« Takaisin Uutinen 08.09.2010

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:lle Aidonin energiamittarit ja etäluentajärjestelmä

Vantaan Energia Sähköverkot Oy ottaa käyttöön Aidonin Gateware-etäluentaohjelmiston ja asentaa 60 000 uuden sukupolven sähköenergiamittaria. Kokonaistoimituksesta ja asennuksesta vastaa Empower Oy. Etäluenta tulee kattamaan kaikki vantaalaiset sähkönkäyttöpisteet vuoden 2012 loppuun mennessä.

– Olemme asettaneet etäluennalle kokonaistavoitteet, joihin sisältyvät lakisääteisien velvoitteiden lisäksi niin liiketoiminnan kuin palvelujenkin kehittäminen. Hoidamme mittauspalveluun liittyvän operoinnin itse ja meille on hyvin tärkeää käyttämiemme järjestelmien luotettavuus. Aidonin ratkaisu täyttää parhaiten asetetut tekniset ja taloudelliset vaatimukset, Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n mittauspalvelupäällikkö Janne Hartikainen sanoo.

Etäluentajärjestelmä koostuu mittauslaitteistoista, tiedonsiirrosta ja tiedonkeruujärjestelmästä. Kokonaisuuden ytimessä toimii Gateware-ohjelmisto, joka kerää ja käsittelee mittaustietoja.

Aidonin kehittämät älykkäät mittauslaitteistot koostuvat tietoliikenneväylällä varustetusta sähköenergiamittarista, järjestelmämoduulista ja etäkytkentälaitteesta. Etäluentajärjestelmä ohjelmoi mittarit automaattisesti asennuksen yhteydessä sekä hoitaa myöhemmät ohjelmistopäivitykset ja uusien toiminnallisuuksien käyttöönoton.

Vantaan etäluentajärjestelmäkokonaisuus täydentyy nyt uuden sukupolven teknologialla, joka vastaa luotettavuusvaatimuksiin haasteellisessakin ympäristössä. Kaupunkikortteleiden ohella Vantaalla on paljon pientalo- ja teollisuusalueita sekä haja-asutus. Optimaalinen tietoliikenneratkaisu vaatii niin radioverkon kuin GPRS-yhteyksien käyttöä.

– Empower on aktiivinen palveluyhtiö, joka pyrkii aina parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Haluamme käyttää alan uusinta tekniikkaa ja olla mukana kehittämässä energiamarkkinoita, johtaja Marko Rytilahti Empower Oy:stä sanoo.

Järjestelmätoimitus käynnistyy syksyllä ja 60 000 Aidonin mittaria on asennettu vuoden 2012 loppuun mennessä.

Lisätietoja
Janne Hartikainen, mittauspalvelupäällikkö, Vantaan Energia Sähköverkot Oy, puh. 040 557 7183
Marko Rytilahti, johtaja, Empower Oy, puh. 044 425 2250
Petteri Heinänen, markkinointijohtaja, Aidon Oy, puh. 040 514 4771
www.aidon.fi

Aidon Oy on eurooppalainen teknologiayhtiö, jonka toimipaikat ovat Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Aidon on erikoistunut energiankulutuksen mittauksen ja etäluennan järjestelmiin, joita se toimittaa energiayhtiöiden ja palveluyritysten tarpeisiin. Aidonin kehittämä uuden sukupolven AMM-järjestelmä on saavuttanut vahvan markkina-aseman Pohjoismaiden siirtyessä etäluentaan.

Empower on palveluyritys, joka toimittaa rakentamis-, ylläpito- ja asiantuntijapalveluita energia-, tietoliikenne- ja teollisuusyhtiöille Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. www.empower.fi