« Takaisin Lehdistötiedote 07.11.2013

Vantaan Energian etäluentajärjestelmä tuotantokäyttöön

Vantaan Energia Sähköverkot Oy antoi lokakuussa loppuhyväksynnän Aidon Oy:n toimittamalle etäluentajärjestelmälle. Virallista käyttöönottoa edelsi puolen vuoden koejakso, jona aikana järjestelmän toimivuus todennettiin hoitamalla sähkönmittaus ja muut toiminnot kokonaisuudessaan uudella järjestelmällä.

Etäluentajärjestelmä käsittää Aidonin toimittaman Gateware-luentaohjelmiston ja 63.000 etäluettavaa energiapalvelulaitetta, jotka lähettävät mittaustiedot järjestelmään kerran vuorokaudessa. Järjestelmä käyttää kuhunkin kohteeseen tarkoituksenmukaisinta tiedonvälitystapaa. Lähietäisyydellä toisistaan sijaitsevat laitteet kommunikoivat MeshNet-radioverkon tai kaapeliyhteyden avulla siten, että master-laite kerää tiedot siihen kytkeytyviltä laitteilta ja välittää tiedot luentajärjestelmään 2G/3G-verkkoa käyttäen. Yksittäisissä kohteissa sijaitsevat laitteet välittävät tietonsa suoraan järjestelmään 2G/3G-verkon kautta.

”Etäluentaan siirtyminen on merkittävä tietojärjestelmähanke, jonka onnistumisen takasivat hyvä suunnittelu, projektijohtaminen ja yhteistyö osapuoten välillä”, kertoo Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n mittauspalvelupäällikkö Janne Hartikainen.

Sähkönmittauksen lisäksi järjestelmä mahdollistaa Vantaan Energia Sähköverkot Oy:lle monipuoliset sähkön laadun tarkkailuun ja jakeluverkon tilannekuvaan liittyvät toiminnot.

”Lainsäädäntö edellyttää energiayhtiöiltä etäluettavaa sähkönmittausta. Uusi järjestelmä mahdollistaa kuitenkin paljon enemmän kuin mittareiden etäluennan. Käytönvalvontaan yhdistettynä se tuottaa meille sekä sähkön laatuun että toimitusvarmuuteen liittyvää tietoa ja auttaa meitä siten varmistamaan laadukkaan, ennakoivan palvelun asiakkaillemme. Järjestelmän ansioista pystymme tulevaisuudessa tiedottamaan jakeluverkon häiriöistä ja reagoimaan myös yksittäisen asiakkaan sähköliittymään liittyvään vikaan kuten nollajohdinvikaan”, Hartikainen jatkaa.

Vantaan Energian järjestelmän kokonaistoimituksesta ja asennuksesta vastasi Empower Oy.

Lisätiedot:
Petteri Heinänen, Business Unit Director, Aidon Oy, puh. 040 514 4771
Janne Hartikainen, Vantaan Energia Sähköverkot Oy, puh. 040 557 7183

Aidon on Pohjoismaiden johtava avoimeen arkkitehtuuriin pohjautuvien etäluentajärjestelmien ja uuden sukupolven älykkäiden energiapalvelulaitteiden toimittaja. Aidonin tuotteet ovat käytössä yli miljoonassa mittauspisteessä Pohjoismaissa. Aidonin liikevaihto kasvoi vuonna 2012 36 miljoonaan euroon. Yrityksen vuotuinen panostus tuotekehitykseen on 10 % liikevaihdosta. Aidonilla on toimipisteet Jyväskylässä ja Vantaalla sekä Täbyssä Ruotsissa ja Askerissa Norjassa.