« Takaisin Näkökulma 21.12.2017

Tuotteista platformeihin

Timo Chrons, toimitusjohtaja / CEO, Aidon Oy:

Ilmiö nimeltä ’platform economy’ on noussut viime aikoina esille liiketoiminnan muutostrendinä. Suomenkielinen ’alustatalous’ ei ole vielä täysin vakiintunut omaan sanavarastooni, joten käytän tässä tekstissä sekä suomen- että englanninkielistä termiä. Mistä platform economyssa oikein on kysymys ja mitä se merkitsee yrityksille? Yksinkertaisesti sanottuna kysymys on  liiketoimintamalleista ja niiden mahdollistamista strategioista,  jotka yhdistävät tuotteita ja palveluja tarvitsevat ihmiset yrityksiin, jotka niitä tarjoavat.

Maailman talousfoorumin mukaan käynnissä oleva siirtyminen lineaarisesta, paljon resursseja vaativasta ja tuottajavetoisesta teollisesta mallista kysyntävetoiseen, monitahoiseen platform-malliin on perustavanlaatuinen muutos. Accenture taas on todennut, että digitaalisessa taloudessa alustaekosysteemit ovat itse asiassa arvonluonnin perusta.

Tämä markkinamalli on ollut olemassa jo satoja vuosia. Nykyajan versio on kuitenkin riippuvainen monesta digitaalisesta peruspalikasta, kuten liitettävyydestä, datasta ja data-analytiikasta. Myös datan edullisen, pilvipohjaisen käsittelyn ja varastoinnin sekä datatyökalujen saatavuuden merkitys kasvaa.

Monet uraauurtavat tuotteet ja palvelut perustuvat digitaaliselle alustalle. Algoritmit ja pilvipalvelut taas ovat platform economyn perusta. Amazonin, Microsoftin ja Googlen kaltaiset yritykset, jotka ylläpitävät pilvipalveluita, tekevät voittoa omistamalla alustan.

Me Aidonilla olemme auttaneet sähköverkkoyhtiöitä kasvattamaan sähkön toimitusvarmuutta. Digitalisaation muokatessa energiamarkkinaa verkkoyhtiöiden on jatkuvasti päivitettävä jakeluverkkoratkaisujaan tulevaisuuden vaatimuksia ja sääntelyä vastaaviksi. Digitaaliset alustat vastaavat tähän tarpeeseen. Meidän mittausinframme on tästä erinomainen esimerkki.

Norjan suurin verkkoyhtiö Hafslund Nett hyödyntää tätä teknologia-alan megatrendiä,  platformimallia, liiketoiminnassaan. Yhtiö on parhaillaan ottamassa käyttöön älykästä mittausjärjestelmää, joka tulee kattamaan 700 000 sähköliittymää Oslossa ja lähialueilla vuoden 2018 loppuun mennessä. Järjestelmä rakentuu usean tarjoamamme ratkaisun ympärille. Yhdessä ne muodostavat alustan, platformin, jonka avulla eri sidosryhmille pystytään tarjoamaan tietoa ja palveluita, joita nämä tarvitsevat prosesseissaan.

Alusta koostuu energiapalvelulaitteesta, tietoliikenneratkaisusta ja head-end-järjestelmästä. Energiapalvelulaite mittaa energian kulutusta ja generoi mittausdataa ennalta määritellyin aikavälein ja aina silloin, kun käyttöpaikassa tai sähköverkossa tapahtuu tiettyjä ilmiöitä. Laitteiden tuottama data siirtyy suomalaisen Wirepasin kanssa toteutettua tietoliikenneratkaisua käyttäen langattomasti tiedonkäsittelyjärjestelmään, joka kokoaa ja käsittelee datan. Tämä head-end-järjestelmä liittyy saumattomasti verkkoyhtiön omaan IT-ympäristöön, jonka tärkein elementti on PaaS-teknologia (Platfrom as a Service) sisältäen analytiikka- ja AI- (artificial intelligence) työkalut. Ratkaisu sisältää luonnollisesti korkeimman tason tietosuojauksen. Hafslund Nett pystyy itse ylläpitämään alustaa ja valvomaan koko pienjänniteverkkoa ja kaikkia asiakkaidensa käyttöpaikkoja sekä tuottamaan valtavasti lisäarvoa liiketoimintaansa. Alustan ainutlaatuisuus on sen skaalautuvuudessa ja päivitettävyydessä, minkä ansiosta järjestelmää voidaan mukauttaa sitä mukaa, kun energiajärjestelmä kehittyy, kun asiakkaiden käyttöön kehitetään uusia sovelluksia tai kun regulaatio asettaa uusia vaatimuksia.

Platform economyssa ekosysteemien kyky luoda arvoa avaa uusia polkuja kohti kasvua. Eri alojen digitaaliset edelläkävijät tarttuvat nyt tähän mahdollisuuteen mahdollistaakseen uusien innovaatioiden synnyn. Plaftform economy on nykypäivää – ja sen tehokkuuden, joustavuuden, nopeuden ja skaalautuvuuden vuoksi liiketoiminnan säännöt menevät uusiksi.