« Takaisin Uutinen 05.02.2018

Silmäys menneeseen, katse tulevaan

Helmikuun pyörähdettyä käyntiin luodaan vielä pikainen katsaus viime vuoteen ja tarkastellaan myös, mitä vuoden 2018 osalta on näköpiirissä. Aidonin Suomen liiketoimintayksikön johtaja Petteri Heinänen vastasi muutamaan kysymykseen.

Mitä tapahtumia, saavutuksia tai kehitysaskeleita viime vuodelta haluat mainita Aidonin ja energiamarkkinoiden näkökulmasta?

Viime vuosi oli Aidonille kokonaisuudessaan kiireinen ja hyvä vuosi. Kotimaassa yksi merkittävimmistä asioista oli se, että aloitimme uuden RF-teknologian toimitukset Suomeen. Elenialle toimitimme 30 000 energiapalvelulaitetta käsittävän AMM-järjestelmän yhteistyössä Telian kanssa. Järjestelmän käyttöönottoprojekti vietiin läpi sujuvasti viidessä kuukaudessa, mikä osoittaa, että teknologian maturiteetti on hyvä. Elenia hyödyntää järjestelmää testaamalla uusia toiminnallisuuksia, mm. viiden minuutin sarjoja, voidakseen tarjota asiakkailleen uusia, entistä reaaliaikaisempia palveluja.

Käynnissä oleva energiamarkkinoiden kehittyminen luo monia avoimia kysymyksiä paitsi uusien toiminnallisuuksien, myös eri toimijoiden roolien ja vastuiden osalta. TEM:n älyverkkotyöryhmä ratkoo näitä kysymyksiä, joilla on keskeinen merkitys myös AMM-infran tulevaisuuden kannalta. Syksyllä julkaistu ryhmän väliraportti ei vielä antanut vastauksia, mutta kertoo työn laajuudesta ja päälinjoista. Toinen viime vuoden lopun merkillepantava, myös mittaamiseen vaikuttava linjaus on Fingridin ja muiden pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden julkaisema esitys siirtymisestä 15 minuutin taseselvitykseen vuonna 2020.

Millaiset ovat näkymät vuodelle 2018 muuttuvien energiamarkkinoiden kannalta: mitkä ovat päällimmäiset asiat agendalla?

Kehityksen aikajanalla on monia asioita, joilla on vaikutusta verkkoyhtiöiden toimintaan. Datahub, kysyntäjousto, virtuaalivoimalat sekä yleistyvän pientuotannon vaikutus energiabisnekseen ovat kaikki tekijöitä, jotka omalta osaltaan vaikuttavat jakeluverkon infrastruktuurin rakenteeseen. Syksyllä valmistuvaan Älyverkkotyöryhmän raporttiin kohdistuukin paljon odotuksia tulevaisuuden ratkaisuihin liittyen.

Entä Aidonin osalta?

Verkkoyhtiöillä on jonkun verran käytössään teknologiaa, joka kaipaa lähitulevaisuudessa uudistamista. Muutamien asiakkaiden kanssa olemmekin aloittaneet kehitysprojekteja infrastruktuurin päivittämiseksi. Tämä työ jatkuu tänä vuonna, samalla kun kehitämme edelleen omaa järjestelmäratkaisuamme, jotta asiakkaiden siirtymä tulevaisuuden toimintaympäristöön sujuu mahdollisimman vaivattomasti.  Tulemme  myös esittelemään uudentyyppisiä palvelutuotteita helpottamaan mm. laitteiden elinkaaren hallintaa.

Millaisen uudenvuodenlupauksen annat Aidonin asiakkaille?

Lupaamme olla kokemuksellamme ja asiantuntemuksellamme mukana vaikuttamassa siihen, että Suomi säilyy edelleen älykkään sähköverkon johtavana maana maailmassa.