« Takaisin Uutinen 20.09.2018

Skellefteå Kraft Elnät: Kokemuksia AMM-projektin puolimatkasta

Ruotsin itärannikolla ja Keski-Ruotsissa toimiva jakeluverkkoyhtiö Skellefteå Kraft Elnät (SKE) ja Aidon allekirjoittivat reilut kaksi vuotta sitten sopimuksen seuraavan sukupolven AMM-järjestelmästä, joka sisältää laitteet, langattoman tietoliikenneratkaisun sekä luentajärjestelmän. Projekti kattaa 31 000 mittauspistettä, mikä on noin puolet Skellefteå Kraft Elnätin koko laitekannasta. Projekti on nyt puolivälissä, ja kysyimme mittausinsinööri Robin Sjöstedtiltä  (SKE) ja Aidonin projektipäällikkö Flavien Bonamylta, miten projekti on sujunut.

Maantiede ja maasto haastavat radiosuunnittelun

Skellefteå Kraft Elnätin toimialue on suurelta osin harvaan asuttua, metsäistä seutua, jossa on suuria korkeusvaihteluita ja asutusten välillä pitkät välimatkat. Maantiede ja maasto tekevätkin projektista omalla laillaan erityisen. AMM-järjestelmän ”keskushermoston”, luotettavan kommunikaatioverkon luominen vaatii siksi tarkkaa radiosuunnittelua.

Robin Sjöstedt, Skellefteå Kraft Elnät

– RF-pohjainen kommunikaatioteknologia on meille uusi asia ja se on vaatinut meiltä opettelua. Projektin ensimmäisen vuoden aikana kehitimme työtapojamme ja hioimme prosessejamme, osittain yritysten ja erehdysten kautta. Samaan aikaan Aidon on kehittänyt ja tarkentanut radiosuunnitteluaan ja se toimii nyt paljon paremmin myös harvaan asuttujen alueidemme osalta, kertoo Robin.

Käytännössä asennukset etenevät alueittain. Jokaiselle alueelle asennetaan ensin radioverkon master-laitteet, joille on tärkeätä löytää mahdollisimman hyvät sijainnit. Kun kommunikaatioverkon runko on asennettu, jatkuvat asennukset ns. slave-laitteilla. SKE on kehittänyt tätä työtä helpottavan mobiiliratkaisun, jonka avulla asentajat näkevät lähimmän master-laitteen kartalla ja pystyvät valitsemaan parhaan sijainnin ulkoiselle antennille. Laitteiden ja antennien sijoittelu vaatii toisinaan pientä hienosäätöä, mutta hyvällä valmistelulla lisätyö saadaan minimoitua.

Flavien Bonamy, Aidon

– Yhteistyössä asiakkaan kanssa olemme onnistuneet luomaan tähän hyvin toimivan ratkaisun ja prosessin, Flavien sanoo.

Hyödyt avautuvat vaiheittain

Robin Sjöstedt kertoo, että uusi järjestelmä tuo mukanaan ilmiselviä hyötyjä, joista yksi keskeisimmistä on interaktiivisuus.

– Aiemmin tietoliikenne oli yksisuuntaista ja saimme mittareilta yhden lukeman 22 tunnin välein. Nyt tietoliikenne on riippumaton sähköverkon yhteyksistä ja radioverkko osaa korjata itse itsensä. Mittarit integroituvat nyt prosesseihimme täysin eri tavalla kuin aiemmin. Ne lähettävät tilanne- ja poikkeamatietoa esimerkiksi sähkökatkon alkamisista ja päättymisistä sekä hälytyksiä esimerkiksi nollavioista ja yli- ja alijännitteistä. Tämä kaikki on verkon käyttötoimintojen kannalta tärkeää tietoa.

Yksi konkreettinen uusi, säästöä tuova asia on myös etäkytkentälaite. – Se säästää meiltä ajokilometrejä. Jos asiakas ei maksa laskujaan, meidän ei tarvitse ajaa paikan päälle kytkemään sähköjä pois päältä, Robin toteaa.

Suunnitteilla on myös mm. tekstiviestipalvelu asiakaspalvelun tueksi. Esimerkiksi sulakepaloista voitaisiin lähettää asiakkaille viesti.

Onnistuneet projektin kriteerit

Flavien Bonamy on ollut Aidonin puolelta SKE:n projektissa mukana alusta alkaen. Projektipäällikön roolissa hänen tehtävänään on varmistaa, että asiakas saa oikeanlaiset laitteet oikeaan aikaan, ja että heillä on sekä asennuksiin että järjestelmän käyttöön tarvittava osaaminen.

Flavien korostaa yhteisen suunnittelun merkitystä onnistuneen projektin perustana, jotta asiakkaan ja toimittajan kompetenssi ja kokemus saadaan yhdistetyksi projektia parhaiten palvelevalla tavalla. Myös koulutus on tärkeätä, ei ainoastaan projektin alussa vaan myös sen edetessä, matkan varrella ilmenneiden kysymysten ratkomiseksi.

– Systemaattinen toimintatapa tekee projektista sujuvan. Onnistuneessa projektissa asiakas kykenee toimimaan itsenäisesti tietäen, että toimittajalta on saatavissa tukea ja tietoa kun sitä tarvitaan. Skellefteå Kraft Elnätin projektissa nämä kriteerit toteutuvat hyvin, Flavien toteaa.