« Takaisin Uutinen 24.04.2018

Synergiaetuja ja jaettua osaamista – 31 verkkoyhtiön AMM-projektit rakentuvat Nettalliansenin johdolla

31 norjalaista sähköverkoyhtiötä yhdisti voimansa ja toteuttaa etäluentaprojektinsa yhteistyössä. Projektinjohdosta vastaa verkkoyhtiöiden omistama yhteisyritys Nettalliansen.

Tämän vuoden loppuun mennessä Norjan sähköverkkoon liitetään 2,9 miljoonaa älymittaria. AMM:n käyttöönotto on osa hallituksen määräämää sähköverkon digitalisointi- ja uudistushanketta, jolla pyritään sähkönjakelun tehostamiseen. Samalla taataan sähkönkäyttäjille tarkka, säännöllinen, todelliseen kulutukseen perustuva laskutus ja luodaan edellytykset uusille palveluille.

Älymittareiden hankinnassa ei ole kyse pelkästään laitteiden ja teknologioiden vertailusta ja valinnasta. AMM-järjestelmän käyttöönotto on IT-projekti, jolla on kytköksiä verkkoyhtiön prosesseihin ja olemassa oleviin tietojärjestelmiin. Verkkoyhtiöiltä tällaisen projektin toteutus kohtalaisen tiukalla aikataululla vaatii monenlaista osaamista. Osaamispohjan jakaminen ja synergiaedut olivatkin tärkeimmät syyt sille, että 31 norjalaista sähköverkkoyhtiötä yhdessä ulkoisti AMM-hankinnan ja projektoinnin Nettalliansenille, joka on 46 pienen ja keskisuuren verkkoyhtiön omistama hankinta- ja asiantuntijayhtiö.

Ratkaisun valinta

31 yhtiön hankinta käsitti 185 000 mittauspistettä ja sen lähtökohtana oli tutkimuskeskus SINTEF:n määrittelemät älymittareiden toiminnalliset vaatimukset. Hankittavan ratkaisun tuli olla avaimet käteen –toteutus sisältäen myös luentapalvelun.

Heinäkuussa 2015 Nettalliansen teki Embriqin kanssa sopimuksen etäluentajärjestelmän toteutuksesta. Sopimus käsitti AMM-kokonaisratkaisun tietoliikenne- ja IT-järjestelmineen sekä AMM-järjestelmän integraation verkkoyhtiöiden verkko- ja asiakastietojärjestelmiin. Valittu toimittaja vastaa luennan laadusta ja luentatietojen toimittamisesta kansalliseen datahubiin.

Eri puolilla Norjaa kymmenen läänin alueella sijaitsevien verkkoyhtiöiden luenta hoituu yhdellä luentajärjestelmällä, joka kerää kaikkien yhtiöiden mittaustiedot. Luentajärjestelmän sekä RF-kommunikaatiota käyttävien älymittareiden toimittaja on Aidon. Aidonin järjestelmä on integroitu Embriqin Quant-järjestelmäalustaan. Asennuskumppanina projektissa on OneCo.

Suunnittelusta asennuksiin

Miten organisoida projekti, jonka asiakkaat sijaitsevat eri puolilla maata, Norjan kaakkoisesta kulmasta maan pohjoisimpaan kuntaan, Hammerfestiin, ja joiden kokojakauma on 1100–25000 mittauspistettä?

Kullakin verkkoyhtiöllä on projektinomistajansa, jotka toimivat yhteistyössä Nettalliansenin projektiorganisaation kanssa. Kokonaisprojektia johtaa Nettalliansenin Lars Eirik Olsen.

Kukin verkkoyhtiö toteuttaa oman projektinsa omien aikataulujensa mukaisesti, mutta jokainen yhtiö noudattaa samaa Nettalliansenin luomaa prosessia, jolla varmistetaan, että kaikki 31 yhtiötä käy läpi samat projektin vaiheet. Prosessin mukaisesti projekti on jaettu osakokonaisuuksiin, joihin kuuluvat tehtävät on hoidettava ennen kuin projekti voi edetä seuraavaan vaiheeseen. Esimerkkejä näistä osakokonaisuuksista ovat mm. ”RF-suunnitelman läpikäynti” ja ”Suunnitelma muuntamovalvonnan toteutuksesta”. Nettalliansenin projektitiimi seuraa jokaisen verkkoyhtiön projektin etenemistä. Se myös vastaa asennuksia ja käyttöönottoa edeltävästä järjestelmätestauksesta. Nettalliansenin roolina on lisäksi koulutusten ja seurantapalaverien järjestäminen tehokkaan tiedonkulun ja suunnitelmallisten toimintatapojen varmistamiseksi.

Projektit etenevät aikataulun mukaisesti

Oikea-aikaiset ja oikeansisältöiset toimitukset yhtiökohtaisine konfiguraatioineen ja salauksineen on omanlaisensa logistinen haaste, jonka onnistuminen edellytää huolellista suunnittelua. Lars Eirik Olsenin mukaan Aidonin ACC on hoitanut laitetoimitukset hyvin ja tehokkaasti.

Verkkopäällikkö Manager Ivar Vikan, toimitusjohtaja Halvard Fjeldvær ja Janne Rangnes, markkinointipäällikkö, Svorka. Kuva: Tor Helge Solli, Tidens Krav.

Tämän jutun julkaisuhetkellä huhtikuussa 2018, Nettalliansenin projektissa saavutettiin 150 000 asennetun mittarin etappi. Ensimmäinen yhtiö aloitti asennukset kesäkuussa 2016 ja viimeinen huhtikuussa 2018. Keski-Norjan länsiosassa sijaitseva Svorka käynnisti työn helmikuun puolivälissä. Heillä on asennettavanaan yhteensä 6700 mittaria, joista 570 on muuntamoille asennettavia RF-verkon master-laitteita. Kaikki mittarit tullaan asentamaan heinäkuuhun mennessä, minkä jälkeen heillä alkaa muiden yhtiöiden tapaan kolme kuukautta kestävä validointijakso ennen järjestelmähyväksyntää.

AMM luo valmiudet tulevaisuuden sähköverkolle

Hyvin edenneessä projektissa on nyt käynnistymässä loppusuora, ja vuoden lopun valmistumisetappi siintää jo näköpiirissä.

– Juuri nyt keskitymme roll-outiin, mutta sen aikana luomme samalla valmiuksia uusille työkaluille ja palveluille, jotka tulevat mahdolliseksi mittarien tuottaman monipuolisen tiedon avulla ja jotka hyödyttävät niin verkkoyhtiöitä kuin sähkön käyttäjiä. Yhtenä esimerkkinä maasulkuviat, jotka uudet mittarit pystyvät tunnistamaan. Kun vika on verkon puolella, sen korjaaminen on verkkoyhtiön vastuulla. Vikojen nopeampi paikantaminen ja vioista aiheutuvien mahdollisten lisävahinkojen välttäminen tuo merkittävät kustannussäästöt.

– Saavutettavissa olevia hyötyjä on paljon muitakin: AMM-datan hyödyntäminen ja analysoiminen mahdollistavat esimerkiksi verkon kuormituksen tasapainottamisen, verkon häiriöihin reagoimisen sekä verkon ylläpitotoimien optimoimisen sekä vikojen ennaltaehkäisemisen. Tämä digitaalinen alusta, jonka luomme yhdessä verkkoyhtiöiden kanssa on olennainen osa tulevaisuuden sähköverkkoa, Olsen toteaa.