« Takaisin Näkökulma 27.09.2017

Huomisen voittajia ovat ne, jotka parhaiten hallitsevat muutoksia.

Timo Chrons, toimitusjohtaja / CEO, Aidon Oy:

Sähkömarkkinat kehittyvät. Uusiutuvat energiamuodot, hajautettu sähköntuotanto ja älykkäät verkot asettavat uusia vaatimuksia. Alan muutosta ohjaa sääntely, mutta muutos luo myös uusia liiketoimintamalleja. Tavat välittää, kerätä, mitata ja analysoida dataa edistyvät, ja tämän kehityksen myötä arvon luominen datan avulla on entistä tärkeämpää.

Me Aidonilla seuraamme ja ymmärrämme energia-alan mahdollisia kehityssuuntia ja pystymme valmistautumaan muutoksiin. Huomisen voittajia ovat ne, jotka parhaiten hallitsevat tämän. Muutoksen kiihtyessä vahvuutemme tulevat esille entistäkin selkeämmin ja siksi olemme saavuttaneet kärkisijan alan toimijoiden joukossa. Teknologian näkökulmasta sähköverkkoyhtiöiden täytyy kyetä hyödyntämään digitalisaation mukanaan tuomat innovaatiot ja mukautumaan jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön. Tässä tehtävässä verkkoyhtiöitä auttavat Aidonin teknologia-alustat ja ratkaisut.

Me Aidonilla varmistamme, että tarjoamme asiakkaan investoinnille parasta mahdollista vastinetta koko sen elinkaaren ajan. Luomme arvoa käymällä asiakkaidemme kanssa avointa vuoropuhelua. Työskentelemme yhdessä heidän kanssaan löytääksemme parhaat tavat hyödyntää digitaalisen teknologian luomat lukuisat mahdollisuudet. Älykkäiden järjestelmiemme avulla sähköverkkoyhtiöt voivat toimittaa ja niiden asiakkaat käyttää sähköä ympäristöystävällisemmin. Vaikka tulevat muutokset voivat tuntua haasteellisilta, niiden tarjoamat mahdollisuudet ovat monin verroin kustannuksia merkittävämpiä.