikoivat Aidonin energiapalvelulaitteet voidaan sijoittaa vapaasti korvaamaan ensimmäisen sukupolven etäluentamittareita.

– Luovumme osittain tiedonsiirrosta sähköverkossa, jolloin luennan luotettavuus paranee ja sähköasemilla vapautuu tilaa. Aidonin energiapalvelulaitteet tarjoavat luennan ja etäkytkennän lisäksi mm. mahdollisuuden käyttäjätasoiseen verkonhallintaan, Antti Koskela kertoo.

Verkonhallintaa palvelee uusien laitteiden ns. PiHa-toiminnallisuus, jonka voi ottaa käyttöön automaattisella etäpäivityksellä. Korvattaessa perinteisiä etäluentamittareita asteittain uusilla energiapalvelulaitteilla, voidaan myös verkonhallintaa kehittää ottamalla PiHa-toiminnot käyttöön halutuissa käyttöpisteissä.

Lisätietoja:
Antti Koskela, verkkojohtaja, Seiverkot Oy, puh. 020 760 1417
Petteri Heinänen, Business Unit Director, Aidon Oy, puh. 040 514 4771 www.aidon.fi

Aidon Oy on älykkääseen energian mittaukseen ja älykkään sähköverkon sovelluksiin erikoistunut eurooppalainen teknologiayhtiö. Aidon tarjoaa avoimeen arkkitehtuuriin perustuvia uuden sukupolven energiapalvelulaitteita, tiedonsiirto- ja järjestelmäratkaisuja sekä palveluja. Yhtiön toimipaikat ovat Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.